Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA

Vuodenvaihteessa on saatu uutta sääntelyä luonnonsuojelusta, yksityisteistä, Galileo-paikannuksesta, Maanmittauslaitoksen maksuista, virastojen aukiolosta ja YVA-menettelystä. Lisäksi väärinkäytöksistä ilmoittavaa suojaava EU:n Whistleblower -direktiivi on saanut rinnalle kansallista lainsäädäntöä. Venäläisten kiinteistöhankintoja sääntelevää lainsäädäntöä on tarkistettu. Edelliseen liittyen Ukrainan sodan vaikutusta on myös peruskoron nouseminen. Ennen vaaleja ovat tulossa vielä uusi rakentamislaki, uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä alueidenkäyttölaki, johon jää MRL:n muu sääntely kaavoituksesta sellaisenaan. Automaattista päätöksentekoa ja digitaalista henkilöllisyyttä tullaan lisäksi sääntelemään uusilla säädöksillä. VN:n selonteko VNS 10/2022 vp. Suomen digitaalisesta kompassista on ollut valiokuntakäsittelyissä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa