Kaavojen saatavuusongelmaa ­ratkaistaan VOOKA-hankkeessa

TEKSTI: KAARINA VARTIAINEN – HENRIK SAARI – ILPO TAMMI
Etelä-Savon pilotti opetti, että ­valtakunnallinen kaavahakemisto on mahdollinen.

Kaavoitus on yhteensovittamistyötä, joka vaatii laajaa tietopohjaa, mutta itse kaavoista meiltä puuttuu tietoa. Rakentamista ja alueidenkäyttöä ohjaavat kaavatiedot eivät ole saatavilla valtakunnallisesti ja kattavasti. Tähän ongelmaan vastaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Voimassa olevien kaavojen osalta saatavuusongelmaa ratkotaan VOOKA-hankkeessa, jonka pilottivaihe on juuri valmistunut.

VOOKA-hankkeen lyhenne tulee sanoista voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Hankkeesta vastaa Suomen ympäristökeskus, ja sen rahoitus tulee ympäristöministeriöltä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa