Maailman soilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maapallon maapinta-alasta 3–4 % on soita, mutta niihin on varastoitunut lähes kolmannes maaperään sitoutuneesta hiilestä. Maailmanlaajuisesti jo 12 % soista turpeen kertyminen on loppunut ja niistä on tullut päästölähteitä.

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) julkaisema Global Peatlands Assessment arvioi, että Euroopassa lähes 50 % suoalasta on ojitettu ja sen ekologinen tila heikentynyt. Maailmanlaajuisesti soita on ojitettu 50 miljoonaa hehtaaria, noin 12 % nykyisistä soista. Ojitetut suot tuottavat vuosittain noin 4 % ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Runsassoisia valtioita kannustetaan sisällyttämään suot Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden toteutukseen, kun määritellään toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Toimitus Author

Vastaa