Verkkokaupan kasvu tullee vaikuttamaan nopeasti toimitilatarpeisiin

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN
Vaikka aivan tuoreimmat tilastot ­näyttävät verkkokaupan ­hurjimman ­kasvun taittumista pandemian ­aiheuttaman kiihdytyksen jälkeen, ­keskipitkän aikavälin kasvuennusteet ­esimerkiksi vielä jo tämän käynnissä ­olevan vuosikymmenen aikana ­näyttävät niin suurilta, että niihin ­vastaaminen ­nykyisillä toimitiloilla, kaavoilla tai ­muulla infrastruktuurilla vaikuttaa ­intuitiivisesti tarkastellen hyvin vaikealta.

Tässä artikkelissa pohditaan ilmiötä erityisesti Suomen osalta ja arvioidaan mahdollisia selvityskohteita, joiden tarkempi analysointi on käynnissä sidosryhmissämme, ja jotka voivat tuottaa tarkempia suuntaviivoja maankäytön kysymyksiin, kiinteistösektorin toimijoille tai logistiikan ammattilaisten tarpeisiin.
euromääräiset volyymit ja
työntekijämäärä indikaattoreina
Vaikka verkkokaupan keskipitkän aikavälin kasvunäkymää moni ennustaakin, hieman tarkempi ennusteiden tarkastelu antaa kuitenkin lopulta aika epäselvän kuvan esimerkiksi niiltä osin, kuinka paljon tässä kasvussa on mukana todellisuudessa kuluttajille suuntautuvaa päivittäis- ja kulutustavarakauppaa, ja miten euromääräiset ennusteet voidaan muuntaa tässä yhteydessä kuutiometreiksi ja kappaleiksi, ja siten arvioida niiden vaatimaa käsittely- ja kuljetuskapasiteettia, koska valikoimat, tuotteiden arvot ja ostoskorien sisällötkin elävät samaan aikaan. Toisaalta jo yhdistämme ”logistiikkaa” vaativat toimitukset päivittäis- ja kulutustavaroiden osalta vain ”tavaroiksi”, voimme karkeasti ottaen todeta sen olevan 57 % 13,4 mrd €:n ”digitaalisesta kaupasta” Suomessa eli vuositasolla noin 7,6 miljardia tällä hetkellä (Paytrailin aineisto 2022). Ehkä jonkinlainen konservatiivinen – suhdannevaihtelusta puhdistettu arvaus – voisi olla, että ”tavaroiden” verkkokauppa kasvaa noin 50 % seuraavan viiden vuoden aikana v. 2028 mennessä – eli noin 8 % vuodessa. Paljon suurempiakin ennusteita näkyy markkinassa; esimerkiksi Rozycki ym. 2022 näkevät kappalemääräisen B2C-pakettitoimitusten kasvun 100 % vuoteen 2026 ja 200 % vuoteen 2029 mennessä Euroopan tasolla. Tämä tarkoittaisi siis 17 %:n vuotuista kasvua – ja vaikka ko. ennuste onkin pakettien määrälle, käytetään tässä haarukkana, että tavaroiden verkkokaupan arvo kasvaisi Suomessa 8–17 % p.a. seuraavan viiden vuoden ajan eli 50–120 %. Tämä on erittäin suuri ennustehaarukka ja ehkä ääripäitä voidaan pitää jo kokonaan omina skenaarioinaan. Joka tapauksessa jo alareunakin toisi mittavat muutokset toimitilojen tarpeeseen nykyisestä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa