Voimajohtoalueiden käyttöoikeuskorvaukset metsämaalla

TEKSTI: ILKKA ALM
Voimajohtoalueiden ­korvauskäytännöstä metsämailla on käyty mediassa kovin ­yksipuolista uutisointia, jossa pääasiassa on arvosteltu korvausten pienuutta. Tosiasiassa väitteissä on jäänyt kertomatta reilusti yli puolet totuudesta.

Totta on se, että paljaan metsämaan tuottoarvo hehtaarilta on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion laatimien taulukoiden mukaan muutamia satasia metsäkuvion kasvupaikan hyvyydestä eli metsätyypistä riippuen. Mutta tämän lisäksi korvattavaksi tulevat taimikot ja odotusarvo eli kasvutappio, jolloin usein puhutaan jopa tuhansista euroista hehtaarilta. Metsäasiantuntijoiden väitteissä jätetään myös poikkeuksetta mainitsematta usein suurin tuloerä kaupallisen ainespuun myynnistä, missä normaalisti hakkuut ja myynti on tehty johtohankkeen toteuttajan kustantamana. Metsänomistaja on saanut puukaupassa hankintahinnan tekemättä muuta kuin pistämällä nimensä puunmyyntivaltakirjaan.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa