Maanmittauspäivien 2023 ohjelma ja esitykset

Maanmittauspäivät 10.–11.5.2023 Tampere-talo

Ohjelma päivitetty viimeksi 2.6.2023 esitysten pdf-liitteillä (tulossa lisää)

Maanmittauspäivien 2023 ohjelma PDF-tiedostona

ILMOITTAUTUMINEN 8.30 ALKAEN
AAMIAINEN TARJOLLA 8.45–9.45

AVAJAISET • PIENI SALI 9.45

Tervetuliaissanat • Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta

Avajaispuhe • Pasi Patrikainen, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen

Key note -puheenvuoro  Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti ja
Tekniikan museon toimitusjohtaja

LOUNAS 12.00–13.00
 TEKNINEN OHJELMA 13.00–14.30
Paikkatieto ja paikannusratkaisut
Pj Kaisa Savioja
Toimitustuotanto ja rekisterinpito
Pj Johanna Andersson
Maankäyttö
Pj Jyrki Pohjankylä
DUETTO 1  PIENI SALI DUETTO 2
Paikkatietojen lataamisen uudet ratkaisut • Johtava asiantuntija Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos Toimivaltakysymyksiä: maanmittaustoimitus / yleinen alioikeus • Asianajaja Jaakko Kanerva, asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy Alueidenkäyttölaki/maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilannekatsaus • Lainsäädäntöneuvos Maija Neva, Ympäristöministeriö
Useamman aallonpituuden laserkeilaus – esimerkkejä metsistä ja vesialueilta • Tutkimusryhmäpäällikkö Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus Kiinteistönmuodostus ja maanomistus Ahvenanmaalla • Aluepäällikkö Mikael Still, Maanmittauslaitos RYHTI-hankkeen tilannekatsaus • Projektipäällikkö Seija Lonka, Suomen Ympäristökeskus
Etelämantereen mittaukset  • Tutkimusryhmäpäällikkö Antero Kukko, Paikkatietokeskus Yhteismetsät maanmittaustoimituksissa • Maanmittausinsinööri (DI) Mikko Pekonen Maanmittauslaitos Maaomaisuuden hallinta MATTI-järjestelmässä • Maankäyttöinsinööri Jouni Kahila, Vantaan kaupunki
KAHVITAUKO 14.30–15.00
TEKNINEN OHJELMA 15.00–16.00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut
Pj Nina Heiska
Toimitustuotanto ja rekisterinpito
Pj Katri Nuuja
Korvausarviointi
Pj Sini Ojalainen
DUETTO 1  PIENI SALI  DUETTO 2
The AI development in Map Production of National Land Survey of Finland • Johtava asiantuntija Lingli Zhu, Paikkatietokeskus Maatalouden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tilusjärjestelyillä • Tutkija Olga Penkkilä, Aalto-yliopisto Voimajohtoalueiden käyttöoikeuskorvaukset metsämaalla • Ilkka Alm + kommenttipuheenvuorot:
• Pekka Nurmikari
Maankäyttöasiantuntija Juho Ikonen, MTK
Metsäasiantuntija Pauli Rintala, MTK
• Johtava asiantuntija Taavi Kivipelto, Maanmittauslaitos
Arkeologisten kohteiden tekoälyavusteinen tunnistus laserkeilausdatasta • Projektipäällikkö Niko Anttiroiko, Museovirasto Kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien arviointi- ja vertailukriteerien kehittäminen • Tutkija Karolina Itäinen, Maanmittauslaitos
ILTAJUHLA 19.00 -> • TUULENSUUN PALATSI
 TORSTAI 11.5.2023 
TEKNINEN OHJELMA 9.00–10.30
Paikkatieto ja paikannusratkaisut
Pj Kari Hautamäki
Toimitustuotanto ja rekisterinpito
Pj Kalle Konttinen
Maanmittausalan koulutus
Pj Nina Heiska
DUETTO 1 PIENI SALI DUETTO 2
Vertausjärjestelmät ja niissä toimiminen • Johtava asiantuntija Marko Ollikainen, Maanmittauslaitos Uusimpia oikeustapauksia maaoikeuksista • Maaoikeusinsinööri Terhi Halonen Paneelikeskustelu: Maanmittausalan koulutus ja työelämän tarpeet
Kartoitus autonomisen ajamisen tarpeisiin • Tutkija Petri Manninen, Paikkatietokeskus Ajankohtaista lunastuslainsäädännöstä • lainsäädäntöneuvos Jari Salila, Oikeusministeriö
Kaavoittajan karttatyökalu – hiilikartta • Erikoistutkija FT Vuokko Heikinheimo, Suomen ympäristökeskus Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen valmistelu ja kiinteistörekisterin perusparannustyön pilotointi • Kehityspäällikkö Mikko Peltokorpi, Maanmittauslaitos
KAHVITAUKO 10.30–11.00
TEKNINEN OHJELMA 11.00–12.00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut
Pj Heli Laaksonen
Maankäyttö
Pj Janina Liikanen
Rekisterit ja tietojärjestelmät
Pj Johanna Andersson
DUETTO 1 PIENI SALI DUETTO 2
Using UAVs for Mapping and As-Built Measurements in Estonia. Legislation and Common PractisesMart Rae, Rae Geodeesia OÜ Yleisten rakennusten tontin arviointi • Arviointiasiantuntija Joni Koponen, Catella Property Oy Mitä ammattitoimijan tai osakkeenomistajan tulee tietää huoneistotietojärjestelmästä • Johtava asiantuntija Pauliina Heikkilä, Maanmittauslaitos
Kiintopisteiden ja mittausperustan hallinta infrahankkeen elinkaaressa Väyläviraston tiedonhallinnan ohjeissa 2022Ari Mäkelä, Asiantuntija BIM, Väylävirasto Tampereen kaupungin kehityshankkeet • Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen, Tampereen kaupunki Ajankohtainen katsaus maakaaren lainsäädäntöhankkeeseen • Kirjaamislakimies Laura Kaivosoja, Maanmittauslaitos
LOUNAS 12.00–13.00
 TEKNINEN OHJELMA  13.00–14.00
Paikkatieto ja paikannusratkaisut
Pj Nina Heiska
Maanmittausalan yhdistystoiminta
Pj Katja Palmu
Toimitustuotanto ja rekisterinpito
Pj Katri Nuuja
DUETTO 1  PIENI SALI DUETTO 2
Auringon syklisyys ja sen heikentävät vaikutukset paikantamiseen sekä keinoja onnistuneisiin mittauksiin • Johtava asiantuntija Topi Rikkinen, Maanmittauslaitos MIL ry:n ja MAKLI ry:n yhdistyminen • MIL ry:n hallituksen jäsen Katja Palmu Ylä-Lapin kalastustoimituksetPasi Rinne, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos
Precise point positioning -paikannusmenetelmä (opinnäytetyö) • Maanmittausinsinööri Jani Koivuniemi, Maanmittauslaitos Metropolian uusi opiskelijajärjestö Gooni ry • Puheenjohtaja Tiia Mikkonen ja Kaisa Tapiainen Vesialueiden yhdistäminen – onko sille tarvetta? • Tilusjärjestelypäällikkö Kalle Konttinen, Maanmittauslaitos
PÄÄTTÄJÄISET JA LOPPUPUHEENVUORO 14.00–15.00 • PIENI SALI
Johtava asiantuntija, kenraaliluutnantti evp. Arto Räty, Miltton

 

Toimitus Author

Vastaa