Ennennäkemättömiä hetkiä maanmittauksen historiassa

TEKSTI: ARI LAITALA
Kuvia generoivat tekoälyt avaavat mahdollisuuden päästää mielikuvitus valloilleen. On kiinnostavaa leikitellä ajatuksella, miltä maapallon historian käännekohdat – tässä tapauksessa maanmittauksen historian –
ovat saattaneet näyttää.

Tämän jutun kuvat on luotu Midjourney-ohjelmistolla, joka generoi kuvia tekoälypohjaisilla tekniikoilla tekstisyötteen perusteella. Kuvien luomisen lähtökohtana ei ole ollut tarkoituksena – eikä mahdollisuutenakaan – mahdollisimman tarkka historiallisen faktojen selvittäminen ja niiden huomioiminen tekstisyötteessä (promptissa). Pyrkimyksenä on pikemminkin ollut toimia kokeellisesti ja improvisoidusti, ja samalla perehtyen kuvanluontiohjelmistojen ominaisuuksiin ja käyttöön.

Sattuman kaupalla

Työtä on ohjannut ennen kaikkea yrityksen ja erehdyksen taktiikka. Midjourney ei ymmärrä suomea, mikä asetti yhden rajoitteen työlle. Natiivipuhujalle kuvia generoivat tekstisyötteet (promptit) ovat huomattavan paljon helpommin ja tarkemmin laadittavissa. Hyvin pienet merkityserot kielessä saattavat tuottaa merkittäviäkin eroja generoiduissa kuvissa.

Oma haasteensa on liittynyt kuvien saamiseksi mahdollisimman valokuvamaiseksi, mikä on ollut tässä artikkelissa erityisenä tavoitteena. Haaste aiheutuu ennen kaikkea siitä, että tekoälyn opetusaineistona ei luonnollisestikaan ole valokuvia satojen tai tuhansien vuosien takaa. Tällaisissa tilanteissa tekoäly näyttääkin tarjoavan aika usein piirrosten tapaista aineistoa. Tämä siis siitä huolimatta, että promptissa pyydetään erityisesti valokuvamaista, fotorealistista lopputulosta.

Kuvia tuotettaessa kävi samalla ilmi se, että promptit eivät ole luonteeltaan deterministisiä, vaan kuvia tuottavaan algoritmiin liittyy sattumanvaraisuutta. Toisin sanoen annettaessa sama syöte uudelleen tulokset poikkeavat jossain määrin edellisestä. Asia käy selväksi myös siten, että ohjelmiston painikevalikoimaan kuuluu ”regenerate”-vaihtoehto, jota painamalla tekoälyä tuottaa samaa tekstisyötettä käyttäen uuden neljän kuvan sarjan.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Ari Laitala Author

Vastaa