Kansainvälinen vertailu kiinteistöjärjestelmän kehittämisen apuna

TEKSTI: KAROLINA ITÄINEN – PAULIINA KRIGSHOLM – KIRSIKKA RIEKKINEN
Kiinteistöjärjestelmän tietojärjestelmät ovat monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, tulossa elinkaarensa
päähän. Tämä osaltaan synnyttää tarvetta kartoittaa, millaisia ominaisuuksia uudistetulta kiinteistöjärjestelmältä tarvitaan ja mihin suuntaan järjestelmää tulisi kehittää.

Luotettava kiinteistöjärjestelmä luo toimivan maanhallinnan pohjan, ja mahdollistaa monien yhteiskunnan toimintojen, kuten maan verotuksen, kiinteistöjen rajojen määrittelyn sekä maankäytön suunnittelun onnistumisen (Williamson ym. 2010). Kiinteistöjärjestelmien kehittäminen on tarpeellista myös julkistaloudellisesta näkökulmasta, koska ne ovat kalliita ja runsaasti resursseja vaativia järjestelmiä ylläpitää (Rajabifard ym. 2007).

Kiinteistöjärjestelmien kehittämisessä järjestelmien vertailulla on keskeinen rooli, sillä näin voidaan tehokkaasti oppia muiden virheistä ja toisaalta tunnistaa järjestelmien toimintaa ja tehokkuutta parantavia ominaisuuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen rahoittamassa ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston toteuttamassa Kiitike-hankkeessa tavoitteena oli kehittää kiinteistöjärjestelmien arviointiin kriteeristö, ja hyödyntää sitä Suomen ja viiden muun maan järjestelmien tarkasteluun ja vertailuun. Hankkeessa tuotettua tietoa on tarkoitus hyödyntää Suomen kiinteistöjärjestelmän uusimistyön tukena. Hankkeessa kiinteistöjärjestelmästä käytetään laajaa määritelmää, jossa järjestelmän osaksi käsitetään kiinteistörekisterin, kiinteistörekisterikartan ja kiinteistökirjan (Suomen tapauksessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) lisäksi järjestelmää ylläpitävät instituutiot, toimijat ja sääntely.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa