Lunastuskorvaukset metsämaalla – väärä vaiko väärin ymmärretty korvaustaso

TEKSTI: MAURI ASMUNDELA
Metsämaiden lunastuskorvaukset
erityisesti voimajohtolinjojen ­käyttöoikeuksia lunastettaessa ovat nousseet kovasti julkisuuteen.
Taustalla on lisääntynyt lunastusten määrä: tuulivoimaloita rakennetaan ­tällä hetkellä maahamme ­ennätysmäärin.

Yleensä ns. tuulivoimapuistot täytyy liittää valtakunnan sähköverkkoon voimajohtolinjalla, jonka rakentamista varten täytyy saada käyttöoikeus pitää johtoa toisen omistamalla maalla. Yleisin tapa hankkia käyttöoikeus on hakea valtioneuvostolta lunastuslupa, jonka perusteella maanomistajalle korvataan hänen maa-aluettaan koskeva käyttöoikeuden supistus voimajohtoalueen osalta. Metsämailla tämä käyttöoikeuden supistus käytännössä estää normaalin metsätalouskäytön.

Maankäyttö-lehden edellisessä numerossa 1/2023 Ilkka Alm otti ansiokkaasti esille metsämaan voimajohtokorvauksiin liittyvää uutisointia ja väärinkäsityksiä. Artikkelin tulokulma on luonnollisesti lunastajan näkökulmasta muodostunut; Ilkka on tehnyt pitkän uran voimajohtoalueiden lunastuksissa hakijatahon edustajana ja lunastusmenettelyn kehittäjänä.

Kirjoituksessaan Ilkka Alm mm. toteaa, että lunastustoimituksien korvauspäätökset tehdään Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörien johtamien lunastustoimikuntien puolesta. Näin asia tietysti on, ja tällä kirjoituksella on nyt osaltaan tarkoitus avata asiaa myös Maanmittauslaitoksen näkökulmasta.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa