Luonnontilassa – rakentamisen vaikutukset luonnonmonimuotoisuuteen

TEKSTI: SUSANNA KARI
Luontokadon on arvioitu olevan yhtä vakava
uhka kuin ilmastonmuutos. Rakennus- ja kiinteistö­­alalla voidaan vaikuttaa paljonkin ­luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

Kodin läheisen luonnon monimuotoisuudella on tutkimuksin osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Mitä runsaampi luonto on geneettisesti ja lajivalikoimaltaan, sitä paremmin se myös kestää muutoksia ympärillään ja kykenee tuottamaan ekosysteemipalveluita – myös ihmisen keskeisiin tarpeisiin. Monimuotoinen, terve luonto esimerkiksi puhdistaa maaperän läpi virtaavan veden, tarjoaa varjoa ja suojaa sekä tuottaa ravintoa meille kaikille.

Rakentamisen merkittävimmät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen nousevat esille erityisesti rakennuspaikkaan liittyen, luonnonvarojen kulutuksesta rakennusmateriaaleihin sekä rakentamisen ja purkamisen tuottamista päästöistä ja jätteistä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Susanna Kari Author

Vastaa