LUT-yliopisto kehittää ratkaisua hulevesien puhdistukseen rakennus- ja purkujätteistä

Ravinteita, mikromuoveja ja muita haitta-aineita huuhtoutuu hulevesien mukana vesistöihin. LUT kehittää hulevesien puhdistukseen uutta suodatinratkaisua rakennus- ja purkujätteistä kolmivuotisessa hankkeessa.

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet sisältävät mm. ravinteita, raskasmetalleja, kiintoainesta, öljyä ja mikromuoveja aikaisemmin arvioitua enemmän. Hulevedet johdetaan kaduilta usein hulevesiviemäreihin tai ojiin, joista ne päätyvät käsittelemättöminä vesistöihin. Vesistöissä aineet voivat olla haitallisia vesieliöstölle kuten kaloille ja lisäksi pohjaveden laatu voi kärsiä. Aineet rehevöittävät ja samentavat vesistöjä sekä aiheuttavat pohjien liettymistä.

LUTin erotustekniikan ja kuitukomposiit­tien asiantuntijat etsivät nyt hulevesien puhdistamiseen uutta suodatinratkaisua kierrätysmateriaaleista. Esimerkiksi tiili-, harkko- ja betonijätteet ja mineraalivillaeristeet saattavat sopia hulevesien suodattamiseen.

Materiaaleja on tarkoitus testata ensin maaperälaboratoriossa Lahden Jokimaalla ja sen jälkeen patolammikoissa Lahdessa, Virossa ja Latviassa.

LUTin tavoitteena on luoda kierrätysmateriaaleista valmistettu, käytännössä testattu ja kustannustehokas suodatinratkaisu, joka voidaan monistaa erilaisiin kohteisiin. Huhtikuussa 2023 alkaneessa ja kolme vuotta kestävässä kehityshankkeessa ovat mukana Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto, Harjumaan liitto ja Smiltenen kunta Latviasta.

Toimitus Author

Vastaa