Rahoitusta haettavissa Pohjois-Suomen entisten turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avannut hankehaun JTF-rahastosta (Just Transition Fund, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyville hankkeille.

Rahoituksella pyritään ehkäisemään energiaturpeen käytön vähentymisestä aiheutuvia haittoja, ja osa rahoituksesta suunnataan entisten turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäytön edistämiseen.

Jatkuva hankehaku on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 15.12.2023 asti. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja muut julkiset organisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, yhdistykset ja säätiöt.

Tarkoituksena on ennallistaa tai saada ohjelman tavoitteiden mukaisen jälkikäytön piiriin Pohjois-Pohjanmaalla noin neljäsosa, Lapissa noin 40 % ja Kainuussa noin 50 % käytössä olevista turvetuotantoalueista.

Jotta ennallistaminen olisi mahdollista ja uusia jälkikäyttömuotoja voitaisiin kehittää ja kokeilla., tarvitaan maanomistajien yhteistyötä.
Mukaan tarvitaan lisäksi kuntien kehittämisorganisaatioita ja metsäalan toimijoita, koska turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jälkikäyttö aiheuttaa usein tarpeita muuttaa myös soita ympäröivien metsien ojituksia.

Toimitus Author

Vastaa