Selvitys: Tuulivoiman positiiviset ilmastovaikutukset moninkertaisesti negatiivisia suuremmat

Etha Windin tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman päästövähennysvaikutus on 50 kertaa suurempi kuin sen ilmastonegatiiviset vaikutukset. Negatiivisia vaikutuksia on mm. metsän raivaaminen tuulivoiman käyttöön. On arvioitu, että 100 terawattitunnin (TWh) tuulivoimatuotannon tarvitsema maapinta-ala olisi noin 0,15 % Suomen metsäpinta-alasta. Viime vuonna tuulivoimatuotanto oli Suomessa 11,5 TWh.

Tuulivoiman määrä kasvaa tasaisesti ja arvioiden mukaan yli kolmannes Suomen sähkönkulutuksesta tullaan kattamaan tuulivoimalla viimeistään vuonna 2026. Tuulivoimatuotannon odotetaan kasvavan ainakin 28 TWh:n vuoteen 2026 mennessä.

Mikäli tuulivoimalla korvattaisiin pääosin fossiilisten energialähteiden käyttöä, saavutettaisiin 100 TWh:n tuulivoima­kapasiteetin lisäyksellä laskutavasta riippuen 10–25 megatonnin päästövähennys. Eli saavutettava päästövähennys olisi monikymmenkertainen verrattuna tuulivoiman maankäytön päästö- ja hiilinieluvaikutuksiin.

Toimitus Author

Vastaa