Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA

Ennen vaaleja päättyneillä valtiopäivillä hyväksyttiin viime vaiheessa rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ). Automaattisesta päätöksenteosta annettu yleislainsäädäntö muiden ohella hallintolain, maakaaren ja tietohallintolain muutoksilla saadaan voimaan 1.5.2023. Kesäkuun alussa tulevat voimaan luonnonsuojelulain uudistamisen ohella lisäksi kaivoslain muutos ja HTJ-lain muutos. Sanottua lakia huoneistotietojärjestelmästä ja asunto-osakeyhtiölakia on muutettu helmikuussa. Ns. lobbaukseen liittyvä avoimuusrekisterilaki saadaan 1.1.2024, jolloin myös em. RYTJ-laki tulee voimaan.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa