Valmistellut verotusarvot pitää julkaista

TEKSTI: SAIJA TOIVONEN – JYRKI HALOMO
Maanmittauslaitoksessa ja Tilastokeskuksessa tehty kiinteistöverotuksen uudistamiseen liittyvä laaja ja perusteellinen selvitys on jäämässä pimentoon. Tästä syystä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry esittää, että kiinteistöverotuksen uudistushankkeen yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan sekä maa-alueiden että rakennusten osalta.

Maanmittauslaitoksessa maa-alueiden osalta ja Tilastokeskuksessa rakennusten osalta valmisteltu kiinteistöverotuksen uudistamishanke ei edennyt julkaisemiseen asti meneillään olleen hallituskauden aikana. Uudistuksen valmisteluun liittyviä tausta- ja perustelumuistioita on julkaistu, mutta varsinaisia tuloksia yksittäisten maa-alueiden tai rakennuksien osalta ei ole julkaistu.
Verotus, tässä yhteydessä kiinteistöverotus, on merkittävää julkisen vallan käyttöä. Viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden ja verovelvollisten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta verotuksen perusteiden julkisuus on välttämätöntä. Mahdollisuus tulosten avoimeen tarkasteluun poistaa uudistukseen liittyviä epäluuloja ja lisää viranomaistoiminnan luotettavuutta.
Kiinteistöverotuksen muutos vaikuttaa kaikkien suomalaisten asumiskustannuksiin, mikä on keskeinen peruste tulosten julkistamiselle. Samalla uudistus vaikuttaa jokaisen toimitilakiinteistön käyttö- ja ylläpitokuluihin sekä tätä kautta vuokriin.

Ammatillisesta näkökulmasta verotusarvojen määrittäminen on ollut väistämättä kaikkien aikojen suurin kiinteistöarviointihanke, mistä syystä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry ja sen jäsenet ovat erityisen kiinnostuneita hankkeen tuloksista yksityiskohtaisella tasolla. Mikäli hankkeen tuloksia ei julkisteta, ne jäävät myös kiinteistöarviointitoimialan kehittämisen kannalta hyödyntämättä.

Hankkeen valmisteluun on käytetty merkittävä määrä julkisia varoja ja henkilöresursseja, joten tulosten julkistaminen on perusteltua myös tästä syystä.
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry esitti joulukuussa 2022 tulosten julkaisemista valtiovarainministeriölle, Maanmittauslaitokselle ja Tilastokeskukselle. Valtiovarainministeriöstä tulleen vastauksen mukaan edelle esitetty julkistaminen ei ole mahdollista henkilötietojen suojaan liittyvistä syistä.
Kiinteistöjen omistustieto ja nykyinen verotusarvo ovat kuitenkin tällä hetkellä julkisia tietoja, joten uusienkin verotusarvojen ja valmisteluaineiston osalta pitäisi noudattaa samaa periaatetta.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa