Älykaupungit vaativat ­enemmän rakentamisen kiertotalous- ja ­paikkatieto-osaamista

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO – LARS MIIKKI – ANNE-MARIE MÄNTYLÄ – ANNA-STINA TÄHKÄVUORI – MATTI VAAJA – HANNU HYYPPÄ
Pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto omaavat vahvan yhteisen tahtotilan alan vaikuttavuuden ja yhteistyön edistämiseen. ­Yhteistoiminta ­laajenee vähitellen myös kohti kiertotaloutta ja ­paikkatieto-­osaamista. Euroopan rakennerahastot 2021–2027 ovat yhtenä toimintalinjanaan määritelleet hiilineutraalin Suomen, jossa tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on kytkeä olemassa olevat hankkeet vauhdittamaan teoriaosaamisen lisäksi käytännön- ja soveltavan osaamisen siirtoa älykaupunkien tarpeisiin.

Rakentamisen kiertotalous luo Ympäristöministeriön (2023) mukaan kiinteistö- ja rakennusalalle uusia mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Näistä tavallisimmat ovat rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys. Kiertotalouden näkökulmasta purettavat rakennukset on nähtävä materiaalipankkeina, joista vapautuvat materiaalit käytetään uudelleen tai kierrätetään. Tässä rakennushankkeen elinkaaren aikainen tietomallintaminen ja digitalisoituminen sekä paikkatieto-osaaminen ovat suureksi avuksi.

Metropolia panostaa hankkeissaan kiertotalouteen kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävät ja puhtaat ratkaisut syntyvät elinkaari- ja kiertotalousajattelun ymmärryksestä. Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä. Kiertotalouden ajattelu- ja toimintatapa on eräänlainen palauttava ja uudistava järjestelmä, joka pyrkii kohti ikuista elinkaarta. Käytännössä tämä näkyy niin, että kohteiden suunnittelussa varmistetaan materiaalien eroteltavuus ja kierrätettävyys. Vastaavasti pidennetyt käyttöiät, materiaalien, osien ja komponenttien kierrättäminen, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä erilaiset palvelutoiminnot ovat hyviä esimerkkejä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa