Biofilia tuo luonnon rakennettuun ympäristöön – ja hyötyy älyteknologiasta

TEKSTI: SUSANNA KARI
Biofiilisessa älykaupungissa ihminen, luonto ja teknologia kietoutuvat yhteen.

Mitä tiiviimmin rakennamme ja asumme, sitä vahvemmin luonnon välttämättömyys ihmiselle korostuu. Kaupungistuminen sen kuin kiihtyy: on ennustettu, että vuonna 2050 jopa yli 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Samaan aikaan meillä ihmisillä on sisäänrakennettu, tuskin koskaan katoava tarve olla yhteydessä luontoon.

Biofiilinen suunnittelu on yksi keino vastata tähän tarpeeseen. Biofilia tarkoittaa kirjaimellisesti rakkautta luontoa ja kaikkea elävää kohtaan. Sen periaatteita hyödyntäen rakennetussa ympäristössä voidaan simuloida luontoyhteyden kokemuksia ja siten edistää ihmisten hyvinvointia.

Miten luontoelementit solahtavat älykkäisiin rakennuksiimme ja kaupunkeihimme?

Älyratkaisut luontoelementtien tukena

Biofiilinen suunnittelu on noussut trendiksi erityisesti työympäristökehittämisessä. Suuntauksen omaksumista ovat vauhdittavat monet tieteelliset tutkimukset, joiden mukaan luonnon läsnäololla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja tuottavuuteen. Luontokokemukset mm. vähentävät stressiä ja poissaoloja sekä parantavat keskittymiskykyä. Lisäksi koronaviruspandemia ja sen myötä korostunut paikasta riippumattoman tapa tehdä töitä on entisestään lisännyt ihmisten tietoisuutta työskentely-ympäristöstään.

Biofiilista suunnittelua voidaan toteuttaa työympäristöissä kahdella tapaa: tarjoamalla tilojen käyttäjille suoria ja epäsuoria luontokokemuksia. Suoria luontokokemuksia tuottavat esimerkiksi luonnonvalon hyödyntäminen sekä kasvien ja vesielementtien tuominen tiloihin. Yksinkertaisimmillaan biofiliaa on tarjota käyttäjille sopivia ja saavutettavia ikkunoita ympäröivään luontomaisemaan.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Susanna Kari Author

Vastaa