Helsinki sai oman kulttuuriympäristöohjelman

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungille kulttuuriympäristöohjelman vuosille 2023–2028. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostaa niiden vaalimisen ja hoidon tärkeyttä sekä kannustaa kaupunkilaisia ja vierailijoita niiden käyttöön. Helsingissä ensimmäistä kertaa laadittu kulttuuriympäristöohjelma on tehty yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kulttuuriympäristöohjelman lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen Helsingin voimavarana. Ohjelmaraportiin on koottu ohjelman linjausten, toimenpiteiden ja vaikutusten lisäksi lyhyesti Helsingin rakentumisen historia ja arkkitehtoninen identiteetti, helsinkiläisen maiseman ja viherympäristöjen kehittyminen ja arvot sekä merellisen Helsingin ominaispiirteet. Lisäksi raportissa on käsitelty kulttuuriympäristöjen suojelutilanteen nykytilaa.

Ohjelmaan on otettu mukaan 38 toimenpidettä, joita ovat esimerkiksi Helsingin rakennusperinnön korjaaminen kestävästi, yhteistyökanavien ja kulttuuriympäristöjä käsittelevän tietopohjan vahvistaminen sekä kulttuuriympäristötiedon käytettävyyden ja digitaalisen saavutettavuuden parantaminen.

Kulttuuriympäristöohjelman vaikutuksia arvioidaan vuosina 2026 ja 2028 kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Samalla kartoitetaan kulttuuriympäristöohjelman päivitystarve

Toimitus Author

Vastaa