Kiertometallia romuesineistä ja -rakenteista

Terästeollisuus on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista maailmassa. Euroopassa tämä teollisuudenala tuottaa noin 10 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristöhaittojen pienentämiseksi osa terästeollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta voidaan korvata kaupunkikaivosten tuottamalla kiertometallilla, mikä keventää merkittävästi teollisuudenalan ympäristöjalanjälkeä.

Kaupunkikaivostoiminnassa yhteiskunnan tarvitsemat metallit louhitaan ja jalostetaan raaka-aineeksi elinkaarensa lopun saavuttaneista kaupunkirakenteista, koneista, laitteista ja esineistä – käytännössä siis romuista ja raunioista.

Kajaanin Romun mukaan kaupunkikaivoksissa syntyvää kiertometallia saadaan valmistettua 60–95 % vähemmällä energialla verrattuna uusien, neitseellisten raaka-aineiden louhintaan luonnosta. Kiertometallin käyttö uudessa tuotannossa vähentää päästöjä ilmakehään 80 % ja vesistöihin 76 % sekä veden kulutusta 40 %. Kaupunkikaivostoiminta hillitsee myös luontokatoa, kun tarve uusien metallimalmikaivosten avaamiselle pienenee.

Kajaanin Romu käsittelee vuodessa lähes 60 000 tonnia metalleja. Suomessa sijaitseva kaupunkikaivos on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Yrityksen mukaan se saa kierrätettyä hyötykäyttöön kaikesta käsiteltäväksi tulevasta romumetallista 95–98 %.

Toimitus Author

Vastaa