Lohkominen, hautakivi ja tulipalo

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen Maanmittariyhdistyksen Aikakauskirjan vuoden 1903 sisältöä.

Suomen Maanmittariyhdistyksen
Aikakauskirjan vuoden 1903 sisältöä:

Käsitellään kysymystä lohkomisasiakirjain kartoittamisesta.

Asiasta on Keisarillinen Senaatti 22/5 1903 antanut seuraavan huomattavan päätöksen: Sittenkun lääninmaamittari J. kiertokirjeellä 25. päivältä Lokakuuta 1902 oli kehottanut läänissä työskenteleviä maamittareja 25 pennin karttamerkillä varustamaan kaikki hänelle tarkastettavaksi lähetettäviin tiluslohkomistoimituksiin kuuluvat kartat ja asiakirjat sekä vaaditussa selityksessä puolustanut menettelyänsä sillä että Lääninhallitus oli muka vaatinut mainittuin asiakirjain kartoittamista, kun ne sinne tiluslohkomistoimitusten vahvistamista varten lähetettiin, on Ylihallitus, oheenliittäen asiassa syntyneen kirjeen-vaihdon, siihen nähden että lääninmaamittari J:n puheena oleva omavaltainen menettely on aivan ristiriidassa 21. Joulukuuta 1900 leimasuostunnasta annetun armollisen asetuksen 5. §:n kanssa, jonka mukaan, muun muassa, kaikki virkakunnat ja virkamiehet kaikessa, mikä koskee virkaa ovat vapaat säädetystä leimaamis-velvollisuudesta, kirjeessä 13. päivältä Joulukuuta 1902 alistanut asian Maanviljelystoimituskunnalle sitä toimenpidettä varten, johon se voi aihetta antaa; jonka johdosta H:n läänin Kuvernöri on antanut asiassa vaaditun lausunnon. Asiata tänään esiteltäessä on Keisarillinen Senaatti, koska asiakirjat ja kartat, jotka tiluslohkomistoimituksissa lähetetään suoraan virkateitse lääninmaamittarille tarkastettaviksi, ovat pidettävät semmoisina asiakirjoina, mitkä koskevat virkaa, katsonut hyväksi määrätä, etteivät sanotut asiakirjat ja kartat ole kartoitettavat.


S.Skyttä antaa selonteon M.W.Gull-vainajan hautakiven pystyttämisestä.

Hautakiven hankkimista ja pystyttämistä varten asetettu toimikunta, maanmittauksen tarkastelija P. J. Rinkinen, komisionimaamittari S. V. Nilsson ja varamaamittari S. Skyttä, on nyt suorittanut tehtävänsä, joten hautakivi Juhannuksena oli valmiina vainajan haudalla Närpiön hautausmaalla. Kivi, jonka on hankkinut ja valmistanut kivenhakkaaja G. Rehn Waasasta, on 22 dm. korkea, keskimäärin 7 dm. leveä ja 3,5 dm. paksu harmaakiven lohkare, jonka etusivu on kokonaan sileäksi hiottu. Patsas seisoo vaalea-hiekkaisella hautakummulla nelitahoiseksi hakatun jaluskiven päällä. Hautakumpua ympäröi nelitahoiset reunakivet. Keskelle patsaan etusivua on tyylikkäillä hopean-värisillä kirjaimilla kaiverrettu sanat: Vicelandtmätaren Matts Wilhelm Gull *18 24/6 64 +18 25/9 98. sekä lähempänä alareunaa: Tjenstekamrater reste vården. Juhannuksena, vainajan syntymäpäivänä, heti jumalanpalveluksen loputtua luovutettiin hautakivi Närpiön kunnalle, joka aikaisemmin oli luvannut hoitaa ja kunnossa pitää haudan. Samassa tilaisuudessa laskettiin hautakiven juurelle suuri ja kaunis seppele, jonka valkoisissa nauhoissa oli sanat: ”Matts Wilhelm Gull. 19 24/6 03” sekä: ”Från minnesgoda vänner och tjenstekamrater.” Ihmetellen sitä vakavaa toverillisuutta maanmittausvirkamiesten kesken, josta tämä hautakivi on näkyvänä todistuksena, kiitti Gull-vainajan eno, talonvanhus G. Stenfors, Närpiön pitäjästä, sukulaisten ja ystävien puolesta Suomen Maamittariyhdistystä hautapatsaan hankkimisesta ja pystyttämisestä, pyytäen samalla, että allekirjoittaja julkisesti saattaisi tämän hänen vilpittömän kiitoksensa muidenkin Maamittariyhdistyksen jäsenten tietoon. Närpiössä, Heinäkuulla 1903.


Tulipalon kautta hukkaantuneitten karttain ja asiakirjain kuntoonpaneminen valtion varoilla.

Viime Helmikuun 13. päivänä sattui komisionimaamittari O. Wahrmanin asunnossa Sortavalan pitäjässä tulipalo, jossa hukkaantui iso joukko osaksi Wiipurin läänin maanmittauskonttorista lainatulta, osaksi myöskin työn alla oleviin ja päättyneisiinkin toimituksiin kuuluvia karttoja ja asiakirjoja. Tämän johdosta on Keis. Senaatti 9. Heinäkuuta Ylihallituksen tekemän esityksen mukaisesti antanut määräyksiä siitä, miten hukkaantuneet kartat ja asiakirjot ovat kuntoonpantavat sekä suostunut siihen, että tästä syntyneet kustannukset korvataan yleisistä varoista siten, että kom. maam. Wahrmanille myönnetään 3,500 markan suuruinen etumaksu valtion varoista ja että jäännös kustannuksen määrästä suoritetaan hänelle sittenkun hänen maanmittausrevisioniin jätettävät täydelliset palkkiolaskut tehdyistä korjaustöistä ja kuitit toimituksissa käytettyin apurien ja uskottuin miesten palkkioista ovat maksettaviksi hyväksytyt. Sen ohessa on annettu erityisiä määräyksiä palkkion laskemisesta nyt kysymyksessä olevista korjaustöistä.


Huomatkaa Herrat Maamittarit!
P. Dettmannilta, Aleksanterink. n:o 50, saadaan tilata:

  • Vasta keksitty patentin saanut Mitan-asetin, hinta 35 mk., jolla mittojen kartallepano heti mitatessa tehdään, säästäen noin kolmannen osan aikaa, joka muutoin menee mittojen asettamiseen; sekä
  • Suomalainen taulu, joka itsestään asettuu vaakasuoraan tasoon sekä yhden ruuvin hellittämisellä voidaan kiertää ja siirtää kaikkiin suuntiin. Statiivi on niin pieni että sen voi kulettaa taskussa. Hinta 65 mk.

Tommo Vohlonen.
Ilmoitus

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa