Pääkaupunkiseudulle kootaan rakennetun ympäristön alalle kansainvälisesti korkea­luokkaista oppilaitos- ja ­tutkimusverkostoa

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO – LARS MIIKKI – ANNA-STINA TÄHKÄVUORI – HANNU HYYPPÄ
Oppilaitos- ja tutkimusverkoston tavoitteena on luoda rakennetun ympäristön alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön ekosysteemi, nostaa alan tunnettavuutta, kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja lisää vetovoimaa rakentamisen toimialalla. Yhteistyön tarkoituksena on kattaa koko rakennetun ympäristön ja rakentamisen elinkaari, kaavoituksesta, suunnittelusta aina korjaamiseen ja purkamiseen asti. Monitahoinen rakennusalaa laajentava yhteistyö tuo selvästi lisää potentiaalia luoda innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta yhteistyöhön

Taustalla on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteinen tahtotila kehittää yhteistä tekemistä ja koota yhteen pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta. Tavoitteena on toteuttaa kansainvälisesti korkealuokkainen oppilaitos- ja tutkimusverkosto. Kolmen oppilaitoksen yhteistyön tiivistäminen käynnistyi Metropolian aloitteesta, sillä Metropolia oli tehnyt jo aiemmin tiivistä yhteistyötä molempien tahojen kanssa.

Metropolian tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymä vastaa meneillä olevaan rakennusalan murrokseen yhdistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä alan osaamistarpeet rakennusalaa palvelevalla tavalla. Tieto-ohjatun rakentamisen teemakokonaisuudet oli jo vuodelle 2022 tiivistetty Metropolian laaja-alaisen osaamisen ja edistyksellisen kehitystyön tuloksena kolmeen kokonaisuuteen: Älykkäät kiinteistöt, rakentamisen digitalisaatio ja energiasiirtymä.

Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo) tuottaa kansainvälisen tason tutkimus- ja kehitystyötä varsikin maanmittaus-, rakennus-, ympäristö- ja kulttuurialojen tarpeisiin. Instituutti on Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen yhteinen tutkimusinstituutti.

Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jolle on syksyllä 2023 valmistunut Myllypuroon kampus 1100 rakennus- ja talotekniikka -alojen opiskelijalle. Kampukselle sijoittuu myös oppimiseen ja tutkimukseen kytkettävä puukerrosrakentamisen tila. ”Stadin AO:n Myllypuron kampukselle on toteutettu pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka takaavat opiskelijoille inspiroivan ympäristön oppia ja kehittyä. Hyvin toimiva ja turvallinen ympäristö tukee vuorovaikutusta, osallistumista ja oivaltamista. Tilat tarjoavat monipuolisia toimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia opiskella monipuolisin välinein sekä yksin, että ryhmässä. Yksilölliset oppimispolut edellyttävät tiloilta muuntokelpoisuutta erilaisiin työskentelytapoihin. Hyvässä oppiympäristössä jokaisen oppijan on hyvä olla, oppia ja kasvaa omalla tavallaan kiireettömässä ilmapiirissä. Muuntojoustavan rakennuksen kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimisympäristönä. Rakennus mahdollistaa elinikäistä oppimista ja se on monipuolisesti kuntalaisten hyödynnettävissä. Tilat on toteutettu niin, että niitä voidaan käyttää joustavasti eri toimijoiden välillä muuttuvien tilatarpeiden mukaan. Tilat muodostavat tasa-arvoisen, turvallisen ja älykkään oppimis- ja työskentely-ympäristön”, kertoo projektipäällikkö Petri Heinilä.

Stadin AO toisen asteen ammatillisena oppilaitoksena mahdollistaa hankkeessa konkreettisesti eri rakentamiseen liittyvien toimien demonstroinnin sekä kehittää osaltaan oppimisympäristöjä ja materiaaleja uudenlaiseen, innovatiiviseen oppimiseen yhteistyössä työelämän kanssa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa