Pilotissa selvitettiin potentiaalisten tilusvaihtojen määrää

Maa- ja metsätalousministeriön Peltorakenteen kehittämisohjelman myötä käynnistettiin pilottihanke, jolla selvitettiin, voidaanko vapaaehtoisten peltotilusvaihtojen määrää kasvattaa tekemällä maanomistajille ehdotuksia heille mahdollisista tilusvaihdoista.
Tavoitteena oli löytää uusia keinoja Suomen tilusrakenteen parantamiseksi.

Tilusvaihto-pilotti toteutettiin samanaikaisesti Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Pohjois-Savon alueelta tarkasteltiin Kiuruveden, Siilinjärven ja entisen Maaningan kunnan alueita. Satakunnassa tarkasteluun sisältyivät Säkylän ja Huittisen kunnat.

Pilotissa tunnistettiin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen toimesta automaattisesti tilusvaihtoihin soveltuvia peruslohkoja. Potentiaalisten tilusvaihtoparien pohjalta muodostettiin karttakuvat, joiden avulla pääteltiin potentiaalisen tilusvaihdon vaikutus tilojen toimintaan.

Tulosten perusteella kahden tilan välisillä kokonaisten peruslohkojen vaihdoilla ei Satakunnassa ja Pohjois-Savossa pystytä kehittämään tilusrakennetta. Pilottialueiden erilaisen sijainnin ja olosuhteiden vuoksi tulokset antavat suuntaa koko maan tilanteesta. Kahden kokonaisen peruslohkon keskinäiset tilusvaihdot eivät todennäköisesti paranna peltorakennetta Suomessa

Toimitus Author

Vastaa