Tahkoluodon merituulipuisto laajenee

Suomen Hyötytuuli Oy valmistelee Tahkoluodon merituulipuistoon laajennusta, jonka 40 vähintään 15 megawatin voimalaa sijoitetaan syvempään veteen kuin Suomessa koskaan aikaisemmin. Yritys on käynnistänyt merituulivoimaloiden perustusten kilpailutuksen, jonka perusteella valittavien teknologioiden toimivuus varmistetaan ensimmäisten voimaloiden rakentamisella vuoden 2025 aikana.
Meriperustusten konseptivalinnassa on käynnistetty esisuunnittelu kolmella erilaisella perustuskonseptilla. Perustuskonsepteja yhdistää se, että ne ovat painovoimaisesti meren pohjassa seisovia, niin kutsuttuja GBS (Gravity Based Structure) -perustuksia. Esisuunnittelussa kehitettävät perustuskonseptien erot koostuvat muun muassa valmistusmateriaalista, asennusmenetelmästä sekä kokonaisuuden toteutusmalleista.

Toimitus Author

Vastaa