Tutkimus: Jo kuusi yhdeksästä planetaarisesta rajasta ylitetty

Maapallolla on ylitetty jo kuusi ihmisten elinolosuhteiden kannalta keskeistä planetaarista rajaa, selviää kansainvälisestä tutkimuksesta. Makean veden planetaaristen rajojen todettiin nyt ensimmäistä kertaa ylittyneen.

Syyskuun 2023 puolessa välissä julkaistu kansainvälinen tutkimus päivittää yhdeksän eri planetaarisen rajan kehystä ja selvittää niiden ylittämisestä johtuvaa riskiä maapallon olosuhteille ja ihmisille. Tutkimustulosten mukaan ihmisen toiminta vaikuttaa yhä enenevässä määrin useisiin maapallon järjestelmiin.

Tutkimuksessa määritellyt yhdeksän planetaarista rajaa edustavat ympäristön eri osa-alueita ja prosesseja, jotka säätelevät maapallojärjestelmän tilaa ja sitä kautta myös elinkelpoisuutta ihmisille. Pyrkimyksenä on uusimpaan tieteelliseen ymmärrykseen pohjautuen määritellä rajat sille, missä määrin ihmisen toiminnan voidaan antaa muokata näitä kriittisiä prosesseja ilman, että vaarana ovat peruuttamattomat muutokset maapallon tilassa.

Alun perin planetaaristen rajojen kehys julkaistiin vuonna 2009, jolloin rajoista kolme todettiin ylitetyiksi. Vuoden 2015 päivityksessä ylitettyjä rajoja oli neljä, ja tuoreimmassa päivityksessä niitä on jo kuusi.

Nyt julkaistua tutkimusta on ollut laatimassa yhteensä 29 tutkijaa kahdeksasta eri maasta. Suomesta mukana oli Aalto-yliopiston tutkijaryhmä, johon kuuluvat tutkijatohtori Miina Porkka, tohtorikoulutettava Vili Virkki sekä professori Matti Kummu. Ryhmä tutki osiossaan makean veden planetaarista rajaa, jolle määriteltiin nyt ensimmäistä kertaa kaksi komponenttia: maan kosteuden muutos sekä jokien virtaaman muutos. Molempien osalta tarkasteltiin ihmisten toimien vaikutusta koko maapallon mittakaavassa esiteollisesta ajasta alkaen.

Tutkijat selvittivät sitä, kuinka paljon ekosysteemeillä tai ympäristöllä on vettä käytössään ja kuinka usein poikkeuksellisen kuivat tai märät kaudet toistuvat. Tutkimuksessa käytettiin globaalia avointa dataa, jossa esiteollista aikaa verrattiin nykypäivään.

Makean veden rajojen todettiin nyt ensimmäistä kertaa ylittyneen. Muutos edellisiin tutkimuksiin verrattuna johtuu kuitenkin pitkälti aikaisempia tutkimuksia kehittyneemmän ja kattavamman metodologian käyttöönotosta.

Kuuden rajan ylittyminen ei itsessään välttämättä merkitse suoraan katastrofia, mutta se on selkeä varoitussignaali. Planetaarisiin rajoihin kohdistuvaa painetta tulee vähentää nykyisen ja tulevien sukupolvien parhaaksi. Lisäksi yksi tuoreen tutkimuksen keskeinen tulos on, että yhä suurempi huomio tulee jatkossa keskittää paitsi planetaaristen rajojen eri osa-alueisiin, myös niiden välisiin vuorovaikutuksiin.

Toimitus Author

Vastaa