Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettu laki tulee voimaan vuoden 2024 alusta. Lisäksi uusi rakentamislaki saadaan vuoden 2025, jolloin vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi. Kaavoituksen sääntelyn uudistaminen siirtyi uudelle hallitukselle ja valmistelu jatkuu ympäristöministeriössä. Rakentamislain yhteydessä saadaan pääosin teknisluoteisia muutoksia muiden ohella kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin, maantielakiin, ratalakiin, lunastuslakiin ja yksityistielakiin. Luonnonsuojelulain 1.6.2023 voimaantulon (9/2023) lisäksi on säädetty laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta annetun lain muuttamisesta. Kaupparekisteristä on annettu uusi laki ja samoin on annettu uusi kirkkolaki.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa