BVC Varsovassa – arvioinnin aihepiirit laajenevat

TEKSTI: MIROSŁAWA CZAPLIŃSKA
33. Baltic Valuation Conference (BVC) järjestettiin 7.–9.9.2023 Puolan Varsovassa. Käsitellyt aiheet keskittyivät neljään teemaan, mutta paljon muustakin kuultiin.

Konferenssikutsussa mainitut aihepiirit olivat 1) Kiinteistöarvioinnin tarkkuuden arviointi (kuka arvioi ja missä määrin) ja sen vaikutus kiinteistöarvioijan ammatilliseen vastuuseen, 2) arvoon vaikuttavat ominaisuudet (esim. vihreät rakennukset) markkinalähestymistavassa ja tapoja havaita ne ja selvittää niiden vaikutus, 3) Ukrainan sodan vaikutus kiinteistömarkkinoihin ja kiinteistöjen arvoon ja 4) ”epäsuorat ja suorat” kassavirrat tuottolähestymistavassa.

Varsinaisten konferenssiteemojen lisäksi esityksiä kuultiin monista muistakin aiheista, kuten vastuullisuusnäkökulmista ja ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutuksista.

Järjestelyinnovaatio

Tämän vuoden konferenssi oli ainutlaatuinen, sillä se rahoitettiin sataprosenttisesti Erasmus+-ohjelman puitteissa pienimuotoisten kumppanuuksien projektina. Gdyniassa sijaitseva Pomeranian Kiinteistöarviointiasiantuntemuksen Instituutti yhdessä berliiniläisen B.V.S:n (Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V) kanssa valmisteli projektin nimeltä ”Kumppanuusyhteistyö kiinteistöarvioijien ammatillisessa kehittämisessä” ja sai sille rahoituksen Erasmus+-ohjelmasta (KA210-VET). Aloitteentekijänä ja käytännön toteuttajinakin olivat Mirosława Czaplińska (Puola) ja Ina Viebrok-Hörmann (Saksa).

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

English version of the article :

Toimitus Author

Vastaa