Havaintoja tavarakuljetus­järjestelmän kehityksestä 2011–2022

Onko keskustelun fokus liian kapea: yksityisautoiluun ja asumistiheyteen rajoittuva?
TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN
Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua. Onko meillä liikkumisen ja maankäytön tarkastelu liian kapeaa asumistiheyteen ja kuluttajien liikkumiseen rajoittuvaa, vaikka tieliikenteen CO2-päästöistä yli 40 % jo syntyy kuorma- ja pakettiautoliikenteestä? Tavaraliikenteen ottaminen mukaan tarkasteluun avaa toisenlaisen näkökulman, ja tulevassa suunnittelussa meidän tuleekin huomioida paremmin myös rahtiliikenteen toteutuminen.

Maankäyttö, asuminen (, elinkeinot) ja liikenne pitäisi saada yhtenäiseen tarkasteluun MA( E )L -keskusteluissa. Ilman elinkeinojen sisällyttämistä arviointiin keskustelu on helposti liian yksipuolista ja johtaa järjestelmän osaoptimointiin. Toisaalta meidän pitäisi sisällyttää paljon muitakin näkökulmia kuin hiilidioksidipäästötarkastelu (tai CO2ekv), mutta sen ottaminen yhdeksi lähtökohdaksi lienee tarpeen. Siinä missä Suomessa kasvihuonekaasupäästöt kokonaisuutena ovat kääntyneet laskuun, tieliikenteen päästöt ovat sitkeästi lähellä vanhoja tasojaan, ja niiden osuus kokonaispäästöistä onkin kasvanut noin 1/5 osasta reiluun neljännekseen tällä vuosituhannella (kuva 1 vas.).

Vaikka henkilöautoliikenteen CO2-päästöt ovatkin vähenemässä, kuorma- ja pakettiautoliikenteen päästöjen vähenemä on ollut hitaampaa, ja siten ”ammattiliikenteen” päästöjen osuus koko tieliikenteestä onkin kasvanut hieman (kuva 1 oik.). Liikenne on keskeinen sektori, ja siihen tuleekin kiinnittää huomiota, mutta onko fokus ollut väärissä paikoissa? Voitaisiinko tilannetta parantaa myös maankäytön, asumisen, elinkeinojen ja liikenteen ”systeemisuunnittelulla”, vai pitääkö meidän luottaa siihen, että raskaan kaluston teknologian kehitys ja sääntely tulevat ratkaisemaan nämä ongelmat? Toisaalta jo nykyteknologialla voitaisiin toteuttaa päästöttömiä ovelta ovelle -toimitusketjuja yhdistettyjen kuljetusten runkojuniin pohjautuen (UIRR 2022).

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa