Laivojen kulkua jäässä helpotettiin satelliittipaikannuksella

Juuri päättyneessä Euroopan avaruusjärjestö ESAn rahoittamassa ENHANCE-projektissa Maanmittauslaitoksen ja Aalto-­yliopiston tutkijat yhdessä merenkulkualan tilannetietoisuuteen erikoistuneen startup-yritys Fleetrange Oy:n kanssa selvittivät, voiko laivojen navigoinnin tukena hyödyntää tekoälyä, sensoreita ja satelliittipaikannusteknologiaa.

Projektissa testattiin tekoälyyn perustuvaa merijään ominaisuuksien havaitsemista ja tunnistamista, mikä toteutettiin näkyvän valon (RGB) ja infrapuna-alueen (IR) kameroilla. Lisäksi käytettiin satelliittipaikannusta. Käytännön testauksessa olivat mukana Kemin jäänmurtaja Sampo ja Suomenlinnan lautta Ehrensvärd. Tulosten perusteella aluksille pystyttiin luomaan ajantasaista tilannekuvaa.

Jäisten ja pimeiden olosuhteiden navigoinnille löytyy merenkulusta useita soveltamiskohteita.  Testattua teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi laivojen tilannetietoisuuden parantamisessa. Infrapunakameran avulla voidaan saada parempi näkyvyys pimeässä myös kovassa lumisateessa. Laivoihin asennettavilla laitteilla voitaisiin lisäksi kerätä ajantasaista tietoa paikallisesta merisäästä ja jääolosuhteista. Laivojen keräämää dataa voidaan hyödyntää myös koneoppimisen tukena ja kehittää sen avulla alusten itseohjautuvuutta jääolosuhteissa.

Toimitus Author

Vastaa