Maalahti valittiin julkisen puurakentamisen edelläkävijäksi 2023

Ympäristöministeriö ja kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet vuoden 2023 Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininnan Maalahden kunnalle. Perusteluna valinnalle oli se, että into puurakentamisen edistämiseen näkyy kunnassa sekä strategisella että käytännön tasolla.

Maalahdessa tahto puurakentamisen edistämiseen näkyy esimerkiksi kunnan strategiassa, jossa puurakentamisen tulevaisuuden tavoitteet on määritelty selkeästi. Maalahden kestävän kehityksen strategian pääsanoma on ”Se kestää 100 vuotta”. Lisäksi kunnassa on selkeä ohjeistus ja toimintamalli puurakentamiseen. Kunta korostaa rakentamisessaan elinkaariajattelua: jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan muunneltavuus ja osien mahdollinen kierrättäminen myöhemmin purkuvaiheessa.

Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -tunnustuksen jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen 2.11.2023 järjestetyssä Puupäivässä. Tunnustus jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin sen sai Tampereen kaupunki. Vuonna 2022 palkinto myönnettiin Tuusulan kunnalle.

Toimitus Author

Vastaa