Massa-arviointi Virossa

TEKSTI: ÜLLEKE EERIK
Vuonna 2022 Viron maanmittausvirasto suoritti maan massa-arvioinnin, jossa arvioitiin lähes 760 000 kiinteistöä.

Maan massa-arviointi on markkina-arvoon perustuva arvio, jonka perusteella jokaiselle rekisteriyksikölle määritetään likimääräinen maan markkina-arvo, ts. maan verotusarvo. Koska kyseessä on massa-arviointi, tulos on tilastollinen yleistys.

Virossa on 15 maakuntaa, jotka on jaettu 79 kuntaan. Viron maanmittausviraston suorittamassa massa-arvioinnissa 2022 arvioitiin yhteensä lähes 760 000 kiinteistöä samanaikaisesti. Aiemmat massa-arvioinnit toteutettiin vuosina 1993, 1996 ja 2001. Pitkän, 21 vuoden, tauon jälkeen maan arvo on arvion mukaan kasvanut keskimäärin kahdeksankertaiseksi – 4 miljardista eurosta 32 miljardiin euroon.

Tietokantaperustainen menetelmä

Maan massa-arviointi suoritetaan maanarviointilain (Land Valuation Act) perusteella. Viron ympäristöministeriö hyväksyi menetelmän, joka kehitettiin vuosina 2020–2021. Kehitystyössä mukana oli ammattimaisia kiinteistöarvioijia, tilastotieteilijöitä sekä muita eri alojen asiantuntijoita mukaan lukien ulkomaalaisia asiantuntijoita.

Arviointi tehtiin kansallisten tietokantojen koneellisesti luettavista tiedoista ilman paikan päällä havainnointia. Arviointiin sisällytettiin vain maan osuus, metsän kasvun tai rakennusten arvoa ei huomioitu.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

English version of the article:

Toimitus Author

Vastaa