Puiston lähellä asumisella voi olla terveysvaikutuksia

Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan uusin tutkimus vahvistaa viheralueiden merkityksen ihmisten terveydelle.

Tutkimuksen mukaan asuinpaikan viheralueiden läheisyys lisäsi keski-ikäisten fyysistä aktiivisuutta, mikä puolestaan näyttää edistävän heidän sydänterveyttään. Vihreä asuinympäristö lisäsi niin naisten kuin miestenkin fyysistä aktiivisuutta, jolla taas oli positiivista vaikutusta elimistön palautumisesta kertovaan sydämen sykevälivaihteluun.
Tutkimuksessa osallistui yli 5 400 henkilöä, jotka olivat tutkimuksen ajankohtana 46-vuotiaita. Tutkittavien aktiivisuutta seurattiin mittauslaitteella kahden viikon ajan. Lisäksi he kävivät sydämen sykevaihtelun mittauksessa. Asuinympäristöjä tarkasteltiin satelliittikuviin perustuvalla menetelmällä.

Tutkimusta johtaneen väitöskirjatutkija Maija Korpisaaren mukaan maankäytön suunnittelussa tulisikin säilyttää mahdollisimman paljon luonnollisia viheralueita – myös kaupunkiympäristössä.

Tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään, miten kaupunkisuunnittelulla voidaan ehkäistä tulevia pandemioita. Vastustuskykyinen kaupunki -hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja rahoittaa Suomen Akatemia.

Toimitus Author

Vastaa