Suuret suomalaiset geodeetit

TEKSTI: PASI LAURILA – REINO RUOTSALAINEN – MARTIN VERMEER – MAURI VÄISÄNEN
Maanmittaajat ovat olleet yli 400 vuotta kehittämässä suomalaisten elinoloja ja hallintoa.

Järjestäytynyt, toimiva ja kehittyvä yhteiskunta tarvitsee kiintopisteitä, karttoja ja paikkatietoja, kiinteistöjen rekisteritietoja sekä maankäytön suunnittelua. Geodeetit ovat osa maanmittaajien ammattikuntaa. He rakentavat ja ylläpitävät maanmittauksen perustaa, paikannuksen infrastruktuuria.

Geodesia ja geodeetit

Geodesia on geofysiikan tiedeperheeseen kuuluva erityistiede, joka tutkii Maan kokoa ja muotoa, maanpinnan kohteiden mittausta ja mallinnusta sekä kartografista kuvaamista. Varhaisimmat geodeettisen tiedon tuottajat olivat filosofeja, tähtitieteilijöitä, maantieteilijöitä, tutkimusmatkailijoita, kartografeja, matemaatikkoja ja maanmittaajia. Vasta 1800-luvulta alkaen voitaneen puhua nykyaikaisesta geodesiasta ja geodeeteista.

Ansioitunut geodeetti on voinut toimia tieteentekijänä, virkamiehenä, opettajana, hallinto- ja järjestöihmisenä tai useissa vaativissa rooleissa. Suurelle suomalaiselle geodeetille ei ole yleispäteviä kriteerejä. Tässä kirjoituksessa henkilöiden tarkastelu on rajattu 1900-luvulla toimineisiin geodesiatieteen kehittäjiin. He eivät tehneet työtään yksin, mutta lyhyessä kirjoituksessa ei kunniaa voi kovin monelle jakaa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa