Ukrainan ja Israelin sotien vaikutus kiinteistöjemme hintoihin

Onko kyse sodasta vai turvattomuuden pelosta?
TEKSTI: PETER ACHE

Prologi: Kiinteistön laatu indikaattorina

Kiinteistöjä tarkastellaan usein pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Paljonko sijoittaminen tähän kiinteistöön maksaa? Auttaako kotini arvonkehitys turvaamaan eläkkeeni? Voinko myydä kiinteistön hyvällä voitolla? Kuitenkin kiinteistön itsensä arvoon, perheen kodin tai asunnon merkitykseen elämänlaadulle tai toimisto- tai tehdasrakennuksen merkitykseen työympäristön laadulle kiinnitetään usein vähemmän huomiota.

Mutta usein vasta kriisiaikoina tämä näkökulma tulee selväksi. Silloin on jo liian myöhäistä. Liian myöhäistä pohtia ennen kriisiä tapahtuneita virheitä ja kriisin aikana tapahtuneita virheitä. Kiinteistöissä olevista ihmisistä tulee silloin kaupunkien tuhon, yhteiskunnan taloudellisen taantuman tai elämänlaadun heikkenemisen symboleita. Kiinteistöjen laatu, hintakehitys ja pian ESG-standardit ovat usein hyvä indikaattori siitä, mitä taloudessa, yhteiskunnassa ja politiikassa tapahtuu tai menee pieleen.

Kiinteistö rahallisen arvon ulkopuolella

Kun puhumme kiinteistöstä, on tärkeää ymmärtää, ettei kyse ole pelkästään rahasta. Kiinteistö kattaa erilaisia elämän osa-alueita, mukaan lukien elämänlaatu, työ, asumisen vakaus, terveys, vauraus ja ympäristövastuu laajemmassa mielessä.

Kyse ei ole vain tiilistä ja laastista, vaan perustarpeista ja pyrkimyksistä, joita nämä rakenteet tyydyttävät. Kiinteistöpäätökset vaikuttavat elämän ja työn laatuun, tarjoavat asumisen vakautta ja tyydyttävät perustarpeita terveydelle ja vauraudelle. Kyse on vastuullisen elinympäristön luomisesta, turvallisuuden varmistamisesta ja tulevaisuuden, esimerkiksi eläkkeen, suunnittelusta. Nämä tekijät ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ja häiriöt yhdessä voivat vaikuttaa muihin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

English version of the article:

Toimitus Author

Vastaa