Oikein ajoitetuilla korjausinvestoinneilla voidaan vaikuttaa kiinteistön arvoon

TEKSTI: HAIDAR MEDALLAL Ulkomaiset sijoittajat näkevät Suomen kiinteistömarkkinan entistä houkuttelevampana kiinteistöjen arvostustasojen noustessa Yhdysvalloissa ja Euroopan keskeisillä markkinoilla korkeiksi. Tähän houkuttelevuuteen on vaikuttanut osaltaan myös Suomen lainsäädäntö ja säännökset sekä liiketoimintaympäristön vakaus. Kiinteistökauppojen lisääntyessä ja transaktioiden suuruuden noustessa tulee entistä ajankohtaisemmaksi rakennusten suunnitelmallinen ylläpito. Viime aikoina on noussut vahvasti esille myös tilantarve ja tilan merkitys. […]

Siirry työkalupalkkiin