Vakinaistuva etätyö muuttaa pysyvästi yhteiskuntaa – ekologisemman asumisen mahdollisuudet?

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Etätyön jäädessä jossain määrin normaaliksi tekemisen malliksi ­osalle työntekijöitä, sillä saattaa olla merkittäviä ­vaikutuksia tulevaisuuden yhdyskuntarakenteisiin ja asumiseen. Moni suomalainen unelmoi omakotitalosta ja nyt sen toteutuminen näyttää uudella tapaa mahdolliselta. Pieni puinen rakentaminen voi olla myös ekologista ja näistä tuotteista voi syntyä uutta tuotetta myös vientiin. Kannattaisiko pientalotontteja tarjota enemmän vastaamaan tähän […]

Miten etätyön yleistyminen tulee vaikuttamaan asumiseen ja rakentamiseen?

Pientalojen rakennuslupa kpl ja kem2 sekä keskipinta-ala (vas). TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Kuntien välinen muuttovoitto näyttää alkuvuonna ­kertyneen keskuskaupunkien sijasta niitä lähellä oleviin kuntiin. Pitkään jatkunut trendi on siis kääntynyt, ja isoja kysymyksiä ovatkin etätyön yleistymisen ja ­vakiintumisen vaikutukset asumiseen ja rakentamiseen tulevina vuosina. Etätyön yleistymistä on ennakoitu jo pidempään, mutta COVID-19-pandemian puhkeaminen kevättalvella 2020 nopeutti […]

Yritysalueiden suunnittelussa tulee varautua myös raideliikenteeseen

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Yritysalueiden suunnittelussa kannattaa säilyttää varauksia rautateille, jotta ne voidaan tehdä mahdolliseksi myöhemmin. Suomessa on kohtuullisen hyvä määrä tavarakuljetuksia rautateillä, jos vertailukohteena käytetään niiden %-osuutta tavaraliikenteen tonnikilometreistä. Tätä selittää luonnollisesti suurteollisuuden massat. Markkinoilla on silti yrityksiä myös kappaletavarapuolella, jotka haluaisivat käyttää enemmän junakuljetuksia, mutta tarjolla ei ole sopivaa palvelua. Alalle tulon kynnys on […]

Puunkäyttö hiilinieluna – millaista yhdyskuntaa haluamme rakentaa?

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Moni suomalainen haluaisi asua puusta valmistetussa pientalossa, jos se olisi mahdollista. Puinen pientalo sitoo merkittävän määrän hiilidioksidia ilmakehästä vuosikymmeniksi, ja on siten yksi ase ­ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kannattaisiko pientaloalueita ­kaavoittaa lisää sinne, missä kuluttajat haluavat asua?   Rinteen (ja sittemmin Marinin) hallitusohjelma 6.6.2019 nostaa ilahduttavan vahvasti esille puunkäytön hiilinieluna ilmastonmuutoksenvastaisessa taistelussa. Hallitusohjelmassa […]

Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at. TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme? Kierto- ja jakamistalous ovat monella […]

Kaupunkien kehityksessä tulee antaa mahdollisuus myös pienten yritysten sijoittumiselle

Asumispainotteisesta julkisesta keskustelusta unohtuvat usein työpaikat. Oleellista on, miten työpaikat ja palvelut sijoittuvat suhteessa asuntoihin, millaisia liikenne- ja logistiikkavirtoja tarvitaan kasvavien keskustojen asukkaiden työssäkäynnin ja palvelutuotannon varmistamiseen? Pelkästään Uudellamaalla keskimääräisen työmatkan pituus on tällä hetkellä jo 23 kilometriä (Uudenmaan liitto). Voisiko asumista ja työpaikkoja jotenkin sujuvammin lomittaa keskenään? Iso kysymys on myös se, miten kasvavien […]

Siirry työkalupalkkiin