Maankäyttö 2/2022 – Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala Pääkirjoitus: Maan himo TEEMA: MAANKÄYTTÖ • LUONNONYMPÄRISTÖT • KIINTEISTÖTOIMITUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Kari Silfverberg Kyetäänkö ilmastokatastrofi torjumaan? Hiilensidonta ja metsien merkitys Terhi Yli-Pirilä Maankäyttö ja rakentaminen on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuteen ­vaikuttavista tekijöistä Juho Nikander Lunastustoimitus täyden palvelun ratkaisuna katualueiden maanhankinnassa Heikki Kaikkonen Miten käy kiinteistöinsinöörin? Heikki Lahtinen Verkkokaupan vaikutuksia ­maankäyttöön Pyry Kettunen ja […]

IPCC: Nykyiset toimet eivät riitä rajoittamaan lämpenemistä 1,5 asteeseen

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) julkaisi huhtikuussa 2022 kolmannen osan kuudennesta arviointiraportistaan. Raportti korostaa, että maapallon ilmaston tila heikkenee nopeasti, mutta ratkaisujakin on jo olemassa. IPCC:n tuoreimmassa raportissa todetaan, että päästövähennystoimia on kiihdytettävä jo seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta kansainväliset tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi voitaisiin saavuttaa. Kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa kaikilla sektoreilla. Nykyisen […]

Helmi-ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille 3,5 miljoonaa euroa tukea elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Kyseessä on järjestyksessään toinen Helmi-ohjelman avustushakukierros kunnille ja ensimmäinen, joka suunnattiin myös järjestöille. Tukea myönnettiin yhteensä 60 hankkeelle. Hankkeiden on määrä toteutua vuoden 2023 loppuun mennessä. Avustuksen kohteena on mm. soiden ennallistamista, pienvesien, rantaluonnon, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostusta sekä perinnebiotooppien […]

Ympäristöministeriöltä avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeille

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myönsi tänä vuonna avustusta yhteensä lähes miljoona euroa 18 eri hankkeelle. Avustettavilla hankkeilla tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista ikääntyneiden asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan erilaisia asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi. Ympäristöministeriön johdolla toteutettavan Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020–2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja erilaisin keinoin ja vastata ikäihmisten muuttuviin asumisen tarpeisiin. […]

Alustava ohjelma

Maanmittauspäivät 8.–9.6.2022 Paasitorni Ohjelmaa päivitetään tässä osoitteessa sitä mukaa kuin tiedot täsmentyvät. (Viimeksi päivitetty 12.5.2022.) Maanmittauspäivien 2022 alustava ohjelma PDF-tiedostona   KESKIVIIKKO 8.6.2022 ILMOITTAUTUMINEN klo 8:30 ALKAEN AAMUKAHVI klo 9:00–9:45 AVAJAISET • Juhlasali klo 9:45 Tervetuliaissanat • Mikael Still, Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen Avajaispuhe • Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Key note -puheenvuoro • Abbas Rajabifard, Professor, Infrastructural […]

Keynote-puhujat

Arvo Kokkonen Diplomi-insinööri, TkT h.c. Arvo Kokkonen on toiminut Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitusten tekeminen, kartta-aineistojen tuottaminen ja niiden yhteiskäytön edistäminen, maanomistuksen ja luototusjärjestelmän turvaaminen ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä […]

Maanmittauspäivät 2022 Paasitornissa

Maanmittauspäivät 2022 järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana 8.–9. kesäkuuta Paasitornissa Ilmoittautuminen on avattu! Ilmoittautuminen ja hinnat Earlybird (voimassa 2.5.2022 asti): MIL/MAKLI jäsen 325 € + alv, Ei jäsen 400 € + alv Normaalihinta (voimassa 3.5.–31.5.2022): MIL/MAKLI jäsen 400 € + alv, Ei jäsen 475 € + alv Eläkeläinen 200 € + alv (koko ajan) Opiskelija 100 € […]

Maankäyttö 1/2022 – Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala Metaversumin arkkitehteina TEEMA: DATA • PAIKKATIETO • MITTAUS & MALLINNUS Paula Autio Helsingin Energia ja ilmasto -atlas on energiaremonttien suunnittelua tukeva työkalu Claudia Bergroth Tuore avoin väestöaineisto paljastaa pääkaupunkiseudun pulssin Ari Laitala Virtuaalisen maan markkinoilla Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, et al. Monipuolistuva data ja tieto-ohjaus rakennetussa ympäristössä Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä Henkilökuva: […]

Avoimen lähdekoodin versio Paikkatietokeskuksen ohjelmistovastaanottimesta

Paikkatietokeskuksen kehittämä FGI-GSRx-ohjelmistovastaanotin on julkaistu avoimen lähdekoodin versiona kaikille satelliittipaikannuksesta kiinnostuneille. Esimerkiksi opiskelijat, tutkijat ja kehittäjät voivat hyödyntää vastaanotinta innovaatiotoiminnassa. Ohjelmistovastaanotinta on hyödynnetty jo aiemmin laajasti tutkimusalustana tarkan paikannuksen, navigoinnin ja ajanmäärityksen tutkimiseen ja kehittämiseen (PNT; Positioning, Navigation, and Timing). Lisäksi ohjelmistovastaanottimen avulla tutkijat ovat kehittäneet esimerkiksi algoritmeja, havaitsemaan satelliittipaikannukseen kohdistuvaa häirintää. vastaanotinta on hyödennetty […]

Kiinteistökaupassa kova kasvuvuosi

Maanmittauslaitos on koonnut vuoden 2021 kiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Tehtyjen kiinteistökauppojen määrä on lisääntynyt koronapandemiasta huolimatta: vuonna 2021 tehtiin 75 500 kiinteistökauppaa, mikä on 7,1 % enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2020. Tilastojen mukaan omakotitalojen väljyys kiinnosti ostajia korona-aikana. Kauppamäärä kasvoi 8,3 % 17 800 omakotitaloon vuonna 2021. Vuonna 2020 korona kiihdytti rantamökkien kauppaa, mutta […]

Tutkimus: Monipaikkaisuus muuttaa alue- ja väestörakennetta

Monipaikkaisuuden käsite sisältää esimerkiksi työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan ja perhesuhteisiin liittyviä monipaikkaisuuksia. Monipaikkaisuuden tilalliset ja ajalliset ulottuvuudet vaihtelevat, mikä voi kohdella eri alueita eri tavalla tulevaisuudessa. Kaupunkialueilla merkittävimpiä monipaikkaisuuden muotoja ovat pendelöinti ja etätyö, maaseudulla puolestaan korostuu mm. vapaa-ajan asuminen. Tammikuussa 2022 julkaistussa Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys -raportissa kerrotaan, että mobiilidatan perusteella väestön kausivaihtelu […]

Euroopankulttuuriympäristö­päivien teemana Kestävä perintö

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään vuonna 2022 teemalla Kestävä perintö. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnan synnyttämiä asioita ja ympäristöjä, jotka voivat olla aineellisia tai aineettomia. Kulttuuriympäristöt voivat olla kansallisesti tunnettuja historiallisia arvokohteita tai ihmisen arkiympäristöä. Kestävä perintö -teemavuosi kannustaa tekoihin kestävän kulttuuriperinnön puolesta. Euroopan kulttuuriympäristöpäiville järjestetään Suomessa vuosittain mm. opastettuja kierroksia, työpajoja, näyttelyitä ja festivaaleja. Kaikki ovat tervetulleita […]

Maankäyttö 4/2021 – Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala Pääkirjoitus: Mennyt maailma TEEMA: KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA JA -JOHTAMINEN • KIINTEISTÖMARKKINAT • KIINTEISTÖARVIOINTI Ari Laitala Energiajohtaminen kiinteistömarkkinoilla Maarit Nordmark Kiinteistötoimintojen johtaminen toimeksiantona Tea Lönnroth et al. Tarjonnan tiellä vai tuoja? Maapolitiikan yhteys asuntotarjontaan Sanna Tikkanen Hoivakiinteistömarkkina – vanha, nuori ja vetreä Raisa Harju Auktorisoitujen osaamiselle on ­kysyntää! 20 Jamie Donovan Maanvuokranvuokrasopimukset ja kohtuullisuus asuntomarkkinoilla Heikki […]

Kansallisten kaupunki­puistojen tavoitteena ­tunnettuuden lisääminen

Kansalliset kaupunkipuistot ovat asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla yhtä tunnettuja kuin kansallispuistot. Tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisten kaupunkipuistojen verkosto on nyt laatinut ensimmäistä kertaa toimintakertomuksen tehdyistä toimista ja taustoista sekä toimintasuunnitelman puistojen kehittämistyöstä. Jotta asetettuun tavoitteiseen päästään tulee kaupunkipuistojen toimijoiden eli asukkaiden, päättäjien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kaupunkien asiantuntijoiden tiivistää yhteistyötään. Kansallisten kaupunkipuistojen tarkoituksena on edistää kestäviä arvoja, hiilineutraaliuden […]

Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininta Tampereen kaupungille

Ympäristöministeriö ja Motiva ovat myöntäneet Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininnan Tampereen kaupungille. Tuomariston erityiskiitos kohdistui siihen, miten Tampere on onnistunut sitouttamaan ja rohkaisemaan rakennusalan toimijoita siirtymään puukerrostalorakentamiseen. Vuosina 2021–22 kaupunkiin rakennetaan puusta noin tuhat uutta kerrostalokotia. Vuonna 2020 rakennusluvan saaneista asuinkerrostaloista 14 prosenttia oli puurunkoisia ja Tampereen tavoite on kasvattaa osuutta 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. […]

Kunmingin ­kokouksesta ­suunta luontokadon ­pysäyttämiseksi

Lokakuussa 2021 Kiinan Kunmingen isännöimissä ja osittain virtuaalisesti järjestetyissä YK:n luontoneuvotteluissa allekirjoitettiin merkittävä julistus, jonka tavoitteena on saada luonto elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Julistuksen hyväksyivät kaikki 196 YK:n biodiversiteettisopimuksessa mukana olevaa maata ja EU. Yhdysvallat ei ole sopimuksen osapuoli. Kunmingin julistuksessa todetaan, että luontokato uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa ja hyvinvointia, yhteiskuntiamme ja kulttuureitamme. Luontokato merkitsee […]

Maailman suurin merituulipuisto Ahvenanmaan meri­alueille

LUT-yliopiston tuoreen selvityksen mukaan Ahvenanmaan maakunnan alueelle olisi mahdollista rakentaa jopa maailman suurin merituulipuisto. Toistaiseksi suurin valmisteilla oleva tuulipuisto Dogger Bank tuottaa vuosittain 18 terawattituntia sähköä, kun Ahvenanmaan tuulivoimapotentiaali on vuosittain jopa 31 terawattituntia. Ahvenanmaalta on jo kaavoitettu merituulivoimaa varten noin 1 000 neliökilometrin alue. Maakuntahallituksen tilaaman tiekartan avulla haluttiin selvittää, kuinka tuulivoiman hyödyt voitaisiin […]

Suomen mahdollisesti ­suurin purkavan täydennys­rakentamisen hanke ­käynnistymässä Helsingissä

Kahden asunto-osakeyhtiön aloitteesta syntynyt täydennysrakentamisen hanke Itä-Helsingin on siirtymässä toteutusvaiheeseen. 1960-luvulla rakennettujen peruskorjausikäisten asuintalojen tilalle rakennetaan moderni asuinkortteli Mellunmäen metroaseman läheisyyteen. Seitsemän kolmikerroksista kerrostaloa puretaan ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja. Tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6–8 kerrosta ja niille on suunniteltu rauhalliset […]

Maankäyttö 3/2021 – Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala Pääkirjoitus: Takaisin toimistoon – vaiko sittenkään? TEEMA: ÄLYKKÄÄT KAUPUNKIYMPÄRISTÖT • YHDYSKUNTASUUNNITTELU • KAAVOITUS Pauliina Krigsholm, Tuulia Puustinen, et al. Maapolitiikan nykytila yksissä kansissa Ari Laitala Kuka ottaisi hoitaakseen vähähiilisen kiinteistönpidon? Aino Keitaanniemi Tietomallinnuksen tulevaisuus teknologian kautta Marika Ahlavuo, Pirjo Aunio, Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä Vaikuttaako liikkuminen pienten lasten matemaattisiin taitoihin? Tuulia Puustinen, et […]

Asunnot turvallisempia, terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä

VTT on selvittänyt, miten uudet asunnot ovat muuttuneet 15 vuodessa. Rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja energiatehokkuus ovat parantuneet mm. viranomaisohjauksen ja tuotekehityksen ansioista. Muutos näkyy esimerkiksi asuntojen sisäilman laadussa, ääneneristyksen parantumisena sekä rakennusprosessin kosteudenhallinnassa. Tehostunut lämmitys ja lämmöntalteenotto ovat puolestaan pienentäneet asuntojen energiankulutusta. Kerrostalojen asuntomäärä taloa kohden sekä keskimääräinen kerrosluku ovat kasvaneet vuosina 2005–2020. Asuntotyyppijakaumassa on […]

Euraan rakennetaan siirtokelpoinen leasingkoulu

Satakunnassa sijaitseva Eura on päättänyt rakennuttaa Panelian kylään uudenlaisen koulun: rakennuksen voi siirtää, sen käyttötarkoitusta voi muuttaa ja se toimitetaan leasingpalveluna. Uusi oppimiskeskus korvaa huonokuntoisia nykytiloja ja yhdistää sekä päiväkodin että alakoululuokat ainakin seuraavien 10 vuoden tarpeeseen. Sen jälkeen tilannetta tarkastellaan Eurassa uudelleen. Panelian uuden oppimiskeskuksen rakentaa puu- ja moduulirakentamiseen erikoistunut FM-Haus. FM-Hausin toimittamat moduulirakennukset […]

Laaja biodiversiteettiselvitys maitotiloilla – laiduntaminen tukee luonnon monimuotoisuutta

Satakunnassa sijaitseva Eura on päättänyt rakennuttaa Panelian kylään uudenlaisen koulun: rakennuksen voi siirtää, sen käyttötarkoitusta voi muuttaa ja se toimitetaan leasingpalveluna. Uusi oppimiskeskus korvaa huonokuntoisia nykytiloja ja yhdistää sekä päiväkodin että alakoululuokat ainakin seuraavien 10 vuoden tarpeeseen. Sen jälkeen tilannetta tarkastellaan Eurassa uudelleen. Panelian uuden oppimiskeskuksen rakentaa puu- ja moduulirakentamiseen erikoistunut FM-Haus. FM-Hausin toimittamat moduulirakennukset […]

Helsinki on maailman kolmanneksi paras kaupunki asua

Satakunnassa sijaitseva Eura on päättänyt rakennuttaa Panelian kylään uudenlaisen koulun: rakennuksen voi siirtää, sen käyttötarkoitusta voi muuttaa ja se toimitetaan leasingpalveluna. Uusi oppimiskeskus korvaa huonokuntoisia nykytiloja ja yhdistää sekä päiväkodin että alakoululuokat ainakin seuraavien 10 vuoden tarpeeseen. Sen jälkeen tilannetta tarkastellaan Eurassa uudelleen. Panelian uuden oppimiskeskuksen rakentaa puu- ja moduulirakentamiseen erikoistunut FM-Haus. FM-Hausin toimittamat moduulirakennukset […]

Rakennusten käyttämästä energiasta 38 prosenttia on oltava jatkossa uusiutuvaa

Satakunnassa sijaitseva Eura on päättänyt rakennuttaa Panelian kylään uudenlaisen koulun: rakennuksen voi siirtää, sen käyttötarkoitusta voi muuttaa ja se toimitetaan leasingpalveluna. Uusi oppimiskeskus korvaa huonokuntoisia nykytiloja ja yhdistää sekä päiväkodin että alakoululuokat ainakin seuraavien 10 vuoden tarpeeseen. Sen jälkeen tilannetta tarkastellaan Eurassa uudelleen. Panelian uuden oppimiskeskuksen rakentaa puu- ja moduulirakentamiseen erikoistunut FM-Haus. FM-Hausin toimittamat moduulirakennukset […]

Maanmittauslaitoksen Pyykkijahti-kokeilussa jo yli 15 000 mitattua rajapyykkiä

Kesäkuussa lanseerattu Maanmittauslaitoksen Pyykkijahti-peli on lähtenyt hyvin vauhtiin, ja alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Pyykkijahti-pelissä etsitään ja merkitään kartalle rajapyykkien sijainteja. Aktiivisten pelaajien ansiosta Maanmittauslaitos on saanut hyödyllistä tietoa jo yli 15 000 rajapyykin sijainnista. Tulokset on tarkoitus koota yhteen tieteelliseksi julkaisuksi. Suomessa on noin 13 miljoonaa rajapyykkiä, joista jopa 3 miljoonan sijaintitarkkuus kartalla heittää. Kartan […]

Kymmenen suomalaista viheraluetta sai tänä vuonna Green Flag Award -tunnuksen

Kesäkuussa lanseerattu Maanmittauslaitoksen Pyykkijahti-peli on lähtenyt hyvin vauhtiin, ja alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Pyykkijahti-pelissä etsitään ja merkitään kartalle rajapyykkien sijainteja. Aktiivisten pelaajien ansiosta Maanmittauslaitos on saanut hyödyllistä tietoa jo yli 15 000 rajapyykin sijainnista. Tulokset on tarkoitus koota yhteen tieteelliseksi julkaisuksi. Suomessa on noin 13 miljoonaa rajapyykkiä, joista jopa 3 miljoonan sijaintitarkkuus kartalla heittää. Kartan […]

Uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin

Kesäkuussa lanseerattu Maanmittauslaitoksen Pyykkijahti-peli on lähtenyt hyvin vauhtiin, ja alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Pyykkijahti-pelissä etsitään ja merkitään kartalle rajapyykkien sijainteja. Aktiivisten pelaajien ansiosta Maanmittauslaitos on saanut hyödyllistä tietoa jo yli 15 000 rajapyykin sijainnista. Tulokset on tarkoitus koota yhteen tieteelliseksi julkaisuksi. Suomessa on noin 13 miljoonaa rajapyykkiä, joista jopa 3 miljoonan sijaintitarkkuus kartalla heittää. Kartan […]

Kiinteistökustannukset nousseet tänä vuonna useissa kunnissa

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli suuria kuntakohtaisia eroja. Vertailu huomioi mm. kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä maksuja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Rovaniemellä, Vihdissä ja […]

Utsjoen Porotilojen yhteismetsän alueelle perustettu mittava suojelualue

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli suuria kuntakohtaisia eroja. Vertailu huomioi mm. kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä maksuja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Rovaniemellä, Vihdissä ja […]

Urban Insight -raportti esittelee vision vihreästä kaupungista ja terveellisistä rakennuksista

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli suuria kuntakohtaisia eroja. Vertailu huomioi mm. kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä maksuja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Rovaniemellä, Vihdissä ja […]

Siirry työkalupalkkiin