Maankäyttö 4/2020 – Sisällysluettelo

Ari Laitala Digiksi meni – Maankäyttökin Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä & Henrik Haggrén Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin? Veturimies Aune Rummukainen Maanmittariopetusta koronan kajossa Katariina Penttilä Kuntasektorin kiinteistökannan energiatehokkuus­- perusteinen salkutus ESCO-palvelujen hyödyntämiseksi Haidar Medallal Oikein ajoitetuilla korjausinvestoinneilla voidaan vaikuttaa kiinteistön arvoon Maaria Nordman Maannousu Suomen rannikoilla Mikael Still Rantaraittilunastus ruotsalaisittain – […]

Satelliittidatalla voidaan ehkäistä ihmisen aiheuttamaa luonnon kulumista

Helsingin ja Tallinnan edustalla sijaitsevilla saarilla on tutkittu ihmisen vaikutusta luonnon hyvinvointiin ja samalla kehitetty uusia digitaalisia työkaluja matkailun tueksi. Helsingin Vallisaareen asennettiin kymmenen sähköomavaraista tukiasemaa, joiden tehtävänä oli havaita matkapuhelinten bluetooth-signaaleja. Niiden avulla seurattiin vierailijoiden saaressa kulkemia reittejä. Vallisaaresta kerätty bluetooth-tieto havainnollisti, että kävijät kulkivat merkittyjä polkuja ja noudattivat tiemerkintöjä alueella liikkuessaan. Havaintoja voidaan […]

Koronatilanne haastanut kerrostaloyhtiöiden korjausten suunnittelua

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri paljastaa, että koronapandemia on vaikeuttanut korjaushankkeiden päätöksentekoa ja suunnittelua etenkin kerrostaloyhtiöissä. Korjausrakentamisbarometrin vastaajista melkein joka toisella on kuluvana vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään. Kerrostaloissa korjataan tulosten mukaan tänä vuonna yleisimmin julkisivuja, vesi- ja viemärijärjestelmiä, sekä julkisivuja ja vesikattoa. Seuraavan viiden vuoden aikana sähköautojen latauspisteitä arvioidaan toteutettavan kolmasosaan barometrin vastaajien yhtiöistä. Sähköautojen latauspisteiden […]

Seuraavan sukupolven hyperspektrikameroita avaruuden kartoitukseen

Suomalaisessa Smart-HSI-avaruushankkeessa kehitetään teknologiaa, jonka tarkoitus on merkittävästi vähentää avaruusoperaatioiden kustannuksia. Hankkeessa kehitetään satelliitteihin laitettavia älykkäitä kameroita ja kaukokartoitusdatan tehokkaampaa käsittelyä. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää kaupallisissa ja tieteellisissä sovelluksissa. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään edistämään uusia tieteellisiä läpimurtoja Maan ja avaruuden kaukokartoituksessa. Tulokset mahdollistavat tällä hetkellä vielä saavuttamattomat havainnot, joilla on ennennäkemätön alueellinen ja ajallinen kattavuus. […]

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja perinteiselle maisemalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Perämeren rantaniittyjen kunnostuksen vuonna 1995, jolloin arvokkaita rantaniittyjä oli alueella jäljellä enää vain parisataa hehtaaria. Alueita on onnistuttu kunnostamaan ja palauttamaan laidunnuksen piiriin yhteensä 4 000 hehtaaria. Erityisesti […]

Uudet säätietoaineistot tukevat rakennusten suunnittelua

Juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa on tuotettu säähavaintoihin pohjautuvia tietoaineistoja tukemaan kestävää rakentamista. Aineistoja voidaan käyttää laskelmien pohjana arvioitaessa esimerkiksi rakennusten energiantarvetta ja rakennusfysikaalista toimintaa nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu niin kutsuttu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä. Vyöhykkeitä edustamaan valittiin tutkimuksessa Vantaa (vyöhyke […]

Kiinteistövero jää ennalleen suuressa osassa kuntia

Juuri päättyneessä Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa on tuotettu säähavaintoihin pohjautuvia tietoaineistoja tukemaan kestävää rakentamista. Aineistoja voidaan käyttää laskelmien pohjana arvioitaessa esimerkiksi rakennusten energiantarvetta ja rakennusfysikaalista toimintaa nykyisessä ja tulevassa ilmastossa. Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaa varten tuotettu niin kutsuttu testivuosiaineisto pyrkii kuvamaan mahdollisimman keskimääräisiä sääolosuhteita Suomen neljällä eri energialaskennan ilmastovyöhykkeellä. Vyöhykkeitä edustamaan valittiin tutkimuksessa Vantaa (vyöhyke […]

Saimaannorppasaaristoja esitetään Unescon maailmanperintöluetteloon

Suomi suunnittelee Saimaan norppasaaristojen esittämistä uudeksi luonnonperintökohteeksi Unescon maailmanperinnön aieluetteloon. Kohde sijaitsee Suomen suurimmalla järvellä Saimaalla ja se koostuisi pääosin valtion suojelemista Natura 2000 -alueista. Unescon maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on säilyttää maapallon arvokkain luonto- ja kulttuuriperintö. Kohteen hyväksyminen maailmanperintöluetteloon edellyttää, että kohde on yleismaailmallisesti erityisen arvokas. Arvon säilyminen tulee myös turvata. Ministeriöt pyrkivät toimittamaan uusilla kohteilla […]

Uudella tekniikalla tutkitaan maapallon pintaa

Kansainvälinen tutkijatiimi on kehittänyt uuden entistä tarkemman tavan mitata maastopintojen kykyä heijastaa auringonvaloa. Mallilla voidaan tulkita maan pinnan ominaisuuksien muutoksia ja niiden vaikutusta esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Tuoretta mallia voidaan soveltaa myös muun muassa avaruusromuun liittyvään tutkimukseen. Tutkimuksen myötä syntynyt tekniikka soveltuu erityisesti jyvämäisten pintojen tutkimiseen. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi hiekka ja lumi, joista molemmat peittävät merkittävän […]

Kaarlelan uusjako mukana laajassa historiikissa

Kaarlelan uusjako on yksi Suomen laajimmista uusjaoista. Aiheelle on varattu oma osionsa ruotsiksi ilmestyneessä teoksessa Karleby sockens historia IV 1939–1976, joka on Kaarlelan pitäjän historiasta kertovan teossarjan neljäs ja samalla viimeinen osa. Teos käsittää Kaarlelan pitäjän viimeiset neljäkymmentä vuotta ennen kuin se yhdistettiin Kokkolan kaupunkiin vuonna 1977. Maanjaon lisäksi teoksessa käsitellään muun muassa sota-aikaa, kunnallistoimintaa […]

Siirry työkalupalkkiin