Maankäyttö 1/2021 Sisällysluettelo

Matti Holopainen Etätyöstä on tullut uusi normaali TEEMA: Data • paikkatieto • mittaus & mallinnus Juho-Pekka Virtanen, Harri Kaartinen,, et al. 3D-paikkatieto, pistepilvet ja ­älykkäät kaupungit Tapio Pelto Ketterät anturoinnit ­kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ­sisäilmaston mittauksessa Ari ja Lotta Laitala Muu maa mustikka Susanna Kari ja Ari Laitala Geoforum: Missiona ­lisätä ­paikkatiedon ­merkityksen ymmärrystä Veturimies Sakari […]

Uusi puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa

Uusi, puolustushallinnon kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt-liikelaitos on aloittanut toimintansa osana Senaatti-konsernia. Uudistuksen avulla pyritään kehittämään puolustushallinnon kiinteistöjen hoitoa ja hallintaa palvelemaan puolustushallinnon tarpeita entistä paremmin. Uudistuksessa Puolustuskiinteistöt tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille sekä vastaa siitä, että maanpuolustukseen tarkoitetut tilat ovat käyttövalmiina kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt hyödyntää toiminnassaan Senaatti-konsernin yhteisiä palveluita ja toimintamalleja. Muutoksen yhteydessä Puolustushallinnon […]

Drone-lennättäjien rekisteröidyttävä – uusi palvelu avattu

Miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen lennättäjien on pitänyt helmikuun 2021 alusta lähtien rekisteröityä, perehtyä lennättämisen oppimateriaaleihin sekä suorittaa verkkokoe. Alle 250 g painavia kamerattomien tai leluiksi määriteltyjen alusten käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä. Drone-käyttäjien rekisteröinnistä, oppimateriaaleista ja kokeesta on tarjolla yksityiskohtaista lisätietoa Traficomin ylläpitämällä www.droneinfo.fi-sivustolla. Fintrafficin lennonvarmistus on avannut uuden drone-käyttäjille suunnatun SkyNavX-palveluportaalin, jossa niin ammattimaiset kuin […]

S-ryhmällä jo 77 hiilipäästötöntä kiinteistöä

S-ryhmä etenee ilmastotavoitteidensa toteuttamisessa. Vuoden vaihteessa jo 77 ryhmän toimipaikkaa oli yltänyt nollapäästöisiksi. Esimerkkejä nollapäästöisistä kohteista on ympäri Suomea, mutta erityisen nopeaa kehitys on ollut Pohjois-Suomessa Osuuskauppa Arinan alueella. Osuuskaupalla on jo 40 päästötöntä kiinteistöä. Nollapäästöisiä eli hiilineutraaleja ovat kiinteistöt, jotka eivät lisää ilmakehän kasvihuonepäästöjen määrää. S-ryhmässä päästöttömyyteen on päästy muun muassa energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella, […]

Maisemasuunnittelijoita 60 vuotta

Maisemasuunnittelijat ry viettää 60-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Yhdistyksen nimenä on ollut aikaisemmin Viheraluesuunnittelijat ja Suomen Puutarhasuunnittelijat. Yhdistys perustettiin, koska viheralueiden, pihojen ja puistojen suunnittelun ammattilaisia sekä alaa yleisesti on haluttu tehdä näkyvämmäksi. Yhdistyksen jäsenet ovat maisema- ja vihersuunnittelun ammattilaisia, joilla on suunnitteluhortonomin tai miljöösuunnittelijan koulutus. Opiskelijajäsenet ovat ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun ja rakennetun ympäristön tutkintoa opiskelevia henkilöitä. Jäseniä […]

Suomeen uusi jättivarasto

Logistiikkayhtiö Transval rakentaa uuden jättivaraston Suomeen. 40 miljoonan euron suurinvestoinnin rakennustyöt Sipoon Bastukärnäsissä on jo aloitettu ja varaston on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Rakennuttamisessa investoidaan valintoihin muun muassa energiatehokkuus ja hiilipäästöt huomioiden. Esimerkiksi rakennuksessa hyödynnetään maalämpöratkaisuja ja sähkön tuotannossa aurinkoenergiaa. Varaston tilat on suunniteltu erityisesti maahantuonti-, elintarvike- tukku- ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Varastoon ei ole […]

Kemin sellutehdasuutinen räjäytti kaupungin asuntokaupan

Metsä Groupin sellutehdaspäätös on käynnistänyt vauhdilla asuntokaupan Kemin seudulla ja saanut sijoittajat ympäri Suomen liikkeelle. Asuntojen ostoon vuokraustarkoituksessa sijoittajia houkuttaa lisäksi Kemin alhainen hintataso. Tehdashanke tuo kaupunkiin tuhansia työntekijöitä ja sitä kautta vuokra-asuntojen kysyntä tulee olemaan alueella kovempaa kuin koskaan aiemmin. Asuntoja tarvitaan Kemin lisäksi koko seutukunnan alueelta. Kysyntä täyttänee alueella koronapandemian vuoksi opiskelijoiden asuntokysynnän […]

Turun Teknologiakiinteistöt järjestää kaikille avoimen taidekilpailun

Turun Teknologiakiinteistöt järjestää taidekilpailun, jossa Turun Tiedepuiston alapuolella sijaitseva pysäköintilaitos annetaan taiteilijoille tyhjäksi kankaaksi. Kilpailu on kaikille avoin ja voittajalle on luvassa rahapalkinto. Teosten tyyliä ja sisältöä ei ole määritelty kilpailussa etukäteen. Taiteilijat saavat itse päättää teoksensa tekniikan ja teeman, kunhan teos kohentaa parkkihallin viihtyisyyttä. Teosehdotuksilta edellytetään rohkeutta ja mielikuvituksellisuutta, ja hakijoiksi toivotaan erilaisten tyylisuuntien […]

Ympäristöministeriö tukee 1,5 miljoonalla puurakentamisen kehittämistä

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman viidennellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita, jotka kehittävät puurakentamisen digitalisaatiota, vähähiilisyyttä, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, kiertotaloutta sekä teollisia verkostoja. Tukea myönnetään enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, enimmillään 150 000 euroa hanketta kohden. Hankkeet voivat kestää enintään 18 kuukautta aikavälillä 1.4.2021–30.9.2022. Hakijana voi olla yksityinen tai julkinen organisaatio tai niiden konsortio. Haku on auki […]

Maankäyttö 4/2020 – Sisällysluettelo

Ari Laitala Digiksi meni – Maankäyttökin Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä & Henrik Haggrén Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin? Veturimies Aune Rummukainen Maanmittariopetusta koronan kajossa Katariina Penttilä Kuntasektorin kiinteistökannan energiatehokkuus­- perusteinen salkutus ESCO-palvelujen hyödyntämiseksi Haidar Medallal Oikein ajoitetuilla korjausinvestoinneilla voidaan vaikuttaa kiinteistön arvoon Maaria Nordman Maannousu Suomen rannikoilla Mikael Still Rantaraittilunastus ruotsalaisittain – […]

Siirry työkalupalkkiin