Maankäyttö 3/2020 – Sisällysluettelo

Ari Laitala: 2*1,5 Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä, et al. Suomen Akatemian laserkeilauksen huippuyksikön vaikuttavuus Veturimies Kirsi Laine Lounais-Suomessa isojako oli toivottu uudistus Matti Holopainen Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa? Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Mika Lindholm Mitä vuonna 2021? Kuinka varautua muuttuvaan ­tulevaisuuteen? Pauliina Krigsholm Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus? Maarit […]

Mitä vuonna 2021?

Monialaisten mobiilisovelluksien määrä on valtava. Suomalainen start-up Meru Health on kehittänyt digitaalisen masennuksen ja burnoutin hoito-ohjelman. TEKSTI: HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO JA MIKA LINDHOLM Nykyiset trendit ja megatrendit sekä niiden ­vaikutukset ulottuvat niin yksilöiden kuin ­yritysten, ministeriöiden, kaupunkien ja kuntien, tutkimuslaitosten sekä koulutusorganisaatioiden toimintaan ja strategioihin. Katsauksia tulevaisuuden signaaleista, trendeistä, teknologioista ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnan […]

Puolustusvoimien entisille linnakesaarille kaavaillaan uutta toimintaa Helsingissä

Helsingin edustalla sijaitseville Kuninkaansaarelle ja Vallisaarelle ollaan kaavoittamassa uutta elämysmökkikylää. Saaret ovat entisiä sotilasalueita ja niiltä löytyy myös luolastoja, joihin on suunniteltu muun muassa maanalaista taidegalleriaa sekä ravintolaa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hanketta koskevan asemakaavan elokuussa. Kaavaratkaisu koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä niiden läheisyydessä olevia pienempiä saaria ja luotoja Suomenlinnan ja Santahaminan välissä. Saaret sijaitsevat 20 […]

Kirkkonummelle kaavoitetaan vastuullinen rakennuspaikka suurdatakeskukselle

Kirkkonummen kunta, energiayhtiö Fortum ja maanomistaja EKE-Rakennus Oy edistävät laativat yhdessä asemakaavaa suurdatakeskusta varten. Kolabackenin alueen asemakaavan laadinta lähti liikkeelle Fortumin ja maanomistajan aloitteesta kunnan myötävaikutuksella. Kirkkonummi kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon, ja tulevalta datakeskustoimijalta velvoitetaankin päästöttömän energian käyttöä. Kaava suosittelee alueella muun muassa aurinkopaneeleja, ja myös datakeskuksen hukkalämmöt halutaan hyödyntää. Fortum on sitoutunut sulkemaan Suomenojan […]

Kiinteistöliiton selvityksen mukaan Rovaniemi ja Savonlinna kiinteistökustannusten kalleimmat – Kempele ja Kokkola edullisimmat

Kirkkonummen kunta, energiayhtiö Fortum ja maanomistaja EKE-Rakennus Oy edistävät laativat yhdessä asemakaavaa suurdatakeskusta varten. Kolabackenin alueen asemakaavan laadinta lähti liikkeelle Fortumin ja maanomistajan aloitteesta kunnan myötävaikutuksella. Kirkkonummi kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon, ja tulevalta datakeskustoimijalta velvoitetaankin päästöttömän energian käyttöä. Kaava suosittelee alueella muun muassa aurinkopaneeleja, ja myös datakeskuksen hukkalämmöt halutaan hyödyntää. Fortum on sitoutunut sulkemaan Suomenojan […]

Pohjoismaat tiivistävät rakentamisen yhteistyötä EU:ssa

Pohjoismaat tiivistävät entisestään rakentamiseen liittyvää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:ssa. Mailla on yhteiset tavoitteet edistää muun muassa kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista ja siten samalla parantaa kilpailukykyään. Pohjoismaiden rakentamisesta ja asumisesta vastaavat ministerit ovat syyskuussa 2020 linjanneet, että Pohjoismaiden tulee pitää yhtä erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksessa. Ratkaistavana on muun muassa se, miten maiden yhteiset tarpeet huomioidaan mahdollisimman […]

Valtiolta 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien lähivirkistysalueiden kehittämiseen

Ulkoilureitit ja muut virkistys- ja viheralueet ovat olleet tänä vuonna paikoin ruuhkautuneita koronapandemian vuoksi. Nykyiset palvelurakenteet ovat osoittautuneet joissain tapauksissa riittämättömiksi. Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalous­arviossa kunnille osoitettiin tukipaketti, jonka tarkoituksena on tukea talouskasvua kunnissa. Lisätalousarviossa on varattu kunnille yhteensä noin 10 miljoonaa euroa avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Avustushaku avataan […]

Vanhat Suomen kartat luetteloihin

Suomi tuli osaksi Euroopan karttaa 1400-luvun lopulla. Siitä lähtien tietoa vanhoista Suomen kartoista on paljon ja Kansallisarkiston sekä Kansalliskirjaston karttakokoelmat ovat hyvin laajoja. Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvitys, jonka tavoitteena oli saada tiedot kartoista yhteen ja paremmin saataville. Selvitystyön tuloksena on koostettu Maanmittauslaitoksen verkkosivuille karttaluetteloita, jotka listaavat olemassa olevia karttoja ja karttasarjoja sekä mistä ne löytyvät. […]

GRESB-vastuullisuusarviointi lisääntynyt koronapandemiasta huolimatta

Kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusarvioinnin (Global Real Estate Sustainability Benchmark) vuoden 2020 raportointijakso on ohi. Osallistujien määrä kasvoi edellisten vuosien tapaan jälleen koronapande­miasta huolimatta. Vuoden 2020 arviointiin osallistui maailmanlaajuisesti 1229 kiinteistösalkkua, mikä on 22 %:n nousu vuoteen 2019 verrattuna. GRESB mittaa ja vertailee kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta salkkutasolla. Raportointi mahdollistaa yhtiöiden ja -rahastojen oman toiminnan vertailun muihin toimijoihin […]

Suomalaiset kiinnostuneet osuuskunta-asumisesta ja ryhmärakennuttamisesta

Arctic Smart Village Oy:n tekemän Kestävä Asuminen 2020 -kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset ovat kiinnostuneet uudenlaisen asumisen vaihtoehdoista. Kyselyn taustalla oli tavoite kartoittaa suomalaisten tiedon tasoa ja mielipiteitä osuuskunta-asumiseen, ryhmärakennuttamiseen ja energiaomavaraisuuteen liittyen. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 380 henkilöä koko Suomen alueelta. Kyselyn mukaan osuuskunta-asuminen ja ryhmärakennuttaminen ovat vielä vieraita suomalaisille. Vastaajista vain noin 10 % […]

Siirry työkalupalkkiin