Koordinaattijärjestelmät kykenemättömiä huomioimaan maankuoren liikkeitä ajantasaisesti

Pohjoismainen geodeettinen komissio (NKG) jatkaa dynaamisten koordinaattijärjestelmien tutkimusta tavoitteenaan tehdä suositus Pohjoismaiden karttalaitoksille uudeksi järjestelmäksi vuoteen 2022 mennessä. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan maankuoren muutoksia kuten mannerlaattojen liikettä ja maannousua ajantasaisesti huomioon. NKG:n yleiskokouksessa Helsingissä 3.–6.9.2018 esiteltiin käynnissä olevaa pilottiprojektia dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomisesta Islantiin, jossa maankuoren […]

Kiinteistötalouden maisteriohjelma Aalto-yliopistossa

On hienoa, että kiinteistötalouden koulutus herättää kiinnostusta. Keskustelu on tervetullutta. Hedelmällisen ja rakentavan keskustelun edellytyksenä ovat kuitenkin mielipiteet, jotka pohjaavat tosiseikkoihin. Siksi katsomme tarpeelliseksi oikaista joitakin vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä Maankäytön numerossa 2/2018 julkaistussa kirjoituksessa ”Maanmittauksen opetusta ajetaan alas”. Näitä seikkoja on sekä yksittäisissä väittämissä että periaatteellisella tasolla. Kiinteistötalouden koulutusohjelma on käynyt läpi useita uudistuksia […]

Maanmittauspäivät 2020 PERUUTETTU

Maanmittauspäivät 2020 peruuntuvat vallitsevan tilanteen johdosta Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta on joutunut tekemään ikävän päätöksen Maanmittauspäivien 2020 perumisesta kokonaan. Päätös oli vaikea, mutta koronatilanteen johdosta peruutuksia on lähiaikoina tullut kiihtyvään tahtiin ja sen lisäksi huolestuneita tiedusteluita on tullut useita päivässä. Tämän lisäksi yhteydenotoissa kerrotaan, että työnantajat eivät suosittele tai salli isoihin tapahtumiin osallistumista eikä matkustusta edes kotimaassa. […]

XXVI FIG-kongressi Turkissa

FIG:n XXVI kongressi järjestettiin 6.–11. toukokuuta Istanbulissa, Turkissa. Yleiskokous valitsi seuraavan nelivuotistoimikauden 2019–2022 presidentiksi vuodesta 2011 asti hallituksessa vaikuttaneen Rudolf Staigerin (DVW, Saksa). Seuraavan, vuonna 2022 järjestettävän kongressin pitopaikaksi valittiin Etelä-Afrikan Kapkaupunki. Seuraavat kolme Working Weekiä järjestetään Vietnamissa Hanoissa, Alankomaissa Amsterdamissa ja Ghanassa Accrassa. Istanbulin kokoukseen osallistui kaikkiaan yli 2 300 maanmittausalan ammattilaista ympäri maailmaa (Suomesta […]

Työryhmä valmistelemaan lunastuslainsäädännön uudistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lunastuslain uudistamista. Tarkoituksena on ajantasaistaa lunastuslakia, nopeuttaa lunastusasioiden käsittelyä ja varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lunastuslain uudistamista valmistelevan työryhmän tavoitteena on arvioida lunastuslain korvausperusteiden ja korvausmenettelyn sääntelyn ajantasaisuus. Lisäksi työryhmän tulee varmistaa, että perustuslain takaama täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa. Voimassa olevan lunastuslain mukaan lunastettavan […]

Lainhuuto- ja kiinnitysasioita voi nyt hoitaa sähköisesti

Kun maa vaihtaa omistajaa, uuden omistajan on rekisteröitävä omistusoikeutensa eli haettava lainhuutoa. ”Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun kautta hakemuksen teko on nykyistä sujuvampaa. Hakemuslomaketta liitteineen ei tarvitse enää postittaa Maanmittauslaitokseen, vaan lainhuudon saa vireille täyttämällä verkossa sähköisen hakemuksen”, kertoo Maanmittauslaitoksen tietopalveluista vastaava johtaja Antti Saarikoski. Palvelun kautta voi hakea myös kiinnitystä. Se tarvitaan, mikäli kiinteistöä haluaa käyttää velan […]

In Memoriam: Jouko Valdemar Luoto

Stereo-operaattori ja fotogrammetrian asiantuntija Jouko Valdemar Luoto (Joce) kuoli vakavan sairauden uuvuttamana 28. maaliskuuta 2018 Järvenpäässä. Hän oli 78-vuotias, syntynyt Nurmijärven Rajamäellä 13. kesäkuuta 1939. Lapsuuden Jouko vietti Aleksis Kiven maisemissa Nurmijärvellä. Kansakoulun jälkeen hän opiskeli keskikouluvaiheen Nurmijärven Kristillisessä Yhteiskoulussa, todeten sen jälkeen olevansa riittävän oppinut jatkamaan itsensä kehittämistä työn ohella. Onneksemme hän valitsi kartoitusalan […]

Siirry työkalupalkkiin