Opinto-ohjauksen merkitys maanmittausalan osaajapulassa

TEKSTI: SATU ELOMAA – TIIA MIKKONEN – AMINA MOKHTARI – ULLA MIKKANEN Maanmittausalan suuri potentiaali ja laajat työllistymismahdollisuudet tulevat tutuiksi alan opiskelijoille niin opintojen, työharjoitteluiden kuin alan julkaisujenkin kautta. Toisaalta tutuiksi tulevat myös alaa koettelevat ongelmat, joista yksi on alan vähäisestä tunnettuudesta johtuva opiskelija- ja työntekijäpula. Maanmittausalan vähäinen tunnettuus ja vaikeus saada houkuteltua etenkin nuoria […]

Gooni ry esittäytyy

TEKSTI: SATU ELOMAA Heinäkuussa 2022 perustettiin kahdeksan opiskelijan voimin oma opiskelijajärjestö Metropolian maanmittaustekniikan opiskelijoille: Gooni ry. Maanmittausinsinööriopiskelijoilla ei ole aiemmin ollut omaa opiskelijajärjestöä ja sille nähtiin kova tarve. Gooni ry:n tavoitteena on nostaa maanmittausalan ja maanmittausinsinöörien tunnettavuutta, luoda kytköksiä opiskelijoiden ja työnantajien välille ja järjestää yhteisöllistä toimintaa, kuten juhlia, ekskursioita sekä harrastustapahtumia. Näiden lisäksi Gooni […]

Siirry työkalupalkkiin