Pääkirjoitus: Liikenne sähköistää kiinteistötkin

ARI LAITALA Missä laissa esiintyy sana ’kiinteistö’ tai ’kiinteistö’-alkuinen sana 36 kertaa? Kiinteistönmuodostamislaissa (549 kpl), kiinteistörahastolaissa (250), maankäyttö- ja rakennuslaissa (91 kpl) niitä on selvästi enemmän, kuten myös yksityistielaissa (150) ja vesilaissa (94 kpl). Nyt arvuuttelun kohteena oli kuitenkin sähkömarkkinalaki. Saiko kukaan oikein? Sähkömarkkinalaissa kiinteistön käsite liittyy keskeisesti sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuteen. Silloin kun sähköä siirretään vain […]

Opiskelija! Haluatko osallistua maankäytön, paikkatiedon ja kiinteistöarvioinnin huipputapahtumaan ilmaiseksi?

Nyt siihen on loistava tilaisuus. Hankkimalla itsellesi opiskelijasponsorin pääset Maanmittauspäiville 2019. Substanssiohjelman lisäksi tapahtumaan kuuluu iltajuhla! Erinomainen tilaisuus myös verkostoitumiseen sekä tulevien työnantajien ja kollegojen tapaamiseen Tee näin: Kerro työnantajallesi (nykyinen tai kesätyönantaja, tai mikä tahansa firma), että haluat osallistua Maanmittauspäiviin 27.-28.3.2019 Helsingissä Työnantaja ilmoittaa (mmp@maankaytto.fi, 040-776 0834), että haluaa ryhtyä opiskelijasponsoriksi ja ilmoittaa samalla […]

Elinikäinen oppiminen ja tietotyön murros

HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO, KAISA JAALAMA, ELINA YLIKOSKI Viime vuosituhannen lopulla alkanut elinikäisen oppimisen eli jatkuvan oppimisen buumi kiihtyy edelleen. Megatrendit kuten ilmastonmuutos ja kehittyvä teknologia haastavat niin yritykset kuin työntekijät päivittämään osaamistana ja uudistamaan yhteistyötapoja. Oli kyseessä yritys tai julkishallinnon organisaatio, yhä useammin tarve omaan älykkääseen erikoistumiseen ohjaa toimintaa. Kiinnostus teknologiaan ja luova mielikuvitus […]

Toteutettuja monialaisia elinikäisen oppimisen käytänteitä organisaatioissamme

MARIKA AHLAVUO, ELINA YLIKOSKI, KAISA JAALAMA, MATTI KURKELA, JUSSI-MATTI KALLIO, HANNU HYYPPÄ Tarve yksilön ja organisaation osaamisen päivittämiseen on haasteellinen tehtävä, mutta parhaimmillaan elinikäinen oppiminen toimii niin yksilön kuin organisaation parhaaksi ja tekee maailmasta paremman paikan asua ja elää. Palkkiona onnistuneesta toiminnasta voi olla kasvanut liikevaihto, uudet palvelut, lisäarvoa toiminnalle tuovat yhteistyökuviot, näkyvyys, julkaisut tai […]

Laadukkaalla yhteistyöllä kestävää kasvua, älykkäitä ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa Suomen ­kasvukäytävällä

ANNE HORILA, OUTI MYLLYMAA Suomen kasvukäytävä on aidosti ­yhtenäinen työssäkäynti- ja ­arjen ­asioinnin alue, jossa asuu noin 45 % väestöstä, tehdään noin 50 % ­yritysten ­liikevaihdosta sekä noin 60 % ­innovaatio- ja tutkimus­toiminnasta. Maankäytöllä ja ­liikenneratkaisuilla on ­merkitystä niin asukkaiden sujuvaan ja ­hyvinvoivaan ­arkeen kuin yritystoiminnan ­edellytyksiin alueella. Suomen kasvukäytävä muodostaa kiinteän yhteistyöverkoston, jossa valtasuonet […]

Itäharjun maaperän haitta-aineiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuudet selvitetään suunnittelutyön alkuvaiheessa

LEENA JOKIRANTA Turun Itäharjun teollisuusalueen uudistustyössä pyritään määrätietoisesti toteuttamaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita. – Tavoitteena on pienentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä, johtava asiantuntija Kim Brander Ramboll Oy:stä toteaa. Itäharjun alue on tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Viime vuosina teollisuusalueella on toiminut mm. metalli- ja betoniteollisuusyrityksiä, autopurkaamoja ja -korjaamoja sekä huoltoasemia ja […]

Kuva: Ari Heinonen

Jääkarhu ja muita kiinnostavia tuttavuuksia – muraalit värittävät kaupunkikuvaa

SUSANNA KARI Jyväskylässä kävellessä voi ­törmätä uljaaseen hopeaturkkiseen ­jääkarhuun. Kyseessä ei kuitenkaan ole kaduilla vapaana kuljeskeleva ursus maritimus vaan asuinkerrostalon koko päätyseinän peittävä muraali eli seinämaalaus. Jyväskylässä toteutettu jääkarhumuraali on yksi Suomen eri kaupungeissa vuonna 2017 järjestetyn UPEA17-festivaalin aikana maalatuista teoksista. Mm. tällaisten urbaanin taiteen tapahtumien kautta muraalit ja muu julkinen taide ovat eläneet uutta […]

Pilkettä pimeässä

MAARIT NORDMARK Suomessa juhlitaan satavuotiskirjastoa ja maalla menee muutenkin hyvin. Teollisuus porskuttaa, Nordea on muuttanut Suomeen, laivoja valmistuu telakoilta jatkuvalla syötöllä ja Ruotsiin viime aikoina kuuluva ainoa ongelma on teollisuuden työvoimapula. Muualla maailmassa taas ongelmilla ei ole alkua eikä loppua. Suurin osa maailman pörssi-indekseistä oli miinuksella 2018, ja vaikka osa onkin lähtenyt nousuun joulukuun viimeisellä […]

Suomen ensimmäinen rakennetun ympäristön Science Slam

KAISA JAALAMA, ­PAULIINA KRIGSHOLM JA JANI HOKKANEN Winecellars Helsingin Kalevankadulla täyttyi marraskuisena keskiviikko­­­ilta­na 14.11.2018 rakennetun ympäristön alan asiantuntijoista ja tieteili­jöistä, kun kuusi alalla toimivaa tutkijaa pitivät kukin lyhyen kuuden minuutin esityksen omasta tutkimuksestaan RYTS Slam -tapahtumassa. Esityksiä seurasi yleisön lisäksi neljän asiantuntijan paneeli, jonka tehtävänä oli reflektoida kuulemiaan esityksiä sekä valita joukosta illan inspiroivin esitys. […]

Muutoksia muutoksenhakuun

Yksityistielain uudistus saatiin sitten valmiiksi pitkän väännön jälkeen. Siinä on uutta ja vanhaa niin kuin morsiamen hääasussa. Uutta sen verran, että voi olla ainesta kahteenkin pakinaan. Nyt Veturimies käsittelee kuitenkin vain tiekuntia koskevia säännöksiä ja niissä painostusti muutoksenhakua. Poika toimitti kyllä paksun pinon asiaa koskevia papereita, mutta jos niitä olisi ruvennut lukemaan, teillä ei olisi […]

Maankäyttö 120 vuotta sitten: Alamainen ­mietintö Ylitornion ­pitäjän ­metsäsuhteista

VUONNA 1889 Espanjalaisvalta Kuubassa päättyi Espanjan ja Yhdysvaltain sota päättyi rauhan­sopimukseen Helmikuunn manifesti – ­ensimmäinen sortokausi alkoi Suomessa Felix Hoffmann patentoi aspiriinin. Suomen Maamittari-Yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1899 numerossa esittelee Emil Wichmann seikkaperäisessä jutussaan toimikunnan mietintöä seuraavasti: Noin kuudettakymmentä vuotta sitten kun tilallisille Ylitornion pitäjässä isossa jaossa annettiin tiluksia, ei metsällä näissä seuduin ollut mitään myyntiarvoa […]

Uusia säädöksiä

Maanmittauslaitosta koskevat uusi laki, valtioneuvoston asetus sekä palvelupisteistä maa- ja metsätalousministeriön asetus ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alusta. Samoin Maanmittauslaitoksen työjärjestys on uudistettu samasta ajankohdasta alkaen. Erityisesti kerrostalo- ja rivitaloasuntoja, mutta myös liikehuoneistoja koskeva uusi huoneistotietojärjestelmä on perustettu lainsäädännöllä vuoden 2019 alusta lukien. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden vieminen perustettuun huoneistotietojärjestelmään alkaa 1.5.2019. (ks. voimaanpanolaki 1329/2018) Asunto-osakeyhtiön […]

Ammattikorkeakoulu Novia ja Maanmittauslaitos aloittavat yhteistyön

Ammattikorkeakoulu Novian rehtori/toimitusjohtaja Örjan Andersson ja Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen allekirjoittivat 15. tammikuuta 2019 organisaatioden välisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa ruotsinkielistä palvelua tarjoavien maanmittausinsinöörien saatavuus ja samalla vastata työmarkkinoiden vahvaan kysyntään alan ruotsinkielisille osaajille. Sopimuksen seurauksena Novia tarjoaa parin vuoden tauon jälkeen taas maanmittaustekniikan insinöörin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta. Neljä vuotta kestävä koulutus aloitetaan […]

Kaavojen digitointikäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 29 §) edellytetään, että kunnan on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa. Ympäristöministeriön vuoden 2018 lopussa toteuttamasta kaavojen digitointia koskevasta selvityksestä käy ilmi, että Suomen noin 57 500 voimassa olevasta asemakaavasta suuri osa on jo eri tavoin digitaalisia. Kaavoja on kuitenkin […]

Ohjeita kulttuuri­historiallisesti arvokkaiden rakennusten energia­tehokkuuden parantamiseen

Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja siksi olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella ja päästövaikutusten pienentämisellä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtenä huolena alalla on ollut, että esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset voivat kärsiä niiden energiatehokkuutta parannettaessa. Ympäristöministeriön tuore opas kokoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Opas on tarkoitettu […]

Oikaisu

Maankäytön numerossa 4/2018 oli juttu Maanmittausalan edistämissäätiöstä. Jutun yhteydessä oli luettelo säätiön puheenjohtajista. Luettelosta puuttui kuitenkin Kauko Viitasen nimi, joka sijoittuu Harmon ja Grönforsin väliin. Asia selviää myös tekstiosassa.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion johdot tapasivat ministereitä – aiheina kasvavien kaupunkien saavutettavuus ja ­ MAL-sopimukset

Kaupunkien kasvun ja siihen liittyvien lieveilmiöiden hallintaan tarvitaan valtion ja kaupunkien laaja-alaista yhteistyötä ja tavoitteellista kaupunkipolitiikkaa. Juuri voimakas kasvu haastaa kaupunkien maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelut ja elinkeinoelämän kyvyn työllistää. Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien johdot tapasivat tammikuussa ministerit Kimmo Tiilikaisen, Anne Bernerin ja ­Antti Häkkäsen eduskunnassa keskustellakseen mm. kaupunkien saavutettavuudesta ja MAL-sopimuksista. Jyväskylässä, Lahdessa ja […]

Kaupungit ja alueet keskiöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toteuttamisessa

Euroopan alueiden komitea (AK) käsittelee Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan liittyvässä lausunnossaan digitaalisten ratkaisujen toteuttamista. Komitean mukaan tulevaisuuden älykkäiden ja kestäväpohjaisten digitaalisten ratkaisujen tehokas toteuttaminen edellyttää pioneerialueiden ja -kaupunkien välisiä eurooppalaisia kumppanuuksia sekä korkealaatuista digitaali-infrastruktuuria. Komissio ehdottaa, että uudesta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta investoidaan vuosien 2021–2027 aikana 9,2 miljardia euroa EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen sekä Euroopan strategisten digitaalisten […]

Rakennus­järjestys­opas päivitetty

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2013 oppaan rakennusjärjestyksen laatimiseen ja opas on nyt päivitetty huomioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Muutoksia on tapahtunut mm siinä, että kunnilla on tähänastista laajemminkin mahdollista hyödyntää juuri rakennusjärjestystä […]

YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden päivitetty luettelo voimaan 1.2.2019

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelo on päivitetty ja se on tullut voimaan 1.2.2019. Päivityksessä noin puolia hankeluettelon kohdista on muutettu. Osalle hankkeista muutos merkitsee tiukennuksia, osalle taas lievennyksiä aiempaan verrattuna. Uusina hankkeina hankeluetteloon on lisätty kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset […]

Selvitys: Rakennus­perintö­avustuksilla paljon myönteisiä vaikutuksia

Rakennusperintöavustukset edesauttavat arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden säilymistä ja kohentumista. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen näiden avustusten kohdentumisesta, käytöstä ja vaikutuksista. Selvitys on osa valtakunnallisen Kulttuuriympäristöstrategian 2014–2020 toimeenpanoa. Selvityksen tulosten mukaan esimerkiksi suurin osa kyselyyn vastanneista avustuksen saajista koki, että avustuksella oli iso merkitys kunnostetun rakennuksen säilymiseen ja käyttöön. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston julkaisuarkiston kautta (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161334). Museovirasto ja […]

Tuusulan asuntomessuille puukerrostaloja

Vuonna 2020 Tuusulassa järjestettävillä Asuntomessuilla esitellään mm. puukerrostalorakentamista. Asuntomessualueen monipuolista rakennuskantaa täydentää Cubesta Oy:n toteuttama yhdeksän puukerrostalon kortteli. Messuille valmistuvassa kahden kerrostalon muodostamassa kokonaisuudessa toinen taloista esitellään rakennusvaiheessa. Erityistä Tuusulan asuntomessualueen puukerrostaloissa on ekologisesti kestävän rakennusmateriaalin lisäksi uusien asumisen palveluiden tuominen asuntoihin ja yhteisiin asukastiloihin. Esimerkiksi porrashuoneet varustetaan kylmäsäilytystiloin, joihin asukkaat voivat tilata ruokaostoksensa kotiin […]

Suomen Maanmittausinsinöörien liiton uusi hallitus

Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry (MIL) valitsi uuden hallituksen viime syyskokouksessa. Vuoden alussa hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa päätettiin vastuista ja tehtävistä hallituksen sisällä. Puheenjohtaja: Mikael Still, Maanmittauslaitos, puh: 040 776 0834, mikael.still(at)maanmittauslaitos.fi Varapuheenjohtaja: Kimmo Sulonen, Hämeenlinnan kaupunki, puh: (03) 621 2406, kimmo.sulonen(at)hameenlinna.fi Sihteeri: Katri Nuuja, Väylävirasto Taloudenhoitaja: Hanna Lauhkonen, Maanmittauslaitos Jäsenrekisterivastaava: Sini Pekkala, Imatran kaupunki IT-vastaava: Mikko […]

Donitseista muffineiksi – 30 vuotta kaupunkisuunnittelua

Donitseista muffineiksi – 30 vuotta kaupunkisuunnittelua Harris-Kjisik Architects Kjisik, Hennu – Nyholm, Charlotte – de Vocht, Sofia (toim.). Kustantaja: Rakennustieto Oy. Julkaistu: 2018. Kielet: englanti, suomi. Sivumäärä: 224. ISBN: 978-952-267-255-1. Donitseista muffineiksi -kirjassa keskeisenä teemana on nimensä mukaisesti se, että kaupunkeja ei enää systemaattisesti laajenneta donitseina ulospäin esikaupunkialueille vaan niitä tiivistetään täydennysrakentamisen keinoin muffineiksi. Teos […]

Vuoden alusta voimaan tulleesta yksityistielaista on julkaistu ensimmäinen kirja

Esko Hämäläinen: Uusi yksityistielaki – Tiekunta ja tieosakas 2019.Suomen Tieyhdistys, 2019. 204 sivua. Hinta 35 euroa, Saatavilla: www.tieyhdistys.fi. Vaikka yksityistielain voimaan tulosta on kulunut vasta jokunen viikko, Suomen Tieyhdistys on jo ehtinyt julkaista uuden oppaan Yksityisteiden hallinto. Diplomi-insinööri Esko Hämäläisen kirjoittaman julkaisun ensikappale luovutettiin 31.1.2019 liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille Helsingissä tilaisuudessa, jossa allekirjoittaneellakin oli […]

Kommentti

Maankäytön numerossa 4/2018 julkaistusta Matti Holopaisen kirjoituksesta (http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk418/mk418_2100_holopainen.pdf) saa väärän kuvan menneistä tapahtumista… Työskentelin vuoden 2008 marraskuusta lähtien MML:ssa ja olin tuolloin vastuussa mm. Inspiren tukipalvelujen järjestämisestä. Kuntaliiton järjestämässä paikkatietoseminaarissa olin esitellyt Inspire-direktiiviä ja sen kansallista toimeenpanoa. Samassa tilaisuudessa Matti Holopainen Kuntaliitosta ja joku konsultti esittelivät Kuntien kokoavaa tietopalvelua. Esittelyn yhteydessä tuotiin esiin ajatus, että […]

Siirry työkalupalkkiin