6Aika kokoaa kaupunkikehittämisen asiantuntijat suurista kaupungeista saman pöydän ääreen

TEKSTI: JOHANNA LYYTIKÄINEN 6Aika-strategiassa kuusi suurinta kaupunkia (Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen kaupunkien kehittämisessä. Satojen asiantuntijoiden joukko on yhdessä ratkonut kaupunkien kestävyyteen liittyviä haasteita jo noin 50 projektissa viiden vuoden ajan.   Projektit ovat kattaneet monipuolisesti erilaisia teemoja rakennetun ympäristön kehittämisestä oppimiseen, työllisyyteen, kiertotalouteen ja hyvinvointiin. Olennaisinta on […]

Puunkäyttö hiilinieluna – millaista yhdyskuntaa haluamme rakentaa?

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Moni suomalainen haluaisi asua puusta valmistetussa pientalossa, jos se olisi mahdollista. Puinen pientalo sitoo merkittävän määrän hiilidioksidia ilmakehästä vuosikymmeniksi, ja on siten yksi ase ­ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kannattaisiko pientaloalueita ­kaavoittaa lisää sinne, missä kuluttajat haluavat asua?   Rinteen (ja sittemmin Marinin) hallitusohjelma 6.6.2019 nostaa ilahduttavan vahvasti esille puunkäytön hiilinieluna ilmastonmuutoksenvastaisessa taistelussa. Hallitusohjelmassa […]

Maanmittari eksyi työmaalle

TEKSTI: REETA OJALA Jos laitetaan maanmittari työmaalle, niin ensimmäiseksi hän varmaankin laittaa sen kartalle. Mutta miten hän sinne päätyi ja minne jatkaa?   Päädyin paikkatiedon maailmaan täysin sattuman kautta. Tiesin vain haluavani tekniselle alalle, mutta minulla ei ollut mitään tietoa, mitä kaikkea diplomi-insinööri oikein pystyy tekemään. Päädyin laittamaan ”geomatiikan” hakupapereihin 2012: se kuulosti aivan minulle […]

Me too ja To me -ilmiöt

TEKSTI: VETURIMIES Ensiksi mainittu ilmiö on hallinnut uutisia ja lööppejä muutamia vuosia. Viimeisin Suomea ravisuttanut uutinen oli kulttuurivaikuttaja Veijo Paltzarista Helsingin Sanomien uutisoima monisivuinen juttu, jota oikeusasteet pääsevät aikanaan puntaroimaan. Syyllisiä siihen, kuinka näin on päässyt käymään ja ketkä olikaan ne, jotka tukivat aikoinaan Paltzaria, ovat tietyt tahot vahingoniloisina etsineet, etenkin kun listalta on sitten […]

Museotoimikunta

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Maanmittausalan menneiden asioiden tallentaminen alkoi siitä, kun Maanmit­tauslaitos piti 300-vuotisjuhliaan v. 1933. Juhlan yhteyteen oli pystytetty näyttely, johon oli kerätty alan vanhempaa esineistöä. Esineistö varastoitiin ja sittemmin Geodeettien kerho jatkoi Olavi Siikaniemen johdolla aineiston keräilyä. Keräilyn tulokset tallennettiin odottamaan parempia aikoja. Aikaa kului, kunnes Helsingin kaupunki luovutti 1960-luvun lopulla kaupungin vanhan vesilaitoksen […]

Maanjako-oikeudesta

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1900 numerossa käsiteltyjä asioita. Maanjako-oikeusasiaa käsiteltiin maanmittariyhdistyksen kokouksessa herra I. Meurmannin laatiman lausunnon perusteella: Tunnettu on nimittäin, että on paraillaan tekeillä uusi jakoasetus, jossa myöskin oikeudenkäyntijärjestys maanjakoasioissa lopullisesti on määrättävä, ja maamittarikunta, joka yleensä kiitettävällä tavalla on seurannut aikaansa ja ilmaissut mielipiteensä tekeillä olevista uudistuksista sen toimipiiriin kuuluvilla […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen strategiapapereiden valmistuttua muun ohella Maanmittauslaitoksen työjärjestystä on ajantasaistettu. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on antanut vuoden 2020 alusta uudet maksuasetukset Maanmittauslaitoksen julkishallinnollisista ja liiketaloudellisista suoritteista. Asetusten voimassaoloaika on aikaisemmasta poikkeavasti vain vuoden 2020 loppuun. Yksityistielakia, ratalakia ja ns. maantielakia on vähäisesti tarkistettu. Ns. enklaavilaki on saanut lakiteknisiä muutoksia. […]

Luonnonsuojelu­lainsäädännön uudistus käynnistyy

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on käynnistetty. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ekologista kompensaatiota. Kuuleminen on aloitettu sähköisellä kyselyllä, johon pääsee ympäristöministeriön nettisivuilta. Kyselyn lisäksi tammi-helmikuussa 2020 järjestetään kevytkuulemisia ministeriön sosiaalisen median kanavissa sekä keskeisille sidosryhmille suunnattuja kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on edistää […]

Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö rekisteröity

Suomen ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö lisättiin kiinteistörekisteriin 9.1.2020. Rekisteröidyssä kohteessa uusi paikoitustontti lohkottiin nykyisen tontin alapuolelle Espoon Keilalahdessa. Lainsäädäntö kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.8.2018. Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, jos olemassa oleva asemakaava ei mahdollista kolmiulotteista tonttijakoa. Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen tavoitteena on selkeyttää kohteiden omistamista, sopimusten tekemistä, kiinteistökauppoja ja kiinteistöveron kohdentamista.

Valtiolle etuosto-oikeus kiinteistökauppoihin

EU- tai ETA-alueen ulkopuolisen kansalaisen tai yhteisön kiinteistöhankinnat ovat muuttuneet 1.1.2020 alkaen luvanvaraisiksi. Maksullinen lupa on haettava puolustusministeriöltä kiinteistön hankintaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Lisäksi Suomen valtiolle on säädetty etuosto-oikeus maanpuolustuksen ja rajavalvonnan osalta tärkeisiin kohteisiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lakia sovelletaan kiinteistönluovutuksiin, jotka on tehty 1.1.2020 jälkeen. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan valtion oikeutta lunastaa myyty kiinteistö, […]

Siirry työkalupalkkiin