Euroopan vihreän kehityksen ohjelma julkaistu

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) julkaistiin joulukuussa Brysselissä. Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ohjelma sitoo yhteen kaikki EU-politiikan osa-alueet. Luvassa on ehdotus ilmastolaiksi, jonka avulla tuetaan pitkäaikaisia investointeja ja siirtymävaihetta sekä ohjataan EU:ta kohti hiilineutraaliutta sekä aloite rakennusten energiatehokkuussaneerauksista. Lisäksi tulossa on kestävän ja älykkään liikenteen strategia, […]

Kaikki uudet tuulivoimalat rakennettiin vuonna 2019 markkinaehtoisesti

Kaikki Suomeen vuonna 2019 valmistuneet 56 tuulivoimalaa rakennettiin markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Näiden voimaloiden kapasiteetti on yhteensä 243 megawattia. kokonaisuudessaan Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2019 lopussa 2 284 megawattia. Tuulivoimatuotannolla katetaan noin seitsemän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja yhdeksän prosenttia sähköntuotannosta. 69 % Suomen tuulivoimasta on suomalaisomistuksessa. Neljä suurinta tuulivoimapuistojen omistajaa ovat suomalaisyrityksiä ja ne omistavat […]

MAL-sopimusta esitetty laajennettavaksi

Valtio on viime vuosikymmenen alusta alkaen solminut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia eli MAL-sopimuksia suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Nyt ympäristöministeriö esittää sopimuksen laajentamista myös muille yli sadantuhannen asukkaan kaupunkiseuduille eli Jyväskylään, Kuo­pioon ja Lahteen.

Paltasen esteetön polku palkittu

Eteläsavolainen maaseudun kehittämisyhdistys Veej’jakaja on palkinnut Paltasen esteettömän polun vuoden hankkeena. Polun on ideoinut pieksämäkeläinen yrittäjä Tuomo Ylönen ja se on toteutettu yrittäjän omalla rahalla sekä EU:n, valtion ja kuntien Leader-tuella. Polku on suomaastoon puusta rakennettu tasainen 650 metriä pitkä reitti, jolla voi liikkua pyörätuolilla. Lisäksi reitissä on korotetut reunat reitin parempaa hahmottamista varten. Reitillä […]

In Memoriam: Auvo Ensio Tommola

TEKSTI: VEIKKO KORHONEN JA KARI I. LEVÄINEN Maanmittausinsinööri ja oikeustieteen kandidaatti Auvo Ensio Tommola kuoli vaikean sairauden murtamana 15.1.2019 Tuusulassa 81-vuotiaana.   Hän oli syntynyt 13.1.1938 Sysmässä. Lapsuuden Ensio vietti Sysmän Lauhjoen kylän maalaismaisemissa. Elettiin sota-aikaa ja sen jälkeen sodan jälkeistä pula-aikaa. Lauhjoen kylään ei ollut autolla kuljettavaa tietä ja matkat tehtiin kävellen tai hiihtäen, […]

Siirry työkalupalkkiin