Maankäyttö 1/2021 Sisällys ja PDF-lehti

Matti Holopainen Pääkirjoitus: Etätyöstä on tullut uusi normaali TEEMA: DATA • PAIKKATIETO • MITTAUS & MALLINNUS Juho-Pekka Virtanen, Harri Kaartinen,, et al. 3D-paikkatieto, pistepilvet ja ­älykkäät kaupungit Tapio Pelto Ketterät anturoinnit ­kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ­sisäilmaston mittauksessa Ari ja Lotta Laitala Muu maa mustikka Susanna Kari ja Ari Laitala Geoforum: Missiona ­lisätä ­paikkatiedon ­merkityksen ymmärrystä Veturimies […]

Pääkirjoitus: Etätyöstä on tullut uusi normaali

Mikä muuttuu yhteiskunnassa – mitkä investoinnit tulisi arvioida uudestaan? TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Etätyöstä on keskusteltu jo pitkään, ainakin koko 2000-luku. Aamun uutisissa 22.2 viestitettiin Suomen olevan edelläkävijä etätyön käytössä. Korona-aika on vauhdittanut siirtymää etätyöhön aiemmasta lineaarista muutoksesta eksponentiaaliseksi. Maaseudun tulevaisuus – media aikoo siirtyä pysyvästi etätyömalliin. On luonnollista, että yhä useampi toimija tulee siirtymään kokonaan […]

3D-paikkatieto, pistepilvet ja älykkäät kaupungit

TEKSTI: JUHO-PEKKA VIRTANEN, HARRI KAARTINEN, ARTTU JULIN, TONI RANTANEN JA HANNU HYYPPÄ Älykkäistä kaupungeista on ­puhuttu jo yli kaksi vuosikymmentä. Tänä ­aikana sekä teknologia että kaupungit itse ovat kehittyneet merkittävästi. ­Paikkatietoteknologialla on koko t­ämän kehityksen ajan ollut merkittävä ­rooli älykkään ­kaupungin osana. Mitkä ovat alalla ajankohtaisia tutkimus- ja ­kehitysaiheita ja kuinka ne tukevat ­älykkään kaupungin […]

Ketterät anturoinnit ­kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ­sisäilmaston mittauksessa

TEKSTI: TAPIO PELTO Kiinteistöjen olosuhdemittaukset ­tulevat näyttelemään­ ­lisääntyvässä määrin ­tärkeää osaa kiinteistöjen ­energiatehokkuusvaatimusten ­kasvaessa. Energiatehokkuus­vaatimuksia tulee pystyä ­seuraamaan reaaliajassa ja sen ­lisäksi kattavasti koko kiinteistöstä. Perinteiset automaatiojärjestelmät etenkin vanhoissa kiinteistössä mittaavat pahimmassa tapauksessa vain ulkoilman lämpötilaa sekä yhdestä huoneistosta huoneiston lämpötilaa. Lämmitysjärjestelmästäkin mitataan vain muutamasta pisteestä ja sekin yleisesti vain lämmönjakohuoneessa. Näillä lähtötiedoilla ei saada […]

Muu maa mustikka

TEKSTI: ARI LAITALA JA LOTTA LAITALA Asuntokauppojen maan mainioon hintatietopalveluun asuntojen.hintatiedot.fi i­lmestyi alkuvuonna 2020 uusi sarake, tieto tontin omistuksesta. Varsin pieneltä ­tuntuva tiedonjyvänen suuressa datamassassa ei tunnu kovin merkitykselliseltä, ­mutta avaa aivan uudenlaisia näkymiä Helsingin asuntomarkkinoihin. Kohteeksi päätettiin valita Helsingin asuntokauppadata vuoden alusta 2020. Tiedot haettiin em. hintapalvelusta syyskuussa 2020. Tarkoituksena ei ollut ryhtyä syvällisempään […]

Missiona lisätä paikkatiedon merkityksen ymmärrystä

TEKSTI: SUSANNA KARI JA ARI LAITALA GeoForum jatkaa Maanmittauslaitoksen aikaisemmin ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa. Paikkatietoverkoston vuosikokouksessa joulukuussa 2020 hyväksyttiin esitys Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämisestä GeoForumille. Paikkatietoverkostolla on ollut tärkeä rooli paikkatietoalan yhteistyön rakentumisessa ja INSPIRE-toimeenpanon kansallisen tason yhteistyössä. GeoForum Finland ry:n toiminta käynnistyi virallisesti elokuussa 2020. Samaan aikaan yhdistyksen strategiaan 2020–2022 muotoutui visioksi olla vahva ja tunnettu […]

Mitäs minä sanoin

TEKSTI: VETURIMIES Tämän Veturimies on kirjoittanut jo vuosia sitten, mutta kirjoittaa nyt uudelleen. Veturimies luki nimittäin äskeisestä Maankäytöstä maanmittausinsinööri Mikael Stillin kirjoituksen eräistä ruotsalaisista korvauskäytännöistä. Kehotan asiasta kiinnostuneita lukemaan sen niin kuin hyvä rakastaja tekee: hitaasti ja kahteen kertaan. Kuinka Veturimiehen vanha kirjoitus on Ruotsiin joutunut? Ruotsalaiset kun ovat kaikessa fiksumpia kuin me suomalaiset niin […]

Maankäytön lainsäädäntö uudistuu

TEKSTI: SAKARI HAULOS Maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä on odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Valtioneuvoston hiljattain julkaiseman lainsäädäntösuunnitelman mukaan seuraavan vuoden kuluessa hallitus tulee antamaan eduskunnalle muun muassa ehdotukset lunastuslain uudistamiseksi, kaavoitus- ja rakentamislaiksi, kaivoslain muuttamiseksi, luonnonsuojelulaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta. Lunastuslain uudistaminen Lunastuslain uudistamisessa kysymys on nykyisen lain muuttamisesta. Uudistusta oikeusministeriön toimeksiannosta valmistellut […]

Asuntotarjonnan hintajousto ja asumiskustannukset

TEKSTI: TEA LÖNNROTH, PAULIINA KRIGSHOLM, TUULIA PUUSTINEN, HEIDI FALKENBACH JA ELIAS OIKARINEN Suomessa asuntomarkkinoiden eriytyminen on jatkunut – suuret kaupungit kasvavat entisestään ja asumiskustannukset niissä kasvavat, kun taas muualla hinnat ovat kääntyneet laskuun. Asuntotarjonnan hintajousto, joka kuvaa kuinka asuntotarjonta reagoi hintojen nousuun, on keskeinen muuttuja asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta nimenomaan kasvavilla alueilla. Tämä artikkeli kuvaa asuntotarjonnan […]

Hiilinielut ja globaali metsittäminen

TEKSTI: ARI LAITALA Jonkinlaisena turvallisena ylärajana pidetty 1,5 asteen lämpeneminen esiteollisesta ajasta voi ylittyä jo lähivuosina. Pelkästään päästövähennysten kautta lämpenemisen pysäyttäminen ei onnistu. On onnistuttava myös hiilinielujen kasvattamisessa. Maankäyttösektorin ratkaisut näyttelevät pääosaa. Meteorologi Kerttu Kotakorpi kirjoittaa Ylen blogissa 1.1.2021, että on olemassa 20 prosentin todennäköisyys sille, että 1,5 asteen raja saavutetaan jo seuraavan kolmen vuoden […]

Hakusanana ’kartta’

TEKSTI: ARI LAITALA Historian, vanhojen kuvien ja ­avoimen datan ystäviä ­ilahdutti ­joulukuinen uutinen, jossa ­Museovirasto ilmoitti avanneensa yli 200 000 valokuvaa avoimena ­datana. Näin suuresta ­aineistomäärästä ­löytyy runsaasti myös ­maanmittaukseen liittyvää ja sitä sivuavaa aineistoa. Museoviraston kokoelmia kokonaisuudessaan voidaan luonnehtia valtavaksi. Kokoelmista löytyy mm. noin 18 miljoonaa kuvaa, joten nyt vapaasti saataville tulleet valokuvat ovat […]

Työntekoa koronan aikaan

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Hyvää alkavaa toista pandemiavuotta Maankäytön lukijoille. Tätä kirjoittaessani olen työskennellyt pääosin kotitoimistolta käsin yhdentoista kuukauden ajan. Alussa kävin toimistolla noin kerran viikossa joko tulostamassa tai allekirjoittamassa dokumentteja. Tässä loppuaikana vierähti yhtäkkiä viisi viikkoa ilman mitään tarvetta käydä tervehtimässä työpaikalla nököttävää kirjoituspöytää. Kotioloissa työpaikka vaihtuu tilanteen mukaan; välillä istun pilatespallon päällä työpöydän ääressä, […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Ns. koronapandemian seurauksena eduskunta antoi väliaikaista lainsäädäntöä (mm. laki 302/2020), jossa on muun ohella säädetty etäosallistumisesta kiinteistötoimitusten kokouksiin sekä kirjallisesta toimitusmenettelystä. Järjestäytyneiden yhteisalueiden osakaskuntien kokouksiin liittyen sekä yhteismetsän osakaskunnan kokouksiin liittyen on sanotun covid-19 -epidemian takia annettu väliaikaista lainsäädäntöä, joka myös on voimassa 30.6.2021 saakka. Oikeusministeriön hallinnonalan eräitä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä […]

Uusi puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa

Uusi, puolustushallinnon kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt-liikelaitos on aloittanut toimintansa osana Senaatti-konsernia. Uudistuksen avulla pyritään kehittämään puolustushallinnon kiinteistöjen hoitoa ja hallintaa palvelemaan puolustushallinnon tarpeita entistä paremmin. Uudistuksessa Puolustuskiinteistöt tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille sekä vastaa siitä, että maanpuolustukseen tarkoitetut tilat ovat käyttövalmiina kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt hyödyntää toiminnassaan Senaatti-konsernin yhteisiä palveluita ja toimintamalleja. Muutoksen yhteydessä Puolustushallinnon […]

Drone-lennättäjien rekisteröidyttävä – uusi palvelu avattu

Miehittämättömien ilma-alusten eli dronejen lennättäjien on pitänyt helmikuun 2021 alusta lähtien rekisteröityä, perehtyä lennättämisen oppimateriaaleihin sekä suorittaa verkkokoe. Alle 250 g painavia kamerattomien tai leluiksi määriteltyjen alusten käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä. Drone-käyttäjien rekisteröinnistä, oppimateriaaleista ja kokeesta on tarjolla yksityiskohtaista lisätietoa Traficomin ylläpitämällä www.droneinfo.fi-sivustolla. Fintrafficin lennonvarmistus on avannut uuden drone-käyttäjille suunnatun SkyNavX-palveluportaalin, jossa niin ammattimaiset kuin […]

S-ryhmällä jo 77 hiilipäästötöntä kiinteistöä

S-ryhmä etenee ilmastotavoitteidensa toteuttamisessa. Vuoden vaihteessa jo 77 ryhmän toimipaikkaa oli yltänyt nollapäästöisiksi. Esimerkkejä nollapäästöisistä kohteista on ympäri Suomea, mutta erityisen nopeaa kehitys on ollut Pohjois-Suomessa Osuuskauppa Arinan alueella. Osuuskaupalla on jo 40 päästötöntä kiinteistöä. Nollapäästöisiä eli hiilineutraaleja ovat kiinteistöt, jotka eivät lisää ilmakehän kasvihuonepäästöjen määrää. S-ryhmässä päästöttömyyteen on päästy muun muassa energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella, […]

Maisemasuunnittelijoita 60 vuotta

Maisemasuunnittelijat ry viettää 60-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Yhdistyksen nimenä on ollut aikaisemmin Viheraluesuunnittelijat ja Suomen Puutarhasuunnittelijat. Yhdistys perustettiin, koska viheralueiden, pihojen ja puistojen suunnittelun ammattilaisia sekä alaa yleisesti on haluttu tehdä näkyvämmäksi. Yhdistyksen jäsenet ovat maisema- ja vihersuunnittelun ammattilaisia, joilla on suunnitteluhortonomin tai miljöösuunnittelijan koulutus. Opiskelijajäsenet ovat ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun ja rakennetun ympäristön tutkintoa opiskelevia henkilöitä. Jäseniä […]

Suomeen uusi jättivarasto

Logistiikkayhtiö Transval rakentaa uuden jättivaraston Suomeen. 40 miljoonan euron suurinvestoinnin rakennustyöt Sipoon Bastukärnäsissä on jo aloitettu ja varaston on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Rakennuttamisessa investoidaan valintoihin muun muassa energiatehokkuus ja hiilipäästöt huomioiden. Esimerkiksi rakennuksessa hyödynnetään maalämpöratkaisuja ja sähkön tuotannossa aurinkoenergiaa. Varaston tilat on suunniteltu erityisesti maahantuonti-, elintarvike- tukku- ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Varastoon ei ole […]

Kemin sellutehdasuutinen räjäytti kaupungin asuntokaupan

Metsä Groupin sellutehdaspäätös on käynnistänyt vauhdilla asuntokaupan Kemin seudulla ja saanut sijoittajat ympäri Suomen liikkeelle. Asuntojen ostoon vuokraustarkoituksessa sijoittajia houkuttaa lisäksi Kemin alhainen hintataso. Tehdashanke tuo kaupunkiin tuhansia työntekijöitä ja sitä kautta vuokra-asuntojen kysyntä tulee olemaan alueella kovempaa kuin koskaan aiemmin. Asuntoja tarvitaan Kemin lisäksi koko seutukunnan alueelta. Kysyntä täyttänee alueella koronapandemian vuoksi opiskelijoiden asuntokysynnän […]

Turun Teknologiakiinteistöt järjestää kaikille avoimen taidekilpailun

Turun Teknologiakiinteistöt järjestää taidekilpailun, jossa Turun Tiedepuiston alapuolella sijaitseva pysäköintilaitos annetaan taiteilijoille tyhjäksi kankaaksi. Kilpailu on kaikille avoin ja voittajalle on luvassa rahapalkinto. Teosten tyyliä ja sisältöä ei ole määritelty kilpailussa etukäteen. Taiteilijat saavat itse päättää teoksensa tekniikan ja teeman, kunhan teos kohentaa parkkihallin viihtyisyyttä. Teosehdotuksilta edellytetään rohkeutta ja mielikuvituksellisuutta, ja hakijoiksi toivotaan erilaisten tyylisuuntien […]

Ympäristöministeriö tukee 1,5 miljoonalla puurakentamisen kehittämistä

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman viidennellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita, jotka kehittävät puurakentamisen digitalisaatiota, vähähiilisyyttä, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, kiertotaloutta sekä teollisia verkostoja. Tukea myönnetään enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, enimmillään 150 000 euroa hanketta kohden. Hankkeet voivat kestää enintään 18 kuukautta aikavälillä 1.4.2021–30.9.2022. Hakijana voi olla yksityinen tai julkinen organisaatio tai niiden konsortio. Haku on auki […]

Kiinteistöarvioinnin perusteet verkkokirjana

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN Uusi Kiinteistöarvioinnin perusteet on selkeä, ammattilaisten kirjoittama teos. Se päivittää arviointia koskevan kirjallisuuden nykyaikaan ja kansainvälisyyteen. Kyseessä on verkkojulkaisu, joten sivumäärää ei ole – arviolta noin sata sivua tästä löytyisi perinteisessä muodossa. Kirjan hankintavaiheessa verkkokaupassa sivumäärän puuttuminen tuntuu oudolta. Kirjan hankinta oikeuttaa määräaikaiseen henkilökohtaiseen tai ryhmälisenssiin. Teos on jaettu kolmeen osaan. Osassa […]

Siirry työkalupalkkiin