Pääkirjoitus: Maanmittarin elinikäinen oppiminen

MARTTI PIETIKÄINEN Osallistuin 22.–26.4.2019 FIG Working Weekiin Hanoissa Vietnamissa. Se oli hyvä tilaisuus myös verrata Suomea muihin maihin maanmittauksen laajalla sektorilla. Kuulumme monessa suhteessa kehittyneimpiin maihin. Osaamistamme kuvaa hyvin se, että konferenssin avauspuheen piti Mika-Petteri Törhönen Maailmanpankista teemasta ”Turvallinen maanomistus kaikille miehille ja naisille”. Maailmassa kahdella kolmesta urbaanissa ympäristössä asuvalla ei ole mahdollisuutta rekisteröidä maansa […]

Oikeus maahan toteutuu vihdoin Etiopiassakin

Yekite Antenegh, 38, oli tullut rekisteröimään hänen ja aviomiehensä maat, viisi palstaa eri paikoissa ja on juuri saanut elämänsä ensimmäisen maanrekisteröintitodistuksen. Se kelpaa lainan vakuudeksi ja se turvaa hänen käyttöoikeuden maahan seuraaville sukupolville asti. Kuva: Joona Pettersson. TEKSTI: KAISA VIITANEN Enää etiopialaisten pienviljelijöiden ei tarvitse pelätä ­viljelymaidensa ­menettämistä. Suomalaisten ­kehittämä maanrekisteröintiuudistus hillitsee Etiopian maaseudulla myös […]

Mikä on Maanmittauslaitoksen rooli ja asema Suomessa?

Pääosa uusista tiloista muodostetaan rakentamistarkoituksiin. Suomalainen yhdyskuntarakenne syntyy pitkälti maanmittaustoimitusten ­kautta. Jokaisella maanmittaustoimituksella on vaikutus ympäristöömme. TEKSTI: TIMO LINKOLA Maanmittauslaitos ymmärretään usein varsin tekniseksi organisaatioksi, jota politiikka ei ­paljoakaan kosketa. Jos laitoksen kehittämiseen liittyy jotain politiikkaa, se annetaan ­laitokselle valmiina maa- ja metsätalousministeriöstä. Keskustelu Maanmittauslaitoksen poliittisesta roolista ja asemasta Suomessa ei ole avointa. Julkisesti sellaista […]

Maanalaisen alueen omistusoikeus

Leppävaarassa Kehä I:n tunneli kulkee asuinalueen alapuolella. Kuva: Pia Mäkilä. TEKSTI: PIA MÄKILÄ Kaupunkien tiivistymisestä johtuva maanhinnan nousu on lisännyt maanalaisen tilan kysyntää. Myös tekniikan kehittyminen on mahdollistanut maanpinnan alaisen alueen entistä monipuolisemman hyödyntämisen. Näiden seurauksena maanalaisesta alueesta on tullut arvokas lisäresurssi, jonka kaupallistumisesta ja kysynnän kasvusta on seurannut tarve säännellä sen käyttöä ja määritellä […]

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö ei tyydytä kuntia

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin olisivat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat kuntien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää ja kustannustehokasta maankäyttöä […]

KHO:n ja KKO:n ratkaisujen tarkastelua maisema- ym. immissiohaittojen korvausten osalta

Vuosaaren sataman melumuuri, joka suojaa Porvarinlahden Natura-aluetta satamamelulta. Melumuurin päässä näköalatasanne Horisontti. Melumuuri valmistui 2008 ja palkittiin Vuoden betonirakenteena. Kuva: Htm | Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. TEKSTI: SAMPO HATUNEN Tämän lehden pakinassa on aiemmin ihmetelty KKO:n ja KHO:n ratkaisujen tai periaatteiden eriparisuutta. Viime aikoina myös TV 1:n MOT-ohjelmassa ihmeteltiin, kuinka on mahdollista, että yhden […]

Mitä jos Suomessa käy ”Notre Damet”

Laserkeilauksen huippuyksikkö on ­suomalainen tutkimus­yksikkö, ­jossa on kulttuuri­perinnön ­keräämisen ja ­digiarkistointiin soveltuvaa ­kansainvälisesti arvostettua osaamista. Kuva: © MML, Antero Kukko ja Risto Kaijaluoto (Pienoiskuva: © Hannu Hyyppä ja Antero Kukko). TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ, ANTERO KUKKO, HARRI KAARTINEN JA JUHA HYYPPÄ Notre Damen katedraalin tulipalo Pariisissa ennen pääsiäistä 15.4.2019 herätti huolta niistä uhkista, jotka […]

Johtavatko vapaat markkinat kalliiseen asumiseen?

Nykyisen suunnitelman mukaan Jätkäsaaren keskimääräinen kerroskorkeus on seitsemän tai korkeintaan kahdeksan kerroksen luokkaa. Mutta ilman autopaikka-, valokulma- ja muita rakentamista ohjaavia normeja, voittoa tavoittelevat rakennuttajat eivät jättäisi taloja näin mataliksi. Kuva: Olimar | Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. TEKStI: TUUKKA SAARIMAA Silloin tällöin suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa kuulee sanottavan, että vapaat markkinat eivät toimi asuntojen tapauksessa. […]

Jatketaanko vatilointia?

Rakennusneuvos Matti Vatilo jäi eläkkeelle ympäristöministeriöstä viime huhtikuussa. Sitä ennen hän uurasti parikymmentä vuotta kehittäen valtion ja kuntien yhteistyötä maankäytössä. Hän oli keskeinen vaikuttaja työssä, jonka tuloksena syntyi MAL-sopimuksia. MAL-sopimus tulee sanoista maankäyttö, asuminen ja liikenne. MAL-sopimuksia on tehty kuntien ja ministeriöiden välillä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille. Viimeisin on tehty vuosille 2016–2019. Vatilon […]

Luontoperustaisia ratkaisuja ­kaupunkien haasteisiin ilmaston muuttuessa

Vuores on uusi asuinalue Tampereella. Se koostuu olemassa olevista ja kehittyvistä asuinkortteleista monipuolisten puistojen ympärillä. Kuva: © Tampereen kaupunki. TEKSTI: ZARRIN FATIMA, LAURA WENDLING, VILLE RINTA-HIIRO, JOHANNES JERMAKKA JA MAARIT SÄRKILAHTI Tutkimusten ­mukaan ­puolet maapallon ­ihmisistä asuu ­alueilla, joissa vedestä on ­puutetta. Vuonna 2017 luonnonkatastrofit vaikuttivat 96 miljoonan ihmisen elämään (Burek ym. 2016; Centre for […]

Näkymiä kunnan kiinteistön­muodostamisen kehittämiseen – esimerkkeinä Tampere ja Hämeenlinna

Prosessin kehitystyö sai alkunsa Tampereelta, mutta toimintamallia on sovellettu ja kehitetty myös muissa kunnissa kuten Hämeenlinnassa. TEKSTI: KIMMO SULONEN Kiinteistönmuodostamisen ­kehittämiseen on lainsäädännön ­lisäksi vaikuttanut myös se, missä sitä ­toteutetaan ja minkä organisaation toimesta. Suomessa kiinteistönmuodostamisella on pitkä perinne yksityiskohtaisesti lailla säädeltynä julkisena viranomaistoimintana, joka takaa muun muassa vakaan maaomistuksen ja vaihdannan. Pitkän olemassaolon aikana […]

Maanmittauspäivät 2019 Paasitornissa

Asiantuntijapuheenvuoroja kuultiin kaikkiaan nelisenkymmentä. Valinnanvaikeus rinnakkaisten esitysten välillä on lähes varma merkki onnistuneesta ohjelmasisällöstä ja tuotti tälläkin kertaa melkoista päänvaivaa. Kuva: © Antero Aaltonen. TEKSTI: SUSANNA KARI, ARI LAITALA JA MIKAEL STILL Klassikko on syntynyt. Maankäyttö ry:n järjestämät Maanmittauspäivät 2019 pidettiin 27.–28.3.2019 Helsingin Paasitornissa. Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikael Still avasi vuoden 2019 päivät tervetuliaissanoin. Häntä […]

Pääkopan täystuuletus

Maanmittauspäivät päättyivät hienoon oppituntiin siitä, mitä kaikkea yritteliäs mieli voikaan aikaansaada. Kuva: © Antero Aaltonen. TEKSTI: ARI LAITALA Maanmittauspäivät päättyivät Peter Vesterbackan huikeaan tunneli­visiointiin. On aika unohtaa kaikki mitä olet oppinut suunnittelu­prosesseista, päätöksen­teon ­aikajänteestä sekä ­mahdollisen ja mahdottoman rajankäynnistä. Tallinnalaisessa illallispöydässä muutama vuosi sitten syntynyt idea on edennyt pitkälle. Ensimmäinen versio rahoituksestakin on jo kasassa. […]

Uusia säädöksiä

  TEKSTI: MARKKU MARKKULA Ennen eduskuntavaaleja valtiopäivät ehtivät hyväksyä huomattavan määrän uusia lakeja, jotka muun ohella liittyvät kansalliseen turvallisuuteen, sähköiseen ilmoitustauluun, julkis­hallinnon tiedonhallintaan sekä EU:n 25.5.2018 voimaan tulleeseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Lisäksi 42 eduskunnalle jo annettua hallituksen esitystä raukesi ennen vaalikauden päättymistä. KTJ-lakia, kiinteistörekisterilakia ja kiinteistöjen kauppahintarekisterilakia muutettiin. Puolustusvoimia koskenut vuoden 1996 lunastuslaki korvautui lunastuslailla kansallisen […]

Homografi

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1899 numerossa nimimerkki I.M. esittelee Homografin. Homografi-määritystä ei tahdo löytyä oikein nykyisistä hakemistoista, mutta tällainen juttu se oli: Täten nimittää insinööri Sev. Sjöstrand Tukholmassa konstrueraamaansa uutta konekalua kaikenlaisten piirustusten, karttain ja kuvain kopioimista sekä pienentämistä ja suurentamista varten, joka konekalu hiljakkoin on ilmestynyt kauppaan ja jota Suomessa pääasiamiehenä […]

BVC 2019 tarjosi tieteellisen kattauksen

­ Kiinteistöarviointiyhdistyksen puheenjohtaja Saija ­Toivonen (vasemmalla) vaihtaa ­kuulumisia järjestelyistä vastanneiden Peter Palmin ja Victoria Tattin kanssa. Kuva: Ari Laitala. TEKSTI: ARI LAITALA JA SAIJA TOIVONEN Tällä kertaa perinteikäs kiinteistöarviointiin keskittyvä Baltic Valuation Conference järjestettiin rinnakkaisena 9.-11.5 Malmön yliopiston järjestämän Real Estate Research Conference:n kanssa. Rinnakkaiselo toteutui yhteisissä arvioin­tia käsittelevissä sessioissa sekä mm. yhteisenä illanviettona 9.5. […]

Tekoälyohjattua autoa testataan AURORA-älytiellä Lapissa

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa kerätään parhaillaan dataa itseajavan auton koneoppimismenetelmien ja eri paikannusmenetelmien testaamiseen. Tutkimusta on tehty Aurora-älytiellä Lapissa. Tutkimusryhmä testasi älytiellä syväoppimismenetelmää, joka käyttää auton etukameran kuvaa sekä laserkeilaimien dataa ympäristön hahmottamiseen ja kaistalla pysymiseen. Tutkimuksissa auto pysyi hyvin omalla kaistallaan sekä lumisella tiellä että yöllä ajettaessa jopa 65 km/h nopeudessa. Jonkin verran haasteita aiheuttivat esimerkiksi […]

Utajärven GeoHouse Älykylän suunnittelu etenee

Utajärvelle suunnitteilla oleva GeoHouse Älykylä on onnistunut herättämään kiinnostusta energiaomavaraiseen ja hiilineutraaliin asumiseen yli odotusten, mikä on saanut kylän suunnittelun nytkähtämään eteenpäin suuren harppauksen. Utajärven Alakylään sijoittuvan Älykylän suunnittelu jatkuu nytenergiavaihtoehtojen vertailulaskelmien, aluesuunnitelman tarkentamisella ja rakennusten suunnittelulla, kustannusarvioiden tekemisellä, sekä kaavoituksen aloittamisella. Alueelle suunnitellaan 25–40 asunnon kokonaisuus, johon liittyy energiantuotanto, kylätalo ja tuotanto-, sekä muita […]

Etelä-Pohjanmaalle yli 80 tuulivoimalaa

Octopus ja Valorem ovat julkistaneet sopimuksen kahden tuulipuiston rakentamisesta Etelä-Pohjamaalle. Saunamaan ja Suolakankaan tuulipuistohankkeiden investoinnin kokonaisarvo on noin 80 miljoonaa euroa ja ne toteutetaan ilman valtion tukia. Hankkeiden kehittämisestä vastanneella Megatuulella on valmisteilla alueelle noin 80 tuulivoimalaa. Viimeisen vuoden sisällä Suomessa on julkistettu jo 12 tuulipuistoa, joihin rakennetaan yhteensä 120 tuulivoimalaa ilman valtion tukia. Tämä […]

Kokkolassa aloitetaan ensimmäisen tornitalon rakentaminen syksyllä

Kokkolan Meripuiston läheisyyteen on suunnitteilla lähivuosina kolme 12-kerroksista tornitaloa, joista ensim­mäisen rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi syksynä. Valmistuessaan rakennus on Kokkolan korkein kerrostalo. Rakennuttaja tornitalohankkeissa on NSA Yhtiöt. Ensimmäiseen tornitaloon tulee 57 asuntoa, joiden ennakkomarkkinointi on alkanut. Varsinaisten rakennustöiden aloittaminen riippuu siitä, miten hyvin asuntojen kauppa lähtee käyntiin. Tornitalon rakentaminen kestää noin puolitoista vuotta. Tornitalot […]

Museovirastolta ohje kulttuuri­perinnön ­huomioimisesta vesiin ­liittyvissä hankkeissa

Museovirasto on julkaissut ohjeen, jolla se pyrkii selkeyttämään ja helpottamaan kulttuuriperinnön huomioimista erilaisissa vesiin liittyvissä hankkeissa. Ohje on suunnattu virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden kunnostus- ja rakennushankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille sekä hankkeiden parissa työskenteleville viranomaisille.Uudessa ohjeessa kuvataan ihmisen toiminnan synnyttämiä erilaisia vesiin liittyviä kulttuuriympäristöjä, kerrotaan niiden inventointi- ja tutkimustilanteesta sekä muusta käytettävissä olevasta tiedosta. Virtavesissä, kosteikoissa […]

Työryhmä esittää arktisen merentutkimuksen strategian laatimista Suomelle

Kansainvälinen ja tieteiden välinen yhteistyö on tärkeää hankalasti saavutettavien merien ja arktisten alueiden tutkimukselle. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mukaan pysyvä kansallinen panostus arktisen merentutkimuksen infrastruktuureihin edistää suomalaista tiedettä, Suomen arktista näkyvyyttä sekä suomalaisten alusten myymistä tutkimuskäyttöön. Työryhmä on nyt julkaissut raportin, joka sisältää ehdotuksia arktisen merellisen tutkimuksen ja siinä tarvittavien suomalaisten alusten käytön lisäämiseksi. Työryhmä ehdottaa […]

Helsinki etsii digiratkaisua ilmanlaadun ongelmiin

Helsingissä kaupunkilaiset voivat osallistua ilmanlaadun datan keräämiseen kantamalla mukanaan tai asentamalla kotiinsa sensoreita, joilla mitataan ilmanlaatua. Sensorit välittävät kertyvän datan suoraan verkkoon. Tavoitteena on kehittää tiheä mittausverkosto, sillä ilmanlaadun ongelmat ovat hyvin usein paikallisia. Dataa hyödynnetään muun muassa Helsingin kaupungin innovaatioyhtymä Forum Viriumissa tekeillä olevassa Puhtaan ilman reittioppaassa. Tämä on nettisivu, jossa julkisen liikenteen reittioppaan […]

Kuntaliitto käynnistää pienten kuntien verkoston

Kuntaliitto perustaa uuden verkoston alle 10 000 asukkaan kunnille, joita on Suomessa 212. Verkoston tavoitteena on tarjota keskustelu- ja kehittämisfoorumi pienille kunnille. Verkosto tulee koostumaan muiden kuntaverkostojen tapaan kunnan- ja kaupunginjohtajista. Lisäksi käsiteltävistä asioista riippuen tapaamisiin kutsutaan myös toimialajohtajia. Verkoston valmisteluryhmä kootaan toukokuun aikana suunnittelemaan tulevaa toimintaa.

Gunnar Balle 1926–2018

TEKSTI: HELGE ONSRUD, INGE REVHAUG, LEIV BJARTE MJØS, ARVE LEIKNES, STEN ÖHMAN JA PEKKA LEHTONEN Norjan maanmittausaikakauskirjan Kart og Planin entinen päätoimittaja Gunnar Balle kuoli Unkarissa 24.12.2018 92 vuoden iässä. Gunnar Balle aloitti palveluksensa Norges landbrukshögskolen maanmittauslaitoksella (Institutt for jordskifte på Norges landbrukshögskole) vuonna 1956, mikä työura muodostui poikkeuksellisen pitkäksi. Moni Norjassa muistaa hänet parhaiten […]

Siirry työkalupalkkiin