Olipa kerran … tunturiseikkailu

TEKSTI: VETURIMIES Moni lukija tietänee maanmittariveljemme Tuomo Peltolan ja hänen Liisansa (ent. Veijalainen) seikkailurikkaasta vaelluksesta Haltille. Se vaellus jäi kesken ja johti Tuomon ensin hypotermiasta elvytykseen Tromssan sairaalaan ja sitten puolen vuoden hoito-, tervehtymis- ja kuntoutusjaksolle. Kuinka tällaista saattoi sattua huippusuunnistajille? Perussyynä oli ilmeisesti se, ettei ravinto imeytynyt Tuomon elimistöön, eikä niissä oloissa ilman ravintola […]

Vakinaistuva etätyö muuttaa pysyvästi yhteiskuntaa – ekologisemman asumisen mahdollisuudet?

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN Etätyön jäädessä jossain määrin normaaliksi tekemisen malliksi ­osalle työntekijöitä, sillä saattaa olla merkittäviä ­vaikutuksia tulevaisuuden yhdyskuntarakenteisiin ja asumiseen. Moni suomalainen unelmoi omakotitalosta ja nyt sen toteutuminen näyttää uudella tapaa mahdolliselta. Pieni puinen rakentaminen voi olla myös ekologista ja näistä tuotteista voi syntyä uutta tuotetta myös vientiin. Kannattaisiko pientalotontteja tarjota enemmän vastaamaan tähän […]

Infraa

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Sekä Ruotsissa että Suomessa suunnitellaan suuria infrastruktuuriprojekteja ja keskustellaan siitä, miten niihin pitäisi allokoida resursseja. Sidosryhmiä on monta ja jokainen yksittäinen rahoittajataho haluaa omat etunsa priorisoiduiksi. Kuka priorisoi niitä ihmisiä, yksittäisiä palvelujentarvitsijoita, joilla ei ole huipputason edustajia ja lobbareita? Kuka edustaa tämän lisäksi kokonaisuutta – koko maakuntaa ja aluetta? Tukholman alueella käytiin […]

Onko Suomessa siirrytty demokratiasta yksittäisen ministeriön harvainvaltaan?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Pitäisikö heti hallitusohjelman valmistuttua ja hallituksen astuttua valtaan tai viimeistään lainsäädäntöhankkeiden käynnistyessä ottaa ne säännönmukaisesti perustuslakivaliokunnan käsittelyyn siten, että linjattaisiin reunaehdot lainsäädännön valmistelulle ainakin kuntien ja kansalaisten oikeuksien kunnioittamiseksi koko valmisteluprosessin ajan ministeriön valmistelussa? Nykyisellään kaikki ministeriöt eivät näytä tätä kansalaiselle itsestään selvältä tuntuvaa periaatetta kunnioittavan. On hyviäkin esimerkkejä mallikkaasta, ministeriön eri osapuolien […]

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri – laatua ja kehitystarpeita

TEKSTI: SAIMA JUURIKKALA Maanmittauslaitos ylläpitää ­kiinteistöjen kauppahintarekisteriä, ­johon ­tallen­netaan tiedot kiinteistö­luovutuksista. ­Rekisterin tietosisällön laatua sekä kehitys­kohteita kartoitettiin loppuvuodesta 2020 diplomityö­projektissa. Tutkimuksessa ilmeni, että rekisterin tietosisältö on ­pääosin laadukasta, mutta myös kehityskohteita löytyi. Kiinteistöjen kauppahintarekisteri (KHR) on valtakunnallinen ja kattava rekisteri, johon tallennetaan tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista. Kiinteistönluovutuksista valtaosa on kauppoja, mutta kauppojen lisäksi luovutuksia ovat esimerkiksi […]

Π:n päivä – entistäkin hillitympänä

TEKSTI: ARI LAITALA Onko mitään ­tylsempää kuin ­ tutkia loputonta ­sattumanvaraisten lukujen ­jonoa? No, ehkäpä ­perehtyä kyseisen tutkimuksen ­kirjalliseen selostukseen. Maankäyttö-lehti huomioi tänäkin vuonna kolmannen kuukauden neljännentoista päivän. Π:n päivän perinteisiin kuuluu mm. pyöreän ruuan/annoksen syömistä. Varmoja valintoja ovat esimerkiksi piirakat (pie/πe) ja pizzat (pizza/πzza). Toinen takuuvarma ohjelmanumero on π:n likiarvon laskenta, usein mitä yllättävimmillä […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Maanmittauslaitokselle on annettu uusi työjärjestys (154/2021), joka tuli voimaan 1.3.2021. Johtamisen käsikirjan kanssa työjärjestys on tärkeä dokumentti Maanmittauslaitoksen johtamisessa. Covid-19 -pandemia on toisaalta merkinnyt väliaikaisen lainsäädännön antamista esimerkiksi kiinteistötoimitusmenettelystä ja toisaalta se on merkinnyt keväällä 2021 usean lainsäädännön käsittelyn viivästymistä eduskuntavaiheessa. Esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta annettu hallituksen esitys HE 26/2021 valtiopäiville ei maaliskuun […]

MAL-sopimukset laajenevat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat saaneet maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimusten neuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piiri saavuttaa 55 % Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Uudet MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021–2031. Sopimusten tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Toimenpiteet […]

Luonnon tilaa selvitetty Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkossa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena. Kaupungin viime vuonna tekemästä asukaskyselystä käy ilmi, että lähiluonto kuten luontopolut ja Saimaan rakentamattomat rannat koetaan tärkeiksi. Kyselyä hyödynnettiin osana tuoretta luonnon monimuotoisuusselvitystä. Laajan selvityksen on tarkoitus ohjata jatkossa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta palvelujen ostamiseen. Lappeenrannan luonnon nykytilan selvittämiseksi kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori tarkasteli erilaisia luontotyyppejä, joita […]

Suunnitelmat tuhansista uusista asunnoista Helsinkiin kaatuivat

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Hernesaaren asemakaavan. Syynä päätökselle oli muun muassa pelko liikennesumpun syntymisestä alueelle. Kaupunki aikoo todennäköisesti hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hernesaareen on suunniteltu esimerkiksi rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle. Mukaan halutaan myös risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottopaikka. Helsingin hallinto-oikeuteen tehtiin kaavasta kaksi valitusta, joissa käsiteltiin muun muassa Hernesaaren […]

Siirry työkalupalkkiin