Luken hanhipeltokokeilu käynnistyy Pohjois-Karjalassa

Luonnonvarakeskus Luke käynnistää kaksivuotisen Hanhipelto-hankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia hanhille osoitettujen peltojen toimivuutta ja erilaisia karkoitusmenetelmiä. Testipellot perustetaan kesäkaudella 2021 Pohjois-Karjalaan, jossa hanhet aiheuttavat etenkin kevätmuuton yhteydessä mittavia vahinkoja maatalou­delle. Perustettavia peltokokonaisuuksia on neljä ja ne muodosuvat kuuden eri viljelijän pelloista. Kaikkiaan yli kaksikymmentä viljelijää oli kiinnostunut kokeilusta. Hanhipelloilla valkoposkihanhet saavat rauhassa ruokailla, mutta niitä […]

Asiakastiedon palvelut hyödyntävät uutta dataa ja rajapintoja

Asuntokaupan, kiinteistönvälityksen ja isännöinnin digitalisoituminen sekä erilaisten rajapintojen avautuminen ovat mahdollisuus kehittää uusia alaa tehostavia palveluja ja parantaa vanhoja. Asiakastiedon mukaan digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvussa ja tietopalveluiden kehityksen painopisteet liittyvät erityisesti huoneistoihin ja taloyhtiöihin. Yksi tärkeä alan digitalisoitumista eteenpäin vievä voima on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä. Se on esimerkiksi helpottanut osakehuoneistomuotoisiin asuntoihin liittyvien tietojen liikkumista. […]

Osallistu Tuusulan rakkauden kartan laadintaan

Tuusulan kunta kerää 5.5.–27.6.2021 välillä yleisön vinkkejä sydäntä liikahduttavista paikoista alueella. Vinkkien kerääminen on osa huhtikuussa käynnistynyttä Tuusulan Rakkauden taidetta -teemavuotta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä koko Tuusulaa tunnetuksi ja tuoda lämpöä koronan leimaamaan aikaan. Rakkauden kartta julkaistaan kesällä 2021. Oman kokemuksensa sydäntä lähinnä olevasta paikasta voi kertoa verkkosivuilla rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta. Osallistuneiden kesken arvotaan paikallinen piknik-kori.

Äänikenttä laajentaa Espoon karakallion taidealuetta

Espoon Karakallion taidealueelle syntyy ensimmäinen äänitaideteos, kun alueelle muodostuu äänikenttä. Kenttä tuo amukanaan täysin uutta sisältöä äänitaiteen muodossa ja syventää olemassa olevia teoksia. Sen tavoitteena on vahvistaa Karakallion asemaa julkista taidetta tarjoavana alueena. Tulevaisuudessa äänikenttä mahdollistaa esimerkiksi äänen tutkimisen taiteen työkaluna teosta laajemminkin. Äänikentän ohella alueen taidesisältö syvenee muutenkin, kun vuonna 2020 aloitettu Sanateos laajenee. […]

Imatralla kartoitetaan liito-oravien elinalueita

Eri puolilla Imatraa selvitetään parhaillaan liito-oravan elinalueita ja pesäpuita. Tarkasteluja tehdään alueille, joille on tulossa asemakaavahankkeita. Liito-oravaselvityksiä tehdään yhteensä yhdeksällä eri alueella toukokuun puoliväliin saakka. Liito-orava on paikkauskollinen eläin se elää koko ikänsä alueella, johon se on syntymävuotensa syksynä asettunut. Liito-orava kättää usein jopa samaa pesäpaikkaakin vuodesta toiseen. Liito-oravien elinalueita paikallistetaan esimerkiksi niiden jätösten avulla.

Sipoonkorvessa laittomien tulipaikkojen purkutalkoot

Sipoonkorven kansallispuistossa järjestettiin laittomien tulipaikkojen purkutalkoot 8.5.2021. WWF:n ja Metsähallituksen järjestämissä talkoissa purettiin yhteensä noin 170 tulipaikkaa. Laittomat tulipaikat kuluttavat luontoympäristöä ja siksi ne on tärkeä poistaa. Kansallispuistojen lisääntyneet kävijämäärät näkyvät myös laittomien tulipaikkojen määrässä. Viime syksynä vastaavanlaisissa talkoissa Nuuksiossa purettiin 350 laitonta tulipaikkaa. Laiton tulipaikka on esimerkiksi väärään paikkaan kasattu nuotiorinki tai maahan palaneet […]

Kehitteillä uusi valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä

Suomeen kehitetään uutta valtakunnallista osoitetiedot yhteen kokoavaa osoitetietojärjestelmää. Tavoitteena on tarjota yhtenäinen järjestelmä, josta tiedot saadaan laadukkaina ja ajantasaisina. Laadukkaat osoitetiedot ovat oleellinen osa toimivaa yhteiskuntaa, sen palveluita ja toimintaa yleensä. Ne esimerkiksi tehostavat navigointia, mahdollistavat logistiikkaketjujen toimimisen ja nopeuttavat avun saantia hätätilanteessa. On tärkeää kuunnella tiedon käyttäjiä iinä, millaisia tarpeita heillä on tiedolle ja […]

Kotkassa remontoidaan vanhasta merivartioasemasta vuokra-asuntoja – asemakaavaa muutetaan

Kotkassa suunnitelmat entisen merivartioaseman muuntamisesta vuokra-asumisen käyttöön ovat liikahtaneet eteenpäin, kun kaupunkirakennelautakunta päätti käynnistää alueen asemakaavan muuttamisen. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty puistoalueeksi. Kaavaa pyritään muuttamaan niin, että sekä asuminen että liiketoimita mahdollistuvat alueella. Lisäksi kaavamuutoksessa tarkastellaan rakennusoikeuden lisäämistä. Kotkan kaupunkisuunnittelun mukaan päivitys tukee hyvin Meriniemen ja Sapokan alueen kehittämistavoitteita. Merivartioasema sijaitsee Kotkansaarella Katariinan […]

Simo Mäkelä 1935–2021

Entinen maanmittausjohtaja Simo Harri Mäkelä kuoli 26.3.2021. Hän oli syntynyt 15.9.1935 Alajärvellä maatalon poikana. Isän ollessa rintamalla joutui Simo jo pikkupoikana tottumaan työntekoon, kun maatalon työt jäivät osin hänen ja isoveljen harteille. Keskikoulun jälkeen hänellä oli yhtenä vaihtoehtona kotitilan pidon jatkaminen. Parin harkintavuoden jälkeen hän kuitenkin jatkoi opintiellä ja kirjoitti ylioppilaaksi Kauhavan yhteiskoulusta vuonna 1956. […]

Siirry työkalupalkkiin