Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudun MAL-sopimuksen selvitystyö käynnistynyt

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyn eli niin kutsutun MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille. MAL-sopimuksilla pyritään lisäämään kaupunkien elinvoimaa ja torjumaan ilmastonmuutosta. MAL-sopimus koskee nykyisin vain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seutuja. MAL-sopimus tehdään kaupunkiseutujen ja valtion kesken. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat yhteistyöhön keskenään maankäytöQn, asumisen ja liikenteen alueilla ja samalla […]

Pääkirjoitus: Kuntien maapolitiikka – ryöstöretki vai yhteistä hyvää rakentamassa?

KARIN KOLIS VIIME AIKOINA KUNTIEN maa-alueiden lunastukset ja raakamaakaupat ovat (jälleen) olleet keskustelun alla. Lehtikirjoituksista päätellen kunnat parhaimmassa tapauksessa yrittävät tarjota raakamaasta liian vähän. Pahimmassa tapauksessa kunnat ovat riistäjiä, joita Kuntaliitto on kouluttanut rikastumaan maanomistajien kustannuksella. Kuntien maapolitiikka on aiheena erityisen ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle. Lisäksi lunastuslakiin ollaan valmistelemassa muutoksia. […]

Tutkimus avaa karttapohjaisten osallistumismenetelmien roolia nykypäivän suunnittelussa

LIINA MARTTILA & KIRSI FORSS Karttapohjaisten ­osallistumismenetelmien avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, joka perustuu kansalaisten kokemuksiin ja ­näkemyksiin. Tällaista paikkaan ­sidottua tietoa on viime aikoina hyödynnetty ­etenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja yhä ­enemmän myös liikenne-, viheralue- ja ­luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Karttapohjaisilla osallistumismenetelmillä tarkoitetaan verkkopohjaisia kyselyitä, joiden avulla kansalaiset voivat merkitä omia ideoitaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään […]

Kattavaa tietomalliaineistoa minuuteissa

AINO KEITAANNIEMI Mobiililaserkeilainten ­soveltuvuutta BIM-tietomallinnukseen testattiin ­tuoreessa diplomityössä. Rakennusten tietomallien eli BIM-mallien (Building Information Model) luominen on ollut tuttua rakennushankkeissa. Perinteisesti tietomalli luodaan rakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikana. Nykyään tietomalleja tehdään yhä enemmän myös olemassa olevista rakennuksista. Syynä tietomallien laajenemiselle on monia kuten kaupunkien digitalisoituminen, tekoälyn kehitys ja digital twin -periaatteen kehittyminen. Näiden kaikkien takana […]

FIG:n kongressi Istanbulissa 6.–11.5.2018

MARTTI PIETIKÄINEN FIG on kansainvälinen maanmittarien järjestö. Suomesta sen varsinaisia jäseniä ovat Maanmittausinsinöörien liitto MIL ry. ja Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry. FIG:n työskentely tapahtuu paljolti komissioissa. FIG järjestää alueellisten tapahtumien lisäksi kerran vuodessa Working Week -tapahtuman. Joka neljäs vuosi sen paikalla on kongressi. Se eroaa Working Weekistä mm. siinä, että tekninen ohjelma […]

Baltic Valuation Conference balttien sydänmailla

ARI LAITALA Vuotuinen BVC-konferenssi kokosi itämerenmaiden arvioijia 6.–8.9.2018 kuvankauniiseen Riikaan. Konferenssin pääteemaksi oli valikoitunut meilläkin lakiuudistuksen myötä hyvin ajankohtainen korvausarviointi. Alkavan Rail Baltica -hankkeen myötä joudutaan maanomistusoloja järjestelemään Baltian maissa uusiksi jopa tuhansien kiinteistöjen osalta. Lue koko artikkeli PDF-muodossa:  

Saksa ja Suomen sotilaskartoitus

MATTI RANTANEN JA ERKKI-SAKARI HARJU Suomen itsenäistymisen ­alkuvuosina yhteistoiminta Saksan kanssa ja ­saksalainen vaikutus oli merkittävää. Saksa osallistui Suomen hallituksen joukkojen tukemiseen sisällissodassa ja oli mukana keskeisenä toimijana, kun itsenäisen Suomen ­sotilaskartoitusta käynnistettiin. Suomen itsenäistyminen Nykyinen Suomen alue on vuosisatojen aikana ollut monia kertoja taistelukenttänä. Ruotsin vallan aikana Suomi – Itämaa – oli ennen kaikkea […]

Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

AUNE RUMMUKAINEN Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistö­alan opetuksesta. Kiinteistö­tekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ­ammattikorkeakouluissa. Metropoliassa maanmittareiden opetukseen kuuluu kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka 10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5 op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja […]

HYY Yhtymä on poikkeuksellinen ­kiinteistöomistaja ja -sijoittaja Suomessa

VILLE MOURUJÄRVI HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuuden varainhoitaja, jonka omistaa lähes 27 000 yliopisto-opiskelijaa. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja pitkäjänteisyys. HYY Yhtymälle kiinteistöliiketoiminnassa on kyse pitkän aikavälin kannattavasta kasvusta ja arvonlisäyksestä. Näin ollen liiketoiminnan kulmakivet seisovat terveellä pohjalla. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (lyh. HYY) on Helsingin yliopistossa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden […]

Ylijäämälämpö yhdyskuntien vähähiilisyysratkaisuna

ARI LAITALA JA JUKKA KORRI Kuten tunnettua, huomattava osa – noin 40 % – Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksissa käytetystä energiasta. Pääosaa näyttelee rakennusten lämmittämiseen vaadittava energia ja sen tuottaminen. Lähes huomiotta on jäänyt suuren mitta­kaavan mahdollisuus päästöjen pienentämiseksi: teollisten ylijäämälämpöjen laajamittainen hyödyntäminen. Ylijäämälämpöä (jätelämpöä/ hukkalämpöä) syntyy huomattavia määriä. Euroopan mittakaavassa tuore arvio on esitetty Heat […]

Siirry työkalupalkkiin