Maanmittausta tallentamassa: Skanneri museoon

JÜRGEN GRÖNFORS MUSEOTOIMIKUNNAN TOIMESTA on maanmittausalan kojeita, laitteita, karttoja ja kirjallisuutta kirjattu rekistereihin jo vuosia. Kirjaamista on tehty jo niin kauan, että kohta alkaa epäillä, onko rekisteröintijärjestelmä niin vanha, että sitä ei voi lukea kuin vanhoilla ohjelmilla. No, digitointia on kuitenkin jatkettu. Vanhoja valokuvia on alettu skannata jo joitakin vuosia sitten ja työ etenee hyvää […]

Maankäyttö 120 vuotta sitten: Säästäväisyyttä ja oppiohjelman muutoksia

JÜRGEN GRÖNFORS VUONNA 1898 Hugo Alvar Aalto syntyi Zacharias Topelius kuoli Suomen Liikemiesten kauppaopisto perustettiin SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJAN vuoden 1898 numerossa nimimerkki Krönikööri on pahasti ärsyyntynyt varamaanmittareihin kohdistuneesta pihiydestä: Joskus ennenkin on jo julkisuudessa huomautettu erästä epäkohtaa, joka voi yksityiselle virkamiehelle tuottaa arveluttavia rettelöitä. Tarkoitamme sitä tavatonta säästäväisyyttä, minkä uhriksi maamme varamaamittarit ovat joutuneet. Nämä ylimääräiset […]

Topografien reunanvertauspäivät Seinäjoella

  PENTTI KALLIO Topografit paikkatietojärjestelmän perustekijöinä. ASIA TULI TODISTETUKSI Maanmittaushallituksen topografit ry:n Seinäjoella heinäkuussa 2018 järjestämillä perinteisillä Reunanvertauspäivillä. Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Kari Hautamäki Seinäjoelta esitteli topografien perinteisen tapaamistilaisuuden runsaalle 40 osanottajalle, mihin kaikkeen toimintaan ja suunnitteluun nykyajan tietojenkäsittelytekniikka mahdollistaakaan peruskartan tietosisällön. Se oli peruskartan ensivaiheen ja sen ajantasaistamisvaiheiden sekä karttojen numeeristamisenkin tuloksena tekijöille suorastaan hämmästyttävää […]

Pyykillä

MAARIT NORDMARK Meillä Ruotsissa oli sitten vaalit. Kuten monissa muissakin maissa, vaaleja nimitti populismi ja maahanmuuttovastaisuus. Äänestysprosentti oli hyväksyttävä. 84,4 prosenttia osallistui vaaleihin ja heistä yli 82 prosenttia äänesti oikeisto-vasemmistoakselin puolueita. Ruotsidemokraatit saivat lopulta 62 paikkaa eduskunnassa, vasemmistopuolueet S, V ja ympäristöpuolue – saivat 144 paikkaa ja oikeisto – M (suom. kokoomus), L (liberaalit), C […]

Härkää sarvista: Katso luontoa ja huomaa

Presidentti Sauli Niinistö vastasi 25.8.2018 radion suorassa lähetyksessä hänelle lähetettyihin kysymyksiin. Mielenkiintoisen ohjelman lopuksi soitettiin hänen toivomaansa musiikkia. Se oli Fredin eli Matti Siitosen säveltämä ja Vexi Salmen sanoittama laulu ”Katso luontoa ja huomaa”. Olen ottanut siitä tämän kolumnin alkuun kaksi säettä. Suosittelen kuuntelemaan koko laulun. Ohjelman juontajan kysyessä Niinistöltä perusteita musiikkivalintaan hän ilmoitti tärkeimmäksi […]

Uusia säädöksiä

MARKKU MARKKULA Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018 lukien. Samalla tarkistettiin kiinteistönmuodostamis-, kiinteistörekisteri- sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksia. Uuden yksityistielain lisäksi 1.1.2019 tulevat voimaan muiden ohella kiinteistönmuodostamislain, yhteismetsälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Tielautakuntien toiminta lakkaa 1.1.2020 alkuun mennessä. Maantielain nimi on muuttunut 1.8.2018 lukien laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Ruokavirastosta on annettu uusi laki. […]

Jarrumies: Kvanttimekaniikkaa kiinteistöarviointiin

Kvanttimekaniikan eräs ominaisuus on se, että havaitsija vaikuttaa havainnon lopputulokseen ja myös, että mitään eksaktia ilmiöistä ei voida sanoa, on vain jonkinlaista todennäköisyyttä. Nämä periaatteet sopivat myös erittäin osuvasti kiinteistöarviointiin tai ainakin niin olen ollut tulkitsevani kiinteistöarviolausuntoja katsellessani. Viime vuosisadan alkupuolella Niels Bohr ja Albert Einstein väittelivät kvanttimekaniikasta ja kertoman mukaan Einstein oli sanonut, ettei […]

Maaseudun näkemykset mukana maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa

Kuntaliitto tuo maaseutualueiden ja pienten kuntien näkemykset mukaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lainvalmistelusta käytävään keskusteluun. Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla. Tavoitteena on, että laki astuu voimaan ensi vaalikaudella. Kuntaliitto valmistautuu lakiuudistukseen kartoittamalla kuntien kokemuksia ja näkemyksiä eri toimialoilta. Pääpiirteiltään maankäyttö- ja rakennuslaki on koettu toimivaksi laiksi, joka luo yhdenvertaisen […]

Kaupunkien merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa: verkostot tärkeitä

Suomalaisten kaupunkien kansainvälinen toiminta on yleistynyt, ja niiden merkitys kansainvälisinä toimijoina kasvaa. Kaupunkien kansainvälinen ja EU-toiminta on nykyisin entistä suunnitelmallisempaa, määrätietoisempaa ja epämuodollisempaa, osoittaa Kuntaliiton tekemä selvitys. Selvitykseen osallistui 17 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Salo ja Seinäjoki. Monissa kaupungeissa ystävyyskuntayhteistyö vähenee, kun […]

Tutkimus: Puukerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan vuosina 2018–2020

Rakennustutkimus RTS:n kesäkuussa toteuttamasta haastattelututkimuksesta selviää, että vuosina 2018–2020 Suomessa aloitetaan kuntien arvioiden mukaan yhteensä 186 puukerrostalon rakentaminen. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin tähän mennessä koko 2010-luvulla. Kaikkiaan puukerrostaloja aikoo rakentaa 73 kuntaa: eniten puukerrostaloja kaavaillaan Turkuun (20 kpl) ja Helsinkiin (15 kpl). Yleisimpiä käytännön keinoja puurakentamisen edistämiseksi ovat kaavoitus sekä puun käyttäminen kouluissa […]

Siirry työkalupalkkiin