Pääkirjoitus: Maanmittarin elinikäinen oppiminen

MARTTI PIETIKÄINEN Osallistuin 22.–26.4.2019 FIG Working Weekiin Hanoissa Vietnamissa. Se oli hyvä tilaisuus myös verrata Suomea muihin maihin maanmittauksen laajalla sektorilla. Kuulumme monessa suhteessa kehittyneimpiin maihin. Osaamistamme kuvaa hyvin se, että konferenssin avauspuheen piti Mika-Petteri Törhönen Maailmanpankista teemasta ”Turvallinen maanomistus kaikille miehille ja naisille”. Maailmassa kahdella kolmesta urbaanissa ympäristössä asuvalla ei ole mahdollisuutta rekisteröidä maansa […]

Oikeus maahan toteutuu vihdoin Etiopiassakin

Yekite Antenegh, 38, oli tullut rekisteröimään hänen ja aviomiehensä maat, viisi palstaa eri paikoissa ja on juuri saanut elämänsä ensimmäisen maanrekisteröintitodistuksen. Se kelpaa lainan vakuudeksi ja se turvaa hänen käyttöoikeuden maahan seuraaville sukupolville asti. Kuva: Joona Pettersson. TEKSTI: KAISA VIITANEN Enää etiopialaisten pienviljelijöiden ei tarvitse pelätä ­viljelymaidensa ­menettämistä. Suomalaisten ­kehittämä maanrekisteröintiuudistus hillitsee Etiopian maaseudulla myös […]

Mikä on Maanmittauslaitoksen rooli ja asema Suomessa?

Pääosa uusista tiloista muodostetaan rakentamistarkoituksiin. Suomalainen yhdyskuntarakenne syntyy pitkälti maanmittaustoimitusten ­kautta. Jokaisella maanmittaustoimituksella on vaikutus ympäristöömme. TEKSTI: TIMO LINKOLA Maanmittauslaitos ymmärretään usein varsin tekniseksi organisaatioksi, jota politiikka ei ­paljoakaan kosketa. Jos laitoksen kehittämiseen liittyy jotain politiikkaa, se annetaan ­laitokselle valmiina maa- ja metsätalousministeriöstä. Keskustelu Maanmittauslaitoksen poliittisesta roolista ja asemasta Suomessa ei ole avointa. Julkisesti sellaista […]

Maanalaisen alueen omistusoikeus

Leppävaarassa Kehä I:n tunneli kulkee asuinalueen alapuolella. Kuva: Pia Mäkilä. TEKSTI: PIA MÄKILÄ Kaupunkien tiivistymisestä johtuva maanhinnan nousu on lisännyt maanalaisen tilan kysyntää. Myös tekniikan kehittyminen on mahdollistanut maanpinnan alaisen alueen entistä monipuolisemman hyödyntämisen. Näiden seurauksena maanalaisesta alueesta on tullut arvokas lisäresurssi, jonka kaupallistumisesta ja kysynnän kasvusta on seurannut tarve säännellä sen käyttöä ja määritellä […]

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö ei tyydytä kuntia

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin olisivat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat kuntien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää ja kustannustehokasta maankäyttöä […]

KHO:n ja KKO:n ratkaisujen tarkastelua maisema- ym. immissiohaittojen korvausten osalta

Vuosaaren sataman melumuuri, joka suojaa Porvarinlahden Natura-aluetta satamamelulta. Melumuurin päässä näköalatasanne Horisontti. Melumuuri valmistui 2008 ja palkittiin Vuoden betonirakenteena. Kuva: Htm | Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. TEKSTI: SAMPO HATUNEN Tämän lehden pakinassa on aiemmin ihmetelty KKO:n ja KHO:n ratkaisujen tai periaatteiden eriparisuutta. Viime aikoina myös TV 1:n MOT-ohjelmassa ihmeteltiin, kuinka on mahdollista, että yhden […]

Mitä jos Suomessa käy ”Notre Damet”

Laserkeilauksen huippuyksikkö on ­suomalainen tutkimus­yksikkö, ­jossa on kulttuuri­perinnön ­keräämisen ja ­digiarkistointiin soveltuvaa ­kansainvälisesti arvostettua osaamista. Kuva: © MML, Antero Kukko ja Risto Kaijaluoto (Pienoiskuva: © Hannu Hyyppä ja Antero Kukko). TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ, ANTERO KUKKO, HARRI KAARTINEN JA JUHA HYYPPÄ Notre Damen katedraalin tulipalo Pariisissa ennen pääsiäistä 15.4.2019 herätti huolta niistä uhkista, jotka […]

Johtavatko vapaat markkinat kalliiseen asumiseen?

Nykyisen suunnitelman mukaan Jätkäsaaren keskimääräinen kerroskorkeus on seitsemän tai korkeintaan kahdeksan kerroksen luokkaa. Mutta ilman autopaikka-, valokulma- ja muita rakentamista ohjaavia normeja, voittoa tavoittelevat rakennuttajat eivät jättäisi taloja näin mataliksi. Kuva: Olimar | Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. TEKStI: TUUKKA SAARIMAA Silloin tällöin suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa kuulee sanottavan, että vapaat markkinat eivät toimi asuntojen tapauksessa. […]

Jatketaanko vatilointia?

Rakennusneuvos Matti Vatilo jäi eläkkeelle ympäristöministeriöstä viime huhtikuussa. Sitä ennen hän uurasti parikymmentä vuotta kehittäen valtion ja kuntien yhteistyötä maankäytössä. Hän oli keskeinen vaikuttaja työssä, jonka tuloksena syntyi MAL-sopimuksia. MAL-sopimus tulee sanoista maankäyttö, asuminen ja liikenne. MAL-sopimuksia on tehty kuntien ja ministeriöiden välillä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille. Viimeisin on tehty vuosille 2016–2019. Vatilon […]

Luontoperustaisia ratkaisuja ­kaupunkien haasteisiin ilmaston muuttuessa

Vuores on uusi asuinalue Tampereella. Se koostuu olemassa olevista ja kehittyvistä asuinkortteleista monipuolisten puistojen ympärillä. Kuva: © Tampereen kaupunki. TEKSTI: ZARRIN FATIMA, LAURA WENDLING, VILLE RINTA-HIIRO, JOHANNES JERMAKKA JA MAARIT SÄRKILAHTI Tutkimusten ­mukaan ­puolet maapallon ­ihmisistä asuu ­alueilla, joissa vedestä on ­puutetta. Vuonna 2017 luonnonkatastrofit vaikuttivat 96 miljoonan ihmisen elämään (Burek ym. 2016; Centre for […]

Siirry työkalupalkkiin