Pääkirjoitus: Energiamurros etenee – kiinteistönomistajat nyt tarkkana

TEKSTI: ARI LAITALA Sähköä tulee pistorasiasta ja lämpöä piisaa kun vaan muistaa vääntää termostaatin riittävän isolle. Niinpä. Suomessa on läpi vuosikymmenten ollut erittäin toimiva energiainfra. Esimerkiksi sähkönjakelun toimintavarmuus on huippuluokkaa, vaikka myrskyt hetkittäin maaseudun sähkönjakelua koettelevatkin. Tämä kaikki kertoo myös perusteellisesta systeemiosaamisesta sekä toimintaympäristön vakaudesta ja ennakoitavuudesta. Samalla hiukan erikoistakin on se, että energian hinta […]

Kunnan maa- ja metsätalousmaat hyötykäyttöön

Hämeenlinnan kaupungin Suomen valtiolle tilusjärjestelyyn myymät peltolohkot korostettuna Tuuloksessa. Pirstaleisen peltoalueen järjestely helpottuu, kun alueella on suunnittelun käytössä vaihtomaita Kuva: Kimmo Sulonen. TEKSTI: KIMMO SULONEN JA KALLE KONTTINEN Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein voimakas tarve asemakaavoitettujen keskusta-alueiden ja niiden ­läheisyydessä olevien potentiaalisten maiden ­kehittämiselle. Kuntien maavarannon tilanne kuitenkin vaihtelee ja monilla saattaa olla maavarantoa alueilla, joiden […]

Hoivakiinteistöt – hyvä sijoitus, mutta kenelle?

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Julkisen kiinteistönomistuksen ulkoistaminen on päivän sana sekä Ruotsissa että Suomessa. Julkisten palvelujen ulkoistamisessa Ruotsissa on edetty sosiaali- ja koulupalvelujen kautta ja Suomessa terveydenhuollon kautta kattamaan vanhusten palvelut, ryhmäasunnot ja muut sosiaaliset palvelut. Seuraavana vaiheena ovat palveluasunnot, päiväkodit, koulut, terveyskeskukset ja muut julkisen sektorin rakennukset. Kiinteistösijoittajille pitkät julkisen hallinnon vuokrasopimukset ovat mannaa, ja […]

Aurinkoenergian hyödyntämisen reunaehtoja

TEKSTI: MARKKU TAHKOKORPI Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt ­maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason ­laskusta, jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinko­sähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeamman lähtötason takia. Kustannusten lasku […]

Kuntien kaavamonopoli ja toimiva ­kuntakaavoitus tästä eteenpäin

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä tavoitellaan muun muassa kaavajärjestelmän yksinkertaistamista. Tavoite on kannatettava. Mutta se tehtäisiin siten, että lopputulos aidosti tuo tehokkuutta kaavoitukseen, kaavan toteuttamiseen ja lopputuloksen kanssa toimimiseen kuntalaisten arjessa? Kuntien kaavamonopoli on yleisesti tunnistettu lähtökohta uudistustyötä tehtäessä. Kaaavamonopoli tarkoittaa kunnan päätäntävaltaa mutta myös vastuuta kaavojen valmistelusta, päättämisestä, toteuttamisesta ja kunnossapidosta. […]

Miten edistää omaisuudensuojaa aktiivista maapolitiikkaa harjoitettaessa

Tukholmassakin aktiivinen maapolitiikka on vahvasti käytössä; kuvassa Hammarby Sjöstadia. Kuva: Eero Valtonen. TEKSTI: EERO VALTONEN Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan […]

Kappale kauheinta Suomea

TEKSTI: RAIMO KOIVISTOINEN Lauluohjelmistooni kuuluu Martti Pohjalaisen 1970-luvulla tekemä laulu Kappale kauneinta Suomea. Sen ajatusmaailma muuntui kuluneena kesänä otsikossa olevaan muotoon metsissä kulkiessani. Innostuin etsimään lakkoja Jyväskylän ympäristöstä, kun niitä näytti jonkin verran tulevan. Muutamia kiloja sainkin kokoon, mutta harharetkiäkin tein soille maastokartan kanssa marjapaikkoja etsiessäni. Tein sen aikaisemminkin tutuksi tulleen havainnon, että kaikki korvet […]

Kiinteistönvälittäjän matkassa

Anna stailaajan ja kuvaajan kanssa valmistelemassa uutta myytäväksi tulevaa kohdetta kuvaukseen. TEKSTI: ARI LAITALA Kiinteistönvälitysala näyttää muuttuneen vuosikymmenessä melkoisesti. Alalle on tullut uudentyyppistä yritystoimintaa, uusia osaamisvaatimuksia ja digipalvelujen merkitys näyttää tulevaisuudessa edelleenkin kasvavan. Myös alan koulutustarjonta on monipuolistunut ja tarjolla on esim. AMK-tasoisia tutkintoja. Mutta miltä muutos näyttää sisältäpäin? Poimimme haastatteluun Anna Tapojärven, joka toimii […]

Tarvitaanko rakennetun ympäristön alalla osaamispääoman johtamista?

Rakennetun ­ympäristön kompleksisuus ja ­digitaalisuus asettavat uusia vaatimuksia niin osaamiselle kuin tulkinnoille. Kuva: Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ Osaamispääoman johtamisessa on huomioitava organisaation henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma. Ihmisten ja organisaation toiminnan johtaminen vaatii jatkuvaa tiedon ”päivittämistä”, vastuiden uudenlaista jakamista ja nykyistä ketterämpää sekä monialaisempaa toimintaa ja tiimiä. Osaamispääoman johtamisen […]

Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus ja korvauskäytäntö maanalaisten tilojen lunastuksissa kansainvälisesti

Tunnelien päällä voi olla myös liiketoimintaa. Kuva: Mikael Still. TEKSTI: PIA MÄKILÄ JA MIKAEL STILL Suomessa kiinteistön voidaan ­katsoa ­ulottuvan oikeudellisesti ­rajoittamattomasti kohti maapallon ydintä. Kiinteistön taloudellista arvoa ­mietittäessä on oleellista se, ­kuinka syvälle ­maanpinnan alapuolelle ­kiinteistön omistaja voi ­tosiasiallisesti kiinteistöään hyödyntää. Kansainvälisesti monissa muissakaan maissa kuin Suomessa kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuutta ei ole laissa määritelty […]

Siirry työkalupalkkiin