Pääkirjoitus: 2010-luku muutti Maankäyttöä – yllättävän vähän

TEKSTI: ARI LAITALA 2010-luku alkaa olla tätä luettaessa sinettiä vaille valmis. Vuosikymmen on suhteellisen lyhyt pyräys Maankäytön pitkässä historiassa. Meidän kvartaalimme on vähän kuin perheyhtiöissä, neljännesvuosisadan mittainen. Mutta on vuosikymmen kuitenkin sen verran ajankulkua, että muutama huomio lehden näkövinkkelistä on paikallaan. Yleisesti ottaen perinteiset joukkoviestimet ovat 2010-luvulla joutuneet hakemaan paikkaansa ja asemoimaan itseään uudelleen. Muutoksen […]

Insinööriosaaminen esillä näyttelyissä – vuorovaikutusta monialaisen tuottamisen keinoin

Lisätyn todellisuuden sovellukset tuottavat ­uudenlaisia mahdollisuuksia muuten niin staattiselle kuvalle tai taiteelle. Kuva: Hannu Hyyppä ja Matias Hyyppä. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ Näyttelyissä tutustutaan tilaan koottuun kokonaisuuteen rennosti, osana muuta yleisöä. Parhaimmillaan näyttelykokemus virkistää ja innostaa katsomaan tuttua ja tarinallistettua ympäristöä tai ilmiötä uusin silmin. Näyttelyn kokoaminen alkaa tarinallisen idean, tarkoituksen ja tavoitteiden […]

Pitääkö olla huolissaan?

TEKSTI: RAIMO KOIVISTOINEN Ihmiset ovat huolissaan monista asioista. Minusta tuntuu siltä, että huolien määrä ei ole vähenemässä vaan päinvastoin lisääntymässä. Voimakas tekninen kehitys ei ole parantanut tilannetta vaan tuonut yhä uusia huolen aiheita. Vuosi sitten kirjoitin tämän lehden numerossa 4/2018 rakennusten sisäilmaongelmista. Totesin mm. ,että tutkimusten mukaan 92 % suomalaisista on huolissaan rakennusten kosteus- ja […]

Hajanaisuudesta yhteentoimivuuteen – ympäristöministeriö kirittää rakennetun ympäristön digitalisaatiota

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetila 2030. Kuva: Ympäristöministeriö. TEKSTI: SAKARI JÄPPINEN, JUHA NURMI JA SATU TASKINEN Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana digitaaliselle pohjalle. Kansalliset linjaukset rakennetun ympäristön digitalisaatiolle luodaan nyt. Rakennetussa ympäristössä tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, miten pystymme vastaamaan aikamme suurien ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen ja heikkenevän luonnon monimuotoisuuden asettamiin […]

Päätöntä päätösvaltaa

TEKSTI: MAARIT NORDMARK Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana vapaa-ajalla vuodesta 2001. Näiden vuosien aikana olen ehtinyt nähdä kunnallispolitiikkaa useasta näkökulmasta; olen ollut kunnanhallituksen varajäsen, kunnallisvaltuutettu kahdeksan vuoden ajan ja varavaltuutettu yhtä kauan, jäsen teknisessä lautakunnassa, ryhmänjohtaja kiinteistölautakunnassa ja tällä hetkellä jatkuu toinen kausi rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tulen vapaa-ajan poliitikkosuvusta; isäni oli vastaavissa tehtävissä vuosikymmeniä, isäni veli oli […]

Näkökulmia asiakkuuksien johtamiseen koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa

Startup-yritys tai alalla paikkansa vakiinnuttanut yritys tarvitsevat erilaista yliopistoyhteistyötä.. Kuva: Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä. TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ JA ELINA YLIKOSKI Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta tekevien organisaatioiden vastaavista. Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, voidaan asiakkuuksia […]

Ilmastotavoitteet velvoittavat myös olemassa olevaa kiinteistökantaa toimenpiteisiin

TEKSTI: LAURA SARIOLA Rakennustietosäätiö RTS sr julkaisi 24.10.2019 uudet RTS-ympäristö­luokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja toimitila­kiinteistöille. Tilaisuudessa ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste kertoi, että Suomen tavoitteena on olla johtava kierto­talousmaa 2025 ja hiilineutraali 2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen edellyttää toimen­piteitä myös olemassa olevassa kiinteistökannassa. Ympäristöministeriössä ollaan parhaillaan laatimassa SYKEn toimesta päästötietokantaa rakennustuotteille, jotta jatkossa hiilijalanjäljen laskenta olisi mahdollista […]

Uudet arviointitermit tulivat! Osaatko ne jo?

TEKSTI: SAIJA TOIVONEN Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY julkaisi elokuun alussa suomennoksen Kansainvälisistä arviointistandardeista IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen termistöön tutustuttamiseksi SKAY järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa kerrattiin myös standardin sisältöä käytännön arviointityössä. Kansainväliset arviointistandardit (IVS) ohjaavat arviointitoimintaa hyvin monessa maassa. Niin myös Suomessa. Standardit laaditaan kansainvälisen arviointineuvoston (International Valuation Standards Council, IVSC) toimesta ja niiden tavoitteena on arviointitoiminnan […]

Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA Uuden eduskunnan aikana on annettu vähän uusia lakeja tai alemman ta-son sääntelyä. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma elokuuhun 2020 asti on päivätty 19.9.2019. Suunnitelma sisältää muun ohella kiinteistönmuo-dostamislain muutoksen, joka annettaisiin eduskunnalle kesäkuussa 2020 sekä maantielain, ratalain ja yksityistielain teknisiä muutoksia. Ns. enklaa-vilakia pannaan ajantasalle hallituksen esityksellä HE 61/2019 vp., joka on vastikään annettu eduskunnalle. […]

Rakennetun ympäristön tiedepitchaus kiinnosti jälleen

Kuvassa vasemmalta: Jani, Ana, Pyry, Tero, Sanna, Pauliina, Lauri, Anna, Jussi, Elina, Henrik ja Tiina.. Kuva: Kaisa Jaalama. TEKSTI: ARI LAITALA Järjestyksessään toinen RYTSin järjestämä Science Slam sai jatkoa 23.10.2019 Helsingin Kalevankadun Winecellarsissa. Lähes loppuunmyydyn tilaisuuden avauspuheenvuorona kuultiin Ana Jonesin (Finland Futures Research Centre (FFRC)) esitys Urban Green Futures Podcast. Tämän jälkeen päästiinkin jo varsinaiseen […]

Siirry työkalupalkkiin